1. Whala!beach

Whala!beach

***
Calle Miramar1, 07600 S'Arenal, Mallorca, Spanien
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 10 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 11 / 389
Bilder von FTI TouristikBild 12 / 389
Bilder von DERTOURBild 13 / 389
Bilder von DERTOURBild 14 / 389
Bilder von DERTOURBild 15 / 389
Bilder von DERTOURBild 16 / 389
Bilder von alltoursBild 17 / 389
Bilder von alltoursBild 18 / 389
Bilder von alltoursBild 19 / 389
Bilder von alltoursBild 20 / 389
Bilder von alltoursBild 21 / 389
Bilder von ITSBild 22 / 389
Bilder von ITSBild 23 / 389
Bilder von ITSBild 24 / 389
Bilder von ITSBild 25 / 389
Bilder von ITSBild 26 / 389
Bilder von ITSBild 27 / 389
Bilder von ITSBild 28 / 389
Bilder von ITSBild 29 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 30 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 31 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 32 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 33 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 34 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 35 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 36 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 37 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 38 / 389
Bilder von 5vorFlugBild 39 / 389
Bilder von BigXtra TouristikBild 40 / 389
Bilder von BigXtra TouristikBild 41 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 42 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 43 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 44 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 45 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 46 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 47 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 48 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 49 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 50 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 51 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 52 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 53 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 54 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 55 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 56 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 57 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 58 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 59 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 60 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 61 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 62 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 63 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 64 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 65 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 66 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 67 / 389
Bilder von Bucher ReisenBild 68 / 389
Bilder von ETIBild 69 / 389
Bilder von ETIBild 70 / 389
Bilder von ETIBild 71 / 389
Bilder von ETIBild 72 / 389
Bilder von ETIBild 73 / 389
Bilder von ETIBild 74 / 389
Bilder von ETIBild 75 / 389
Bilder von ETIBild 76 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 77 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 78 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 79 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 80 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 81 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 82 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 83 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 84 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 85 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 86 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 87 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 88 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 89 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 90 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 91 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 92 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 93 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 94 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 95 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 96 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 97 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 98 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 99 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 100 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 101 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 102 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 103 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 104 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 105 / 389
Bilder von 1-2-FLYBild 106 / 389
Bilder von X1-2-FLYBild 107 / 389
Bilder von X1-2-FLYBild 108 / 389
Bilder von X1-2-FLYBild 109 / 389
Bilder von X1-2-FLYBild 110 / 389
Bilder von X1-2-FLYBild 111 / 389
Bilder von X1-2-FLYBild 112 / 389
Bilder von LMX LiveBild 113 / 389
Bilder von LMX LiveBild 114 / 389
Bilder von LMX LiveBild 115 / 389
Bilder von LMX LiveBild 116 / 389
Bilder von LMX LiveBild 117 / 389
Bilder von LMX LiveBild 118 / 389
Bilder von LMX LiveBild 119 / 389
Bilder von LMX LiveBild 120 / 389
Bilder von TROPOBild 121 / 389
Bilder von TROPOBild 122 / 389
Bilder von TROPOBild 123 / 389
Bilder von TROPOBild 124 / 389
Bilder von TROPOBild 125 / 389
Bilder von TROPOBild 126 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 127 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 128 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 129 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 130 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 131 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 132 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 133 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 134 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 135 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 136 / 389
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 137 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 138 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 139 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 140 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 141 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 142 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 143 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 144 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 145 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 146 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 147 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 148 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 149 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 150 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 151 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 152 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 153 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 154 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 155 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 156 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 157 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 158 / 389
Bilder von Neckermann ReisenBild 159 / 389
Bilder von TravelixBild 160 / 389
Bilder von TravelixBild 161 / 389
Bilder von TravelixBild 162 / 389
Bilder von TravelixBild 163 / 389
Bilder von TravelixBild 164 / 389
Bilder von TravelixBild 165 / 389
Bilder von TravelixBild 166 / 389
Bilder von TravelixBild 167 / 389
Bilder von TravelixBild 168 / 389
Bilder von TravelixBild 169 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 170 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 171 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 172 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 173 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 174 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 175 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 176 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 177 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 178 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 179 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 180 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 181 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 182 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 183 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 184 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 185 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 186 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 187 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 188 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 189 / 389
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 190 / 389
Bilder von Bentour ReisenBild 191 / 389
Bilder von Bentour ReisenBild 192 / 389
Bilder von Bentour ReisenBild 193 / 389
Bilder von Bentour ReisenBild 194 / 389
Bilder von Bentour ReisenBild 195 / 389
Bilder von Bentour ReisenBild 196 / 389
Bilder von Bentour ReisenBild 197 / 389
Bilder von Bentour ReisenBild 198 / 389
Bilder von Bentour ReisenBild 199 / 389
Bilder von TravelNowBild 200 / 389
Bilder von TravelNowBild 201 / 389
Bilder von TravelNowBild 202 / 389
Bilder von TravelNowBild 203 / 389
Bilder von TravelNowBild 204 / 389
Bilder von TravelNowBild 205 / 389
Bilder von TravelNowBild 206 / 389
Bilder von TravelNowBild 207 / 389
Bilder von TravelNowBild 208 / 389
Bilder von TravelNowBild 209 / 389
Bilder von TravelNowBild 210 / 389
Bilder von TravelNowBild 211 / 389
Bilder von TravelNowBild 212 / 389
Bilder von TravelNowBild 213 / 389
Bilder von TravelNowBild 214 / 389
Bilder von TravelNowBild 215 / 389
Bilder von TravelNowBild 216 / 389
Bilder von TravelNowBild 217 / 389
Bilder von TravelNowBild 218 / 389
Bilder von TravelNowBild 219 / 389
Bilder von TravelNowBild 220 / 389
Bilder von TravelNowBild 221 / 389
Bilder von TravelNowBild 222 / 389
Bilder von TravelNowBild 223 / 389
Bilder von TravelNowBild 224 / 389
Bilder von TravelNowBild 225 / 389
Bilder von TravelNowBild 226 / 389
Bilder von TravelNowBild 227 / 389
Bilder von TravelNowBild 228 / 389
Bilder von TravelNowBild 229 / 389
Bilder von TravelNowBild 230 / 389
Bilder von TravelNowBild 231 / 389
Bilder von TravelNowBild 232 / 389
Bilder von TravelNowBild 233 / 389
Bilder von TravelNowBild 234 / 389
Bilder von TravelNowBild 235 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 236 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 237 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 238 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 239 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 240 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 241 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 242 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 243 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 244 / 389
Bilder von Ferien TouristikBild 245 / 389
Bilder von JT TouristikBild 246 / 389
Bilder von JT TouristikBild 247 / 389
Bilder von JT TouristikBild 248 / 389
Bilder von JT TouristikBild 249 / 389
Bilder von JT TouristikBild 250 / 389
Bilder von JT TouristikBild 251 / 389
Bilder von JT TouristikBild 252 / 389
Bilder von JT TouristikBild 253 / 389
Bilder von JT TouristikBild 254 / 389
Bilder von JT TouristikBild 255 / 389
Bilder von JT TouristikBild 256 / 389
Bilder von JT TouristikBild 257 / 389
Bilder von JT TouristikBild 258 / 389
Bilder von JT TouristikBild 259 / 389
Bilder von JT TouristikBild 260 / 389
Bilder von JT TouristikBild 261 / 389
Bilder von JT TouristikBild 262 / 389
Bilder von JT TouristikBild 263 / 389
Bilder von JT TouristikBild 264 / 389
Bilder von JT TouristikBild 265 / 389
Bilder von JT TouristikBild 266 / 389
Bilder von JT TouristikBild 267 / 389
Bilder von JT TouristikBild 268 / 389
Bilder von JT TouristikBild 269 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 270 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 271 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 272 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 273 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 274 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 275 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 276 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 277 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 278 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 279 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 280 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 281 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 282 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 283 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 284 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 285 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 286 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 287 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 288 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 289 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 290 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 291 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 292 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 293 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 294 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 295 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 296 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 297 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 298 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 299 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 300 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 301 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 302 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 303 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 304 / 389
Bilder von LTUR TourismusBild 305 / 389
Bilder von VtoursBild 306 / 389
Bilder von VtoursBild 307 / 389
Bilder von VtoursBild 308 / 389
Bilder von VtoursBild 309 / 389
Bilder von VtoursBild 310 / 389
Bilder von VtoursBild 311 / 389
Bilder von VtoursBild 312 / 389
Bilder von VtoursBild 313 / 389
Bilder von VtoursBild 314 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 315 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 316 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 317 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 318 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 319 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 320 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 321 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 322 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 323 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 324 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 325 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 326 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 327 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 328 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 329 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 330 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 331 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 332 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 333 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 334 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 335 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 336 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 337 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 338 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 339 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 340 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 341 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 342 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 343 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 344 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 345 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 346 / 389
Bilder von HLX/holidays.chBild 347 / 389
Bilder von AmeropaBild 348 / 389
Bilder von AmeropaBild 349 / 389
Bilder von AmeropaBild 350 / 389
Bilder von AmeropaBild 351 / 389
Bilder von AmeropaBild 352 / 389
Bilder von AmeropaBild 353 / 389
Bilder von AmeropaBild 354 / 389
Bilder von AmeropaBild 355 / 389
Bilder von AmeropaBild 356 / 389
Bilder von AmeropaBild 357 / 389
Bilder von AmeropaBild 358 / 389
Bilder von AmeropaBild 359 / 389
Bilder von AmeropaBild 360 / 389
Bilder von AmeropaBild 361 / 389
Bilder von AmeropaBild 362 / 389
Bilder von AmeropaBild 363 / 389
Bilder von AmeropaBild 364 / 389
Bilder von AmeropaBild 365 / 389
Bilder von AmeropaBild 366 / 389
Bilder von AmeropaBild 367 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 368 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 369 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 370 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 371 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 372 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 373 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 374 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 375 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 376 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 377 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 378 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 379 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 380 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 381 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 382 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 383 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 384 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 385 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 386 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 387 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 388 / 389
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 389 / 389

150 Hotelbewertungen

  • 55% Weiterempfehlung
  • 4,1 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Mit seiner zentralen Lage am Anfang der weitgeschwungenen Bucht von Palma ist das whala!beach ein idealer Ausgangspunkt für Strandliebhaber und Nachtschwärmer.

Das whala!beach am Strand vom Balneario N° 1

Das Drei-Sterne-Hotel whala!Beach im Süden von Mallorca verbindet die Hotels whala! Beach - San Diego & Solimar. Mit seiner hervorragenden Location in S´Arenal ist eine Urlaubsreise in das whala!Beach beliebt bei allein reisenden und jungen Gästen. Reisende schätzen das Hotel vor allem wegen seiner kurzen Wege zu den beliebten Unterhaltungsmöglichkeiten im Ort und seinem fünf kilometerlangen Sandstrand. Entlang der schönen palmengesäumten Strandpromenade sind es bis nach Palma 10 km. Öffentliche Busse und Taxen stehen in Hotelnähe zur Verfügung. Seine kurze Entfernung zum Flughafen verspricht einen schnellen Transfer. In der Umgebung des Resorts befinden sich zahlreiche Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten, Restaurants und Bars.

Renoviert überrascht das whala!beach mit stylischen Zimmern

Das whala!beach wurde 2014 renoviert und verfügt über insgesamt 300 helle Zimmer, die sich auf 2 Gebäude mit 9 Etagen verteilen. Zu den weiteren Einrichtungen gehören ein klimatisiertes Restaurant, Lifts, ein Aufenthaltsraum mit TV, eine Empfangshalle, und eine Hotelbar. Die deutschsprachige Rezeption bietet einen 24-Stunden-Service. Im Außenbereich befinden sich zwei Süßwasser-Swimmingpools; Einer davon auf der Dachterrasse mit einer separaten Poolbar und einem imposanten Blick über die Küste. Liegen und Sonnenschirme sind nach Verfügbarkeit im Poolbereich inklusive. Sauna, Billard und WiFi werden gegen Gebühr angeboten. Die voll ausgestatteten Zimmer unterteilen sich in Doppelzimmer, Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, Studios und Appartements. Seitlicher oder direkter Meerblick sind optional möglich. Alle Zimmer verfügen über Einzelbetten, Balkon, Bad, WC, Dusche oder Badewanne, Haartrockner, Telefon, SAT-TV, Klimaanlage und einem Mietsafe. Die Studios sind mit einer amerikanischen Küche buchbar. Die größeren Appartements haben einen kombinierten Wohn-/Schlafraum und ein separates Schlafzimmer für maximal 4 Personen. Das Hotel whala!beach akzeptiert folgende Kreditkarten: Visa, Mastercard und Amexo.

All Inclusive - alles drin, keine Überraschung

Gäste von weg.de profitieren nicht nur von den verschiedenen Zimmertypen, sondern auch bei der Wahlmöglichkeit der Verpflegungsleistung. Buchen Sie Ihre Pauschalreise in das whala!beach nur mit Übernachtung, mit Frühstück, mit Halbpension oder mit All Inclusive. Alle Hauptmahlzeiten werden in Buffetform serviert. Mit dem All Inclusive erhalten Gäste von weg.de zusätzlich zwischen den Mahlzeiten Snacks und während der Essenszeiten Erfrischungsgetränke, Wein und Bier. Ihnen steht auch die Bar von 10 bis 23 h für ausgewählte Getränke, Kaffee und Tee zur Verfügung.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 265

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung

p.P ab 26

151 Hotelbewertungen für Whala!beach

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsMallorca