1. Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

*****
Soma Bay, Rotes Meer, Ägypten
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 10 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 11 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 12 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 13 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 14 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 15 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 16 / 261
Bilder von FTI TouristikBild 17 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 18 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 19 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 20 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 21 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 22 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 23 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 24 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 25 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 26 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 27 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 28 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 29 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 30 / 261
Bilder von Neckermann XNECBild 31 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 32 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 33 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 34 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 35 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 36 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 37 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 38 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 39 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 40 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 41 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 42 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 43 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 44 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 45 / 261
Bilder von JAHN ReisenBild 46 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 47 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 48 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 49 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 50 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 51 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 52 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 53 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 54 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 55 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 56 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 57 / 261
Bilder von 5vorFlugBild 58 / 261
Bilder von airtoursBild 59 / 261
Bilder von airtoursBild 60 / 261
Bilder von airtoursBild 61 / 261
Bilder von airtoursBild 62 / 261
Bilder von airtoursBild 63 / 261
Bilder von airtoursBild 64 / 261
Bilder von airtoursBild 65 / 261
Bilder von airtoursBild 66 / 261
Bilder von airtoursBild 67 / 261
Bilder von airtoursBild 68 / 261
Bilder von airtoursBild 69 / 261
Bilder von airtoursBild 70 / 261
Bilder von airtoursBild 71 / 261
Bilder von airtoursBild 72 / 261
Bilder von airtoursBild 73 / 261
Bilder von airtoursBild 74 / 261
Bilder von airtoursBild 75 / 261
Bilder von airtoursBild 76 / 261
Bilder von airtoursBild 77 / 261
Bilder von ETIBild 78 / 261
Bilder von ETIBild 79 / 261
Bilder von ETIBild 80 / 261
Bilder von ETIBild 81 / 261
Bilder von ETIBild 82 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 83 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 84 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 85 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 86 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 87 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 88 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 89 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 90 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 91 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 92 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 93 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 94 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 95 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 96 / 261
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 97 / 261
Bilder von Neckermann ReisenBild 98 / 261
Bilder von Neckermann ReisenBild 99 / 261
Bilder von Neckermann ReisenBild 100 / 261
Bilder von TravelixBild 101 / 261
Bilder von TravelixBild 102 / 261
Bilder von TravelixBild 103 / 261
Bilder von TravelixBild 104 / 261
Bilder von TravelixBild 105 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 106 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 107 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 108 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 109 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 110 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 111 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 112 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 113 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 114 / 261
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 115 / 261
Bilder von TravelNowBild 116 / 261
Bilder von TravelNowBild 117 / 261
Bilder von TravelNowBild 118 / 261
Bilder von TravelNowBild 119 / 261
Bilder von TravelNowBild 120 / 261
Bilder von TravelNowBild 121 / 261
Bilder von TravelNowBild 122 / 261
Bilder von TravelNowBild 123 / 261
Bilder von TravelNowBild 124 / 261
Bilder von TravelNowBild 125 / 261
Bilder von TravelNowBild 126 / 261
Bilder von TravelNowBild 127 / 261
Bilder von TravelNowBild 128 / 261
Bilder von TravelNowBild 129 / 261
Bilder von TravelNowBild 130 / 261
Bilder von TravelNowBild 131 / 261
Bilder von TravelNowBild 132 / 261
Bilder von TravelNowBild 133 / 261
Bilder von TravelNowBild 134 / 261
Bilder von TravelNowBild 135 / 261
Bilder von TravelNowBild 136 / 261
Bilder von TravelNowBild 137 / 261
Bilder von TravelNowBild 138 / 261
Bilder von TravelNowBild 139 / 261
Bilder von TravelNowBild 140 / 261
Bilder von TravelNowBild 141 / 261
Bilder von TravelNowBild 142 / 261
Bilder von TravelNowBild 143 / 261
Bilder von TravelNowBild 144 / 261
Bilder von TravelNowBild 145 / 261
Bilder von TravelNowBild 146 / 261
Bilder von TravelNowBild 147 / 261
Bilder von TravelNowBild 148 / 261
Bilder von TravelNowBild 149 / 261
Bilder von TravelNowBild 150 / 261
Bilder von TravelNowBild 151 / 261
Bilder von TravelNowBild 152 / 261
Bilder von TravelNowBild 153 / 261
Bilder von TravelNowBild 154 / 261
Bilder von TravelNowBild 155 / 261
Bilder von TravelNowBild 156 / 261
Bilder von TravelNowBild 157 / 261
Bilder von TravelNowBild 158 / 261
Bilder von TravelNowBild 159 / 261
Bilder von TravelNowBild 160 / 261
Bilder von TravelNowBild 161 / 261
Bilder von Ferien TouristikBild 162 / 261
Bilder von Ferien TouristikBild 163 / 261
Bilder von Ferien TouristikBild 164 / 261
Bilder von Ferien TouristikBild 165 / 261
Bilder von Ferien TouristikBild 166 / 261
Bilder von Ferien TouristikBild 167 / 261
Bilder von Ferien TouristikBild 168 / 261
Bilder von Ferien TouristikBild 169 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 170 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 171 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 172 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 173 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 174 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 175 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 176 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 177 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 178 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 179 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 180 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 181 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 182 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 183 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 184 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 185 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 186 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 187 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 188 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 189 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 190 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 191 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 192 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 193 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 194 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 195 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 196 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 197 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 198 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 199 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 200 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 201 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 202 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 203 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 204 / 261
Bilder von LTUR TourismusBild 205 / 261
Bilder von VtoursBild 206 / 261
Bilder von VtoursBild 207 / 261
Bilder von VtoursBild 208 / 261
Bilder von VtoursBild 209 / 261
Bilder von VtoursBild 210 / 261
Bilder von VtoursBild 211 / 261
Bilder von VtoursBild 212 / 261
Bilder von VtoursBild 213 / 261
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 214 / 261
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 215 / 261
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 216 / 261
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 217 / 261
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 218 / 261
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 219 / 261
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 220 / 261
Bilder von DERTOURBild 221 / 261
Bilder von DERTOURBild 222 / 261
Bilder von DERTOURBild 223 / 261
Bilder von DERTOURBild 224 / 261
Bilder von DERTOURBild 225 / 261
Bilder von DERTOURBild 226 / 261
Bilder von LMX LiveBild 227 / 261
Bilder von LMX LiveBild 228 / 261
Bilder von LMX LiveBild 229 / 261
Bilder von LMX LiveBild 230 / 261
Bilder von LMX LiveBild 231 / 261
Bilder von LMX LiveBild 232 / 261
Bilder von LMX LiveBild 233 / 261
Bilder von LMX LiveBild 234 / 261
Bilder von LMX LiveBild 235 / 261
Bilder von LMX LiveBild 236 / 261
Bilder von TROPOBild 237 / 261
Bilder von TROPOBild 238 / 261
Bilder von TROPOBild 239 / 261
Bilder von TROPOBild 240 / 261
Bilder von TROPOBild 241 / 261
Bilder von TROPOBild 242 / 261
Bilder von TROPOBild 243 / 261
Bilder von TROPOBild 244 / 261
Bilder von TROPOBild 245 / 261
Bilder von TROPOBild 246 / 261
Bilder von Bentour ReisenBild 247 / 261
Bilder von Bentour ReisenBild 248 / 261
Bilder von For You TravelBild 249 / 261
Bilder von For You TravelBild 250 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 251 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 252 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 253 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 254 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 255 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 256 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 257 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 258 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 259 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 260 / 261
Bilder von HLX/holidays.chBild 261 / 261

224 Hotelbewertungen

  • 98% Weiterempfehlung
  • 5,4 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

5-Sterne-Hotel mit 18-Loch-Golfplatz und großem Spa

Es ist das ideale Urlaubsziel für Freunde des Golfssports und Erholungssuchende: Das 5-Sterne-Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center in Ägypten. Es thront am höchsten Punkt einer Halbinsel an der Soma Bay, die bekannt ist für ihre weißen Sandstränden und den vorgelagerten Riffen im Roten Meer. Doch vor allem liegt Ihnen der 18-Loch-Golfplatz Des Cascades zu Füßen, Sie befinden sich im Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center quasi mittendrin. Er bietet erfahrenen Spielern perfekte Trainingsbedingungen, schließlich hat den Kurs der Profigolfer Gary Player entworfen. Doch auch Anfänger können hier üben, denn nebenan befindet sich ein 9-Loch-Golfplatz, auf dem sich verschiedene Schläge verbessern lassen. Darüber hinaus gehören zu der Golfanlage 60 Abschlagsboxen sowie spezielle Bereiche, um die Putting- und Pitching-Fertigkeiten zu optimieren. Sie benötigen hierzu einen Tipp vom Experten? Dann buchen Sie an der Rezeption einen passenden Kurs dazu – entweder für Sie allein oder als Teil einer Gruppe. Nach einem langen Tag an der frischen Luft, bietet sich ein Besuch des Spa- und Thalasso-Zentrums im Hotel zum Relaxen an. Baden Sie im riesigen Innenpool mit Heilwasser oder tun Sie ihrem Körper bei einer Unterwassermassage, Hydrotherapie oder Schönheitspflege etwas Gutes. Hier bleiben keine Wünsche offen, finden die Gäste, und vergeben dafür bei den Bewertungen des Hotels La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center durchweg Spitzennoten.

Exklusive Unterkünfte und ein freundlicher Service für Ihren Erholungsurlaub

Übernachten Sie anschließend in einem der 210 Zimmer oder 39 Suiten, die Sie entweder mit Halbpension oder all-inclusive buchen. Jede Unterkunft verfügt über ein Bad mit separater Badewanne sowie einen Balkon und bietet einen Blick auf den umliegenden Golfplatz oder das Meer. Bei den Suiten im Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center haben Sie die Wahl zwischen Junior-Suiten mit einer Größe von 60 bis 105 Quadratmetern und fünf anderen Varianten. Die exklusivste von ihnen, die Imperial Suite, empfängt Sie auf über 340 Quadratmeter mit mehreren Schlafzimmern und Terrassen, einem Wohnbereich sowie einem Whirlpool im Bad. Das ist Luxus pur. Dazu trägt auch das freundliche Servicepersonal bei, von dem die Gäste bei den Hotelbewertungen schwärmen. Es berät Sie auf Wunsch auch zu den Ernährungsprogrammen, die das Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center seinen Gästen anbietet. So werden Ihnen beispielsweise passende diätische Menüs gereicht. Wer im Urlaub auf kulinarische Genüsse freut, bestellt sich in einem der drei À-la-carte-Restaurants Gerichte nach Wahl. Im Dunes speisen Sie zudem auf der Terrasse mit Blick auf das weite Grün, was auch im L'Albatros möglich ist. Als Highlight der Pauschalreise bestellen Sie sich eine Kleinigkeit in Seashell Beach Bar, die direkt am Strand gelegen ist. Lassen Sie den Tag schließlich bei einer orientalischen Show sanft ausklingen.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 619

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 46

225 Hotelbewertungen für Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsRotes Meer