1. Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

*****
Soma Bay, Rotes Meer, Ägypten
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 10 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 11 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 12 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 13 / 265
Bilder von FTI TouristikBild 14 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 15 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 16 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 17 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 18 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 19 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 20 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 21 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 22 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 23 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 24 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 25 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 26 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 27 / 265
Bilder von Neckermann XNECBild 28 / 265
Bilder von JAHN ReisenBild 29 / 265
Bilder von JAHN ReisenBild 30 / 265
Bilder von JAHN ReisenBild 31 / 265
Bilder von JAHN ReisenBild 32 / 265
Bilder von JAHN ReisenBild 33 / 265
Bilder von 5vorFlugBild 34 / 265
Bilder von 5vorFlugBild 35 / 265
Bilder von airtoursBild 36 / 265
Bilder von airtoursBild 37 / 265
Bilder von airtoursBild 38 / 265
Bilder von airtoursBild 39 / 265
Bilder von airtoursBild 40 / 265
Bilder von airtoursBild 41 / 265
Bilder von airtoursBild 42 / 265
Bilder von airtoursBild 43 / 265
Bilder von airtoursBild 44 / 265
Bilder von airtoursBild 45 / 265
Bilder von airtoursBild 46 / 265
Bilder von airtoursBild 47 / 265
Bilder von airtoursBild 48 / 265
Bilder von airtoursBild 49 / 265
Bilder von airtoursBild 50 / 265
Bilder von airtoursBild 51 / 265
Bilder von airtoursBild 52 / 265
Bilder von airtoursBild 53 / 265
Bilder von airtoursBild 54 / 265
Bilder von airtoursBild 55 / 265
Bilder von airtoursBild 56 / 265
Bilder von airtoursBild 57 / 265
Bilder von ETIBild 58 / 265
Bilder von ETIBild 59 / 265
Bilder von ETIBild 60 / 265
Bilder von ETIBild 61 / 265
Bilder von ETIBild 62 / 265
Bilder von ETIBild 63 / 265
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 64 / 265
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 65 / 265
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 66 / 265
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 67 / 265
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 68 / 265
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 69 / 265
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 70 / 265
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 72 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 73 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 74 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 75 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 76 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 77 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 78 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 79 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 80 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 81 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 82 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 83 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 84 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 85 / 265
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 86 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 87 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 88 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 89 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 90 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 91 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 92 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 93 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 94 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 95 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 96 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 97 / 265
Bilder von Neckermann ReisenBild 98 / 265
Bilder von TravelixBild 99 / 265
Bilder von TravelixBild 100 / 265
Bilder von TravelixBild 101 / 265
Bilder von TravelixBild 102 / 265
Bilder von TravelixBild 103 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 104 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 105 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 106 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 107 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 108 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 109 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 110 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 111 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 112 / 265
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 113 / 265
Bilder von TravelNowBild 114 / 265
Bilder von TravelNowBild 115 / 265
Bilder von TravelNowBild 116 / 265
Bilder von TravelNowBild 117 / 265
Bilder von TravelNowBild 118 / 265
Bilder von TravelNowBild 119 / 265
Bilder von TravelNowBild 120 / 265
Bilder von TravelNowBild 121 / 265
Bilder von TravelNowBild 122 / 265
Bilder von TravelNowBild 123 / 265
Bilder von TravelNowBild 124 / 265
Bilder von TravelNowBild 125 / 265
Bilder von TravelNowBild 126 / 265
Bilder von TravelNowBild 127 / 265
Bilder von TravelNowBild 128 / 265
Bilder von TravelNowBild 129 / 265
Bilder von TravelNowBild 130 / 265
Bilder von TravelNowBild 131 / 265
Bilder von TravelNowBild 132 / 265
Bilder von TravelNowBild 133 / 265
Bilder von TravelNowBild 134 / 265
Bilder von TravelNowBild 135 / 265
Bilder von TravelNowBild 136 / 265
Bilder von TravelNowBild 137 / 265
Bilder von TravelNowBild 138 / 265
Bilder von TravelNowBild 139 / 265
Bilder von TravelNowBild 140 / 265
Bilder von TravelNowBild 141 / 265
Bilder von TravelNowBild 142 / 265
Bilder von TravelNowBild 143 / 265
Bilder von TravelNowBild 144 / 265
Bilder von TravelNowBild 145 / 265
Bilder von TravelNowBild 146 / 265
Bilder von TravelNowBild 147 / 265
Bilder von TravelNowBild 148 / 265
Bilder von TravelNowBild 149 / 265
Bilder von TravelNowBild 150 / 265
Bilder von TravelNowBild 151 / 265
Bilder von TravelNowBild 152 / 265
Bilder von TravelNowBild 153 / 265
Bilder von TravelNowBild 154 / 265
Bilder von TravelNowBild 155 / 265
Bilder von TravelNowBild 156 / 265
Bilder von TravelNowBild 157 / 265
Bilder von TravelNowBild 158 / 265
Bilder von TravelNowBild 159 / 265
Bilder von Ferien TouristikBild 160 / 265
Bilder von Ferien TouristikBild 161 / 265
Bilder von Ferien TouristikBild 162 / 265
Bilder von Ferien TouristikBild 163 / 265
Bilder von Ferien TouristikBild 164 / 265
Bilder von Ferien TouristikBild 165 / 265
Bilder von Ferien TouristikBild 166 / 265
Bilder von Ferien TouristikBild 167 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 168 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 169 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 170 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 171 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 172 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 173 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 174 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 175 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 176 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 177 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 178 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 179 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 180 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 181 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 182 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 183 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 184 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 185 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 186 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 187 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 188 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 189 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 190 / 265
Bilder von LTUR TourismusBild 191 / 265
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 192 / 265
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 193 / 265
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 194 / 265
Bilder von VtoursBild 195 / 265
Bilder von VtoursBild 196 / 265
Bilder von VtoursBild 197 / 265
Bilder von VtoursBild 198 / 265
Bilder von VtoursBild 199 / 265
Bilder von VtoursBild 200 / 265
Bilder von VtoursBild 201 / 265
Bilder von VtoursBild 202 / 265
Bilder von DERTOURBild 203 / 265
Bilder von DERTOURBild 204 / 265
Bilder von DERTOURBild 205 / 265
Bilder von DERTOURBild 206 / 265
Bilder von DERTOURBild 207 / 265
Bilder von DERTOURBild 208 / 265
Bilder von LMX LiveBild 209 / 265
Bilder von LMX LiveBild 210 / 265
Bilder von LMX LiveBild 211 / 265
Bilder von LMX LiveBild 212 / 265
Bilder von LMX LiveBild 213 / 265
Bilder von LMX LiveBild 214 / 265
Bilder von LMX LiveBild 215 / 265
Bilder von LMX LiveBild 216 / 265
Bilder von LMX LiveBild 217 / 265
Bilder von LMX LiveBild 218 / 265
Bilder von TROPOBild 219 / 265
Bilder von TROPOBild 220 / 265
Bilder von TROPOBild 221 / 265
Bilder von TROPOBild 222 / 265
Bilder von TROPOBild 223 / 265
Bilder von TROPOBild 224 / 265
Bilder von TROPOBild 225 / 265
Bilder von TROPOBild 226 / 265
Bilder von TROPOBild 227 / 265
Bilder von TROPOBild 228 / 265
Bilder von Bentour ReisenBild 229 / 265
Bilder von Bentour ReisenBild 230 / 265
Bilder von For You TravelBild 231 / 265
Bilder von For You TravelBild 232 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 233 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 234 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 235 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 236 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 237 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 238 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 239 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 240 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 241 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 242 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 243 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 244 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 245 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 246 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 247 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 248 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 249 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 250 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 251 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 252 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 253 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 254 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 255 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 256 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 257 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 258 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 259 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 260 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 261 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 262 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 263 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 264 / 265
Bilder von HLX/holidays.chBild 265 / 265

223 Hotelbewertungen

  • 98% Weiterempfehlung
  • 5,4 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

5-Sterne-Hotel mit 18-Loch-Golfplatz und großem Spa

Es ist das ideale Urlaubsziel für Freunde des Golfssports und Erholungssuchende: Das 5-Sterne-Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center in Ägypten. Es thront am höchsten Punkt einer Halbinsel an der Soma Bay, die bekannt ist für ihre weißen Sandstränden und den vorgelagerten Riffen im Roten Meer. Doch vor allem liegt Ihnen der 18-Loch-Golfplatz Des Cascades zu Füßen, Sie befinden sich im Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center quasi mittendrin. Er bietet erfahrenen Spielern perfekte Trainingsbedingungen, schließlich hat den Kurs der Profigolfer Gary Player entworfen. Doch auch Anfänger können hier üben, denn nebenan befindet sich ein 9-Loch-Golfplatz, auf dem sich verschiedene Schläge verbessern lassen. Darüber hinaus gehören zu der Golfanlage 60 Abschlagsboxen sowie spezielle Bereiche, um die Putting- und Pitching-Fertigkeiten zu optimieren. Sie benötigen hierzu einen Tipp vom Experten? Dann buchen Sie an der Rezeption einen passenden Kurs dazu – entweder für Sie allein oder als Teil einer Gruppe. Nach einem langen Tag an der frischen Luft, bietet sich ein Besuch des Spa- und Thalasso-Zentrums im Hotel zum Relaxen an. Baden Sie im riesigen Innenpool mit Heilwasser oder tun Sie ihrem Körper bei einer Unterwassermassage, Hydrotherapie oder Schönheitspflege etwas Gutes. Hier bleiben keine Wünsche offen, finden die Gäste, und vergeben dafür bei den Bewertungen des Hotels La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center durchweg Spitzennoten.

Exklusive Unterkünfte und ein freundlicher Service für Ihren Erholungsurlaub

Übernachten Sie anschließend in einem der 210 Zimmer oder 39 Suiten, die Sie entweder mit Halbpension oder all-inclusive buchen. Jede Unterkunft verfügt über ein Bad mit separater Badewanne sowie einen Balkon und bietet einen Blick auf den umliegenden Golfplatz oder das Meer. Bei den Suiten im Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center haben Sie die Wahl zwischen Junior-Suiten mit einer Größe von 60 bis 105 Quadratmetern und fünf anderen Varianten. Die exklusivste von ihnen, die Imperial Suite, empfängt Sie auf über 340 Quadratmeter mit mehreren Schlafzimmern und Terrassen, einem Wohnbereich sowie einem Whirlpool im Bad. Das ist Luxus pur. Dazu trägt auch das freundliche Servicepersonal bei, von dem die Gäste bei den Hotelbewertungen schwärmen. Es berät Sie auf Wunsch auch zu den Ernährungsprogrammen, die das Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center seinen Gästen anbietet. So werden Ihnen beispielsweise passende diätische Menüs gereicht. Wer im Urlaub auf kulinarische Genüsse freut, bestellt sich in einem der drei À-la-carte-Restaurants Gerichte nach Wahl. Im Dunes speisen Sie zudem auf der Terrasse mit Blick auf das weite Grün, was auch im L'Albatros möglich ist. Als Highlight der Pauschalreise bestellen Sie sich eine Kleinigkeit in Seashell Beach Bar, die direkt am Strand gelegen ist. Lassen Sie den Tag schließlich bei einer orientalischen Show sanft ausklingen.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 547

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 53

224 Hotelbewertungen für Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsRotes Meer