1. Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

*****
Soma Bay, Rotes Meer, Ägypten
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 10 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 11 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 12 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 13 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 14 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 15 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 16 / 340
Bilder von FTI TouristikBild 17 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 18 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 19 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 20 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 21 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 22 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 23 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 24 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 25 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 26 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 27 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 28 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 29 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 30 / 340
Bilder von Neckermann XNECBild 31 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 32 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 33 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 34 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 35 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 36 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 37 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 38 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 39 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 40 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 41 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 42 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 43 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 44 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 45 / 340
Bilder von JAHN ReisenBild 46 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 47 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 48 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 49 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 50 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 51 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 52 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 53 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 54 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 55 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 56 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 57 / 340
Bilder von 5vorFlugBild 58 / 340
Bilder von airtoursBild 59 / 340
Bilder von airtoursBild 60 / 340
Bilder von airtoursBild 61 / 340
Bilder von airtoursBild 62 / 340
Bilder von airtoursBild 63 / 340
Bilder von airtoursBild 64 / 340
Bilder von airtoursBild 65 / 340
Bilder von airtoursBild 66 / 340
Bilder von airtoursBild 67 / 340
Bilder von airtoursBild 68 / 340
Bilder von airtoursBild 69 / 340
Bilder von airtoursBild 70 / 340
Bilder von airtoursBild 71 / 340
Bilder von airtoursBild 72 / 340
Bilder von airtoursBild 73 / 340
Bilder von airtoursBild 74 / 340
Bilder von airtoursBild 75 / 340
Bilder von airtoursBild 76 / 340
Bilder von airtoursBild 77 / 340
Bilder von airtoursBild 78 / 340
Bilder von airtoursBild 79 / 340
Bilder von airtoursBild 80 / 340
Bilder von airtoursBild 81 / 340
Bilder von airtoursBild 82 / 340
Bilder von airtoursBild 83 / 340
Bilder von airtoursBild 84 / 340
Bilder von airtoursBild 85 / 340
Bilder von airtoursBild 86 / 340
Bilder von airtoursBild 87 / 340
Bilder von airtoursBild 88 / 340
Bilder von airtoursBild 89 / 340
Bilder von airtoursBild 90 / 340
Bilder von airtoursBild 91 / 340
Bilder von airtoursBild 92 / 340
Bilder von airtoursBild 93 / 340
Bilder von airtoursBild 94 / 340
Bilder von airtoursBild 95 / 340
Bilder von airtoursBild 96 / 340
Bilder von airtoursBild 97 / 340
Bilder von airtoursBild 98 / 340
Bilder von airtoursBild 99 / 340
Bilder von airtoursBild 100 / 340
Bilder von airtoursBild 101 / 340
Bilder von ETIBild 102 / 340
Bilder von ETIBild 103 / 340
Bilder von ETIBild 104 / 340
Bilder von ETIBild 105 / 340
Bilder von ETIBild 106 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 108 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 111 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 112 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 113 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 114 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 116 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 117 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 118 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 119 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 120 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 121 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 122 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 123 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 124 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 125 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 126 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 127 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 128 / 340
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 129 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 130 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 131 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 132 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 133 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 134 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 135 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 136 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 137 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 138 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 139 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 140 / 340
Bilder von Neckermann ReisenBild 141 / 340
Bilder von TravelixBild 142 / 340
Bilder von TravelixBild 143 / 340
Bilder von TravelixBild 144 / 340
Bilder von TravelixBild 145 / 340
Bilder von TravelixBild 146 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 147 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 148 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 149 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 150 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 151 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 152 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 153 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 154 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 155 / 340
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 156 / 340
Bilder von TravelNowBild 157 / 340
Bilder von TravelNowBild 158 / 340
Bilder von TravelNowBild 159 / 340
Bilder von TravelNowBild 160 / 340
Bilder von TravelNowBild 161 / 340
Bilder von TravelNowBild 162 / 340
Bilder von TravelNowBild 163 / 340
Bilder von TravelNowBild 164 / 340
Bilder von TravelNowBild 165 / 340
Bilder von TravelNowBild 166 / 340
Bilder von TravelNowBild 167 / 340
Bilder von TravelNowBild 168 / 340
Bilder von TravelNowBild 169 / 340
Bilder von TravelNowBild 170 / 340
Bilder von TravelNowBild 171 / 340
Bilder von TravelNowBild 172 / 340
Bilder von TravelNowBild 173 / 340
Bilder von TravelNowBild 174 / 340
Bilder von TravelNowBild 175 / 340
Bilder von TravelNowBild 176 / 340
Bilder von TravelNowBild 177 / 340
Bilder von TravelNowBild 178 / 340
Bilder von TravelNowBild 179 / 340
Bilder von TravelNowBild 180 / 340
Bilder von TravelNowBild 181 / 340
Bilder von TravelNowBild 182 / 340
Bilder von TravelNowBild 183 / 340
Bilder von TravelNowBild 184 / 340
Bilder von TravelNowBild 185 / 340
Bilder von TravelNowBild 186 / 340
Bilder von TravelNowBild 187 / 340
Bilder von TravelNowBild 188 / 340
Bilder von TravelNowBild 189 / 340
Bilder von TravelNowBild 190 / 340
Bilder von TravelNowBild 191 / 340
Bilder von TravelNowBild 192 / 340
Bilder von TravelNowBild 193 / 340
Bilder von TravelNowBild 194 / 340
Bilder von TravelNowBild 195 / 340
Bilder von TravelNowBild 196 / 340
Bilder von TravelNowBild 197 / 340
Bilder von TravelNowBild 198 / 340
Bilder von TravelNowBild 199 / 340
Bilder von TravelNowBild 200 / 340
Bilder von TravelNowBild 201 / 340
Bilder von TravelNowBild 202 / 340
Bilder von TravelNowBild 203 / 340
Bilder von TravelNowBild 204 / 340
Bilder von TravelNowBild 205 / 340
Bilder von Ferien TouristikBild 206 / 340
Bilder von Ferien TouristikBild 207 / 340
Bilder von Ferien TouristikBild 208 / 340
Bilder von Ferien TouristikBild 209 / 340
Bilder von Ferien TouristikBild 210 / 340
Bilder von Ferien TouristikBild 211 / 340
Bilder von Ferien TouristikBild 212 / 340
Bilder von Ferien TouristikBild 213 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 214 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 215 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 216 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 217 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 218 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 219 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 220 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 221 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 222 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 223 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 224 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 225 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 226 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 227 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 228 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 229 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 230 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 231 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 232 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 233 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 234 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 235 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 236 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 237 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 238 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 239 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 240 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 241 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 242 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 243 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 244 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 245 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 246 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 247 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 248 / 340
Bilder von LTUR TourismusBild 249 / 340
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 250 / 340
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 251 / 340
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 252 / 340
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 253 / 340
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 254 / 340
Bilder von VtoursBild 255 / 340
Bilder von VtoursBild 256 / 340
Bilder von VtoursBild 257 / 340
Bilder von VtoursBild 258 / 340
Bilder von VtoursBild 259 / 340
Bilder von VtoursBild 260 / 340
Bilder von VtoursBild 261 / 340
Bilder von VtoursBild 262 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 263 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 264 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 265 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 266 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 267 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 268 / 340
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 269 / 340
Bilder von DERTOURBild 270 / 340
Bilder von DERTOURBild 271 / 340
Bilder von DERTOURBild 272 / 340
Bilder von DERTOURBild 273 / 340
Bilder von DERTOURBild 274 / 340
Bilder von DERTOURBild 275 / 340
Bilder von LMX LiveBild 276 / 340
Bilder von LMX LiveBild 277 / 340
Bilder von LMX LiveBild 278 / 340
Bilder von LMX LiveBild 279 / 340
Bilder von LMX LiveBild 280 / 340
Bilder von LMX LiveBild 281 / 340
Bilder von LMX LiveBild 282 / 340
Bilder von LMX LiveBild 283 / 340
Bilder von LMX LiveBild 284 / 340
Bilder von LMX LiveBild 285 / 340
Bilder von TROPOBild 286 / 340
Bilder von TROPOBild 287 / 340
Bilder von TROPOBild 288 / 340
Bilder von TROPOBild 289 / 340
Bilder von TROPOBild 290 / 340
Bilder von TROPOBild 291 / 340
Bilder von TROPOBild 292 / 340
Bilder von TROPOBild 293 / 340
Bilder von TROPOBild 294 / 340
Bilder von TROPOBild 295 / 340
Bilder von Bentour ReisenBild 296 / 340
Bilder von Bentour ReisenBild 297 / 340
Bilder von For You TravelBild 298 / 340
Bilder von For You TravelBild 299 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 300 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 301 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 302 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 303 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 304 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 305 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 306 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 307 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 308 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 309 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 310 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 311 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 312 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 313 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 314 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 315 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 316 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 317 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 318 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 319 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 320 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 321 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 322 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 323 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 324 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 325 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 326 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 327 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 328 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 329 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 330 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 331 / 340
Bilder von HLX/holidays.chBild 332 / 340
Bilder von JT TouristikBild 333 / 340
Bilder von JT TouristikBild 334 / 340
Bilder von JT TouristikBild 335 / 340
Bilder von JT TouristikBild 336 / 340
Bilder von JT TouristikBild 337 / 340
Bilder von JT TouristikBild 338 / 340
Bilder von JT TouristikBild 339 / 340
Bilder von JT TouristikBild 340 / 340

228 Hotelbewertungen

  • 98% Weiterempfehlung
  • 5,4 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

5-Sterne-Hotel mit 18-Loch-Golfplatz und großem Spa

Es ist das ideale Urlaubsziel für Freunde des Golfssports und Erholungssuchende: Das 5-Sterne-Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center in Ägypten. Es thront am höchsten Punkt einer Halbinsel an der Soma Bay, die bekannt ist für ihre weißen Sandstränden und den vorgelagerten Riffen im Roten Meer. Doch vor allem liegt Ihnen der 18-Loch-Golfplatz Des Cascades zu Füßen, Sie befinden sich im Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center quasi mittendrin. Er bietet erfahrenen Spielern perfekte Trainingsbedingungen, schließlich hat den Kurs der Profigolfer Gary Player entworfen. Doch auch Anfänger können hier üben, denn nebenan befindet sich ein 9-Loch-Golfplatz, auf dem sich verschiedene Schläge verbessern lassen. Darüber hinaus gehören zu der Golfanlage 60 Abschlagsboxen sowie spezielle Bereiche, um die Putting- und Pitching-Fertigkeiten zu optimieren. Sie benötigen hierzu einen Tipp vom Experten? Dann buchen Sie an der Rezeption einen passenden Kurs dazu – entweder für Sie allein oder als Teil einer Gruppe. Nach einem langen Tag an der frischen Luft, bietet sich ein Besuch des Spa- und Thalasso-Zentrums im Hotel zum Relaxen an. Baden Sie im riesigen Innenpool mit Heilwasser oder tun Sie ihrem Körper bei einer Unterwassermassage, Hydrotherapie oder Schönheitspflege etwas Gutes. Hier bleiben keine Wünsche offen, finden die Gäste, und vergeben dafür bei den Bewertungen des Hotels La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center durchweg Spitzennoten.

Exklusive Unterkünfte und ein freundlicher Service für Ihren Erholungsurlaub

Übernachten Sie anschließend in einem der 210 Zimmer oder 39 Suiten, die Sie entweder mit Halbpension oder all-inclusive buchen. Jede Unterkunft verfügt über ein Bad mit separater Badewanne sowie einen Balkon und bietet einen Blick auf den umliegenden Golfplatz oder das Meer. Bei den Suiten im Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center haben Sie die Wahl zwischen Junior-Suiten mit einer Größe von 60 bis 105 Quadratmetern und fünf anderen Varianten. Die exklusivste von ihnen, die Imperial Suite, empfängt Sie auf über 340 Quadratmeter mit mehreren Schlafzimmern und Terrassen, einem Wohnbereich sowie einem Whirlpool im Bad. Das ist Luxus pur. Dazu trägt auch das freundliche Servicepersonal bei, von dem die Gäste bei den Hotelbewertungen schwärmen. Es berät Sie auf Wunsch auch zu den Ernährungsprogrammen, die das Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center seinen Gästen anbietet. So werden Ihnen beispielsweise passende diätische Menüs gereicht. Wer im Urlaub auf kulinarische Genüsse freut, bestellt sich in einem der drei À-la-carte-Restaurants Gerichte nach Wahl. Im Dunes speisen Sie zudem auf der Terrasse mit Blick auf das weite Grün, was auch im L'Albatros möglich ist. Als Highlight der Pauschalreise bestellen Sie sich eine Kleinigkeit in Seashell Beach Bar, die direkt am Strand gelegen ist. Lassen Sie den Tag schließlich bei einer orientalischen Show sanft ausklingen.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 485

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 30

228 Hotelbewertungen für Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsRotes Meer