1. Zilwa Attitude

Zilwa Attitude

****
Royal Road, Calodyne, Nordküste, Mauritius
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 246
Bilder von DERTOURBild 9 / 246
Bilder von DERTOURBild 10 / 246
Bilder von DERTOURBild 11 / 246
Bilder von DERTOURBild 12 / 246
Bilder von DERTOURBild 13 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 14 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 15 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 44 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 45 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 46 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 47 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 48 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 49 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 50 / 246
Bilder von JAHN ReisenBild 51 / 246
Bilder von JAHN ReisenBild 52 / 246
Bilder von JAHN ReisenBild 53 / 246
Bilder von JAHN ReisenBild 54 / 246
Bilder von JAHN ReisenBild 55 / 246
Bilder von JAHN ReisenBild 56 / 246
Bilder von 5vorFlugBild 57 / 246
Bilder von 5vorFlugBild 58 / 246
Bilder von 5vorFlugBild 59 / 246
Bilder von 5vorFlugBild 60 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 61 / 246
Bilder von Tischler ReisenBild 62 / 246
Bilder von Tischler ReisenBild 63 / 246
Bilder von Tischler ReisenBild 64 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 65 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 66 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 67 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 68 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 69 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 70 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 72 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 73 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 74 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 75 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 76 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 77 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 246
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 246
Bilder von TUI XTUIBild 81 / 246
Bilder von TUI XTUIBild 82 / 246
Bilder von TUI XTUIBild 83 / 246
Bilder von TUI XTUIBild 84 / 246
Bilder von TUI XTUIBild 85 / 246
Bilder von TUI XTUIBild 86 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 87 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 88 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 89 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 90 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 91 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 92 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 93 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 94 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 95 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 96 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 97 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 98 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 99 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 100 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 101 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 102 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 103 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 104 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 105 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 106 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 107 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 108 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 109 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 110 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 111 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 112 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 113 / 246
Bilder von TravelNowBild 114 / 246
Bilder von TravelNowBild 115 / 246
Bilder von TravelNowBild 116 / 246
Bilder von TravelNowBild 117 / 246
Bilder von TravelNowBild 118 / 246
Bilder von TravelNowBild 119 / 246
Bilder von TravelNowBild 120 / 246
Bilder von TravelNowBild 121 / 246
Bilder von TravelNowBild 122 / 246
Bilder von TravelNowBild 123 / 246
Bilder von TravelNowBild 124 / 246
Bilder von TravelNowBild 125 / 246
Bilder von TravelNowBild 126 / 246
Bilder von TravelNowBild 127 / 246
Bilder von TravelNowBild 128 / 246
Bilder von TravelNowBild 129 / 246
Bilder von TravelNowBild 130 / 246
Bilder von TravelNowBild 131 / 246
Bilder von TravelNowBild 132 / 246
Bilder von TravelNowBild 133 / 246
Bilder von TravelNowBild 134 / 246
Bilder von TravelNowBild 135 / 246
Bilder von TravelNowBild 136 / 246
Bilder von TravelNowBild 137 / 246
Bilder von TravelNowBild 138 / 246
Bilder von TravelNowBild 139 / 246
Bilder von TravelNowBild 140 / 246
Bilder von TravelNowBild 141 / 246
Bilder von TravelNowBild 142 / 246
Bilder von TravelNowBild 143 / 246
Bilder von TravelNowBild 144 / 246
Bilder von TravelNowBild 145 / 246
Bilder von TravelNowBild 146 / 246
Bilder von TravelNowBild 147 / 246
Bilder von TravelNowBild 148 / 246
Bilder von TravelNowBild 149 / 246
Bilder von TravelNowBild 150 / 246
Bilder von TravelNowBild 151 / 246
Bilder von TravelNowBild 152 / 246
Bilder von TravelNowBild 153 / 246
Bilder von TravelNowBild 154 / 246
Bilder von TravelNowBild 155 / 246
Bilder von JT TouristikBild 156 / 246
Bilder von JT TouristikBild 157 / 246
Bilder von JT TouristikBild 158 / 246
Bilder von JT TouristikBild 159 / 246
Bilder von JT TouristikBild 160 / 246
Bilder von JT TouristikBild 161 / 246
Bilder von JT TouristikBild 162 / 246
Bilder von JT TouristikBild 163 / 246
Bilder von JT TouristikBild 164 / 246
Bilder von JT TouristikBild 165 / 246
Bilder von JT TouristikBild 166 / 246
Bilder von JT TouristikBild 167 / 246
Bilder von JT TouristikBild 168 / 246
Bilder von JT TouristikBild 169 / 246
Bilder von JT TouristikBild 170 / 246
Bilder von JT TouristikBild 171 / 246
Bilder von JT TouristikBild 172 / 246
Bilder von JT TouristikBild 173 / 246
Bilder von JT TouristikBild 174 / 246
Bilder von JT TouristikBild 175 / 246
Bilder von JT TouristikBild 176 / 246
Bilder von JT TouristikBild 177 / 246
Bilder von JT TouristikBild 178 / 246
Bilder von JT TouristikBild 179 / 246
Bilder von JT TouristikBild 180 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 181 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 182 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 183 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 184 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 185 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 186 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 187 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 188 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 189 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 190 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 191 / 246
Bilder von VtoursBild 192 / 246
Bilder von VtoursBild 193 / 246
Bilder von VtoursBild 194 / 246
Bilder von VtoursBild 195 / 246
Bilder von VtoursBild 196 / 246
Bilder von VtoursBild 197 / 246
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 198 / 246
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 199 / 246
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 200 / 246
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 201 / 246
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 202 / 246
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 203 / 246
Bilder von LMX LiveBild 204 / 246
Bilder von LMX LiveBild 205 / 246
Bilder von LMX LiveBild 206 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 207 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 208 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 209 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 210 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 211 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 212 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 213 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 214 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 215 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 216 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 217 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 218 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 219 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 220 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 221 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 222 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 223 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 224 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 225 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 226 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 227 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 228 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 229 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 230 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 231 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 232 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 233 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 234 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 235 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 236 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 237 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 238 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 239 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 240 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 241 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 242 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 243 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 244 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 245 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 246 / 246

72 Hotelbewertungen

  • 97% Weiterempfehlung
  • 5,3 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Komfortable Suiten extra für Paare

In Grand Gaube Pereybere im Norden von Mauritius liegt das 4-Sterne-Hotel Zilwa Attitude. Es besteht aus 214 Zimmern, die in mehreren kleinen Villen untergebracht sind. Paare wählen für ihren Urlaub zwischen einem Couple Deluxe Room, einer Couple Juniorsuite und einer Couple Privilege Suite, die auf Wunsch den Blick auf das Meer freigeben. Alle sind mindestens 40 Quadratmeter groß und mit einem Doppelbett sowie einer Terrasse oder einem Balkon ausgestattet. Bei Bedarf nutzen Sie während der Pauschalreise hier zudem den WLAN-Internetzugang. Die Couple Privilege Suiten des Hotels Zilwa Attitude bieten darüber hinaus ein besonderes Highlight für einen romantischen Urlaub: ein Jacuzzi auf der Terrasse und, wenn Sie möchten, einen weiten Blick über die Lagune. Das begeistert die Gäste, wie aus den überaus positiven Hotelbewertungen hervorgeht.

Abwechslungsreiche Küche für jeden Geschmack

Frühstück, Mittag- und Abendessen: Wenn Sie möchten, lassen Sie sich im Hotel Zilwa Attitude rundum verpflegen. Wenn Sie das All-inclusive-Paket buchen, bedienen Sie sich im Hauptrestaurant morgens und abends vom reihhaltigen Buffet. Ein leichtes Mittagessen wird Ihnen hingegen im Restaurant am Strand serviert, und wenn Ihnen der Sinn nach internationalen Speisen steht, haben Sie zwei asiatische Restaurants zur Auswahl. Natürlich hat das Hotel auch lokale Spezialitäten auf der Karte: Die kreolischen Gerichte werden Ihnen abends in einem weiteren À-la-carte-Restaurant gereicht. Darüber hinaus gibt es Kleinigkeiten für Zwischendurch an einer Snack-Bar, in der nachmittags außerdem Gebäck bereitsteht. Bei all-inclusive sind selbstverständlich auch Erfrischungsgetränke zu jeder Tageszeit im Preis inbegriffen. Alternativ wählen Sie Ihren Urlaub im Hotel Zilwa Attitude mit Halbpension und bedienen sich hierbei morgens und abends nach Herzenslust vom Buffet.

Erholung pur am Strand oder im Spa

Im Hotel Zilwa Attitude verbringen Sie den Pauschalurlaub ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sie haben die Wahl zwischen entspannten Stunden am Sandstrand, wohltuenden Behandlungen im Spa und etwas Action bei zahlreichen Sportarten, die an Land und im Wasser auf Sie warten. Ob Kitesurfing, Stand-Up-Paddling oder Segeln, lernen Sie Mauritius doch vom Meer aus kennen. Wer lieber im Pool schwimmt, springt in eines der vier Schwimmbecken, von denen sich eines am Strand befindet. Wenn Sie möchten, trainieren Sie zudem Ihre Muskeln im Fitnessraum oder Sie powern sich beim Beachvolleyball, Tischtennis oder auf einem der Tennisplätze aus. Das Spa des Hotels befindet sich außerdem im Garten unter freiem Himmel – lassen Sie sich hier mit Blick auf das Meer massieren, gönnen Sie sich eine Schönheitsbehandlung und lernen Sie die vier Elemente der Insel kennen: Die Erde, die Sonne, das Meer und die Pflanzen. Den hohen Erholungswert und die entspannte Atmosphäre im Hotel Zilwa Attitude schätzen die Gäste sehr, wie die Bewertungen belegen.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 1361

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung

p.P ab 87

73 Hotelbewertungen für Zilwa Attitude

Hotels in der Nähe
TOP HotelsNordküste