1. Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

*****
Soma Bay, Rotes Meer, Ägypten
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 10 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 11 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 12 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 13 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 14 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 15 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 16 / 279
Bilder von FTI TouristikBild 17 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 18 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 19 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 20 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 21 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 22 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 23 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 24 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 25 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 26 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 27 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 28 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 29 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 30 / 279
Bilder von Neckermann XNECBild 31 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 32 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 33 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 34 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 35 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 36 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 37 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 38 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 39 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 40 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 41 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 42 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 43 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 44 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 45 / 279
Bilder von JAHN ReisenBild 46 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 47 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 48 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 49 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 50 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 51 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 52 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 53 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 54 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 55 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 56 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 57 / 279
Bilder von 5vorFlugBild 58 / 279
Bilder von airtoursBild 59 / 279
Bilder von airtoursBild 60 / 279
Bilder von airtoursBild 61 / 279
Bilder von airtoursBild 62 / 279
Bilder von airtoursBild 63 / 279
Bilder von airtoursBild 64 / 279
Bilder von airtoursBild 65 / 279
Bilder von airtoursBild 66 / 279
Bilder von airtoursBild 67 / 279
Bilder von airtoursBild 68 / 279
Bilder von airtoursBild 69 / 279
Bilder von airtoursBild 70 / 279
Bilder von airtoursBild 71 / 279
Bilder von airtoursBild 72 / 279
Bilder von airtoursBild 73 / 279
Bilder von airtoursBild 74 / 279
Bilder von airtoursBild 75 / 279
Bilder von airtoursBild 76 / 279
Bilder von airtoursBild 77 / 279
Bilder von ETIBild 78 / 279
Bilder von ETIBild 79 / 279
Bilder von ETIBild 80 / 279
Bilder von ETIBild 81 / 279
Bilder von ETIBild 82 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 83 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 84 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 85 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 86 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 87 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 88 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 89 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 90 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 91 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 92 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 93 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 94 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 95 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 96 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 97 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 98 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 99 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 100 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 101 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 102 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 103 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 279
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 279
Bilder von Neckermann ReisenBild 106 / 279
Bilder von Neckermann ReisenBild 107 / 279
Bilder von Neckermann ReisenBild 108 / 279
Bilder von Neckermann ReisenBild 109 / 279
Bilder von Neckermann ReisenBild 110 / 279
Bilder von TravelixBild 111 / 279
Bilder von TravelixBild 112 / 279
Bilder von TravelixBild 113 / 279
Bilder von TravelixBild 114 / 279
Bilder von TravelixBild 115 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 116 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 117 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 118 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 119 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 120 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 121 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 122 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 123 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 124 / 279
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 125 / 279
Bilder von TravelNowBild 126 / 279
Bilder von TravelNowBild 127 / 279
Bilder von TravelNowBild 128 / 279
Bilder von TravelNowBild 129 / 279
Bilder von TravelNowBild 130 / 279
Bilder von TravelNowBild 131 / 279
Bilder von TravelNowBild 132 / 279
Bilder von TravelNowBild 133 / 279
Bilder von TravelNowBild 134 / 279
Bilder von TravelNowBild 135 / 279
Bilder von TravelNowBild 136 / 279
Bilder von TravelNowBild 137 / 279
Bilder von TravelNowBild 138 / 279
Bilder von TravelNowBild 139 / 279
Bilder von TravelNowBild 140 / 279
Bilder von TravelNowBild 141 / 279
Bilder von TravelNowBild 142 / 279
Bilder von TravelNowBild 143 / 279
Bilder von TravelNowBild 144 / 279
Bilder von TravelNowBild 145 / 279
Bilder von TravelNowBild 146 / 279
Bilder von TravelNowBild 147 / 279
Bilder von TravelNowBild 148 / 279
Bilder von TravelNowBild 149 / 279
Bilder von TravelNowBild 150 / 279
Bilder von TravelNowBild 151 / 279
Bilder von TravelNowBild 152 / 279
Bilder von TravelNowBild 153 / 279
Bilder von TravelNowBild 154 / 279
Bilder von TravelNowBild 155 / 279
Bilder von TravelNowBild 156 / 279
Bilder von TravelNowBild 157 / 279
Bilder von TravelNowBild 158 / 279
Bilder von TravelNowBild 159 / 279
Bilder von TravelNowBild 160 / 279
Bilder von TravelNowBild 161 / 279
Bilder von TravelNowBild 162 / 279
Bilder von TravelNowBild 163 / 279
Bilder von TravelNowBild 164 / 279
Bilder von TravelNowBild 165 / 279
Bilder von TravelNowBild 166 / 279
Bilder von TravelNowBild 167 / 279
Bilder von TravelNowBild 168 / 279
Bilder von TravelNowBild 169 / 279
Bilder von TravelNowBild 170 / 279
Bilder von TravelNowBild 171 / 279
Bilder von Ferien TouristikBild 172 / 279
Bilder von Ferien TouristikBild 173 / 279
Bilder von Ferien TouristikBild 174 / 279
Bilder von Ferien TouristikBild 175 / 279
Bilder von Ferien TouristikBild 176 / 279
Bilder von Ferien TouristikBild 177 / 279
Bilder von Ferien TouristikBild 178 / 279
Bilder von Ferien TouristikBild 179 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 180 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 181 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 182 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 183 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 184 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 185 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 186 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 187 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 188 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 189 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 190 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 191 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 192 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 193 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 194 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 195 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 196 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 197 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 198 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 199 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 200 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 201 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 202 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 203 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 204 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 205 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 206 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 207 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 208 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 209 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 210 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 211 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 212 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 213 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 214 / 279
Bilder von LTUR TourismusBild 215 / 279
Bilder von VtoursBild 216 / 279
Bilder von VtoursBild 217 / 279
Bilder von VtoursBild 218 / 279
Bilder von VtoursBild 219 / 279
Bilder von VtoursBild 220 / 279
Bilder von VtoursBild 221 / 279
Bilder von VtoursBild 222 / 279
Bilder von VtoursBild 223 / 279
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 224 / 279
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 225 / 279
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 226 / 279
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 227 / 279
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 228 / 279
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 229 / 279
Bilder von MEIER`S WELTREISENBild 230 / 279
Bilder von DERTOURBild 231 / 279
Bilder von DERTOURBild 232 / 279
Bilder von DERTOURBild 233 / 279
Bilder von DERTOURBild 234 / 279
Bilder von DERTOURBild 235 / 279
Bilder von DERTOURBild 236 / 279
Bilder von LMX LiveBild 237 / 279
Bilder von LMX LiveBild 238 / 279
Bilder von LMX LiveBild 239 / 279
Bilder von LMX LiveBild 240 / 279
Bilder von LMX LiveBild 241 / 279
Bilder von LMX LiveBild 242 / 279
Bilder von LMX LiveBild 243 / 279
Bilder von LMX LiveBild 244 / 279
Bilder von LMX LiveBild 245 / 279
Bilder von LMX LiveBild 246 / 279
Bilder von TROPOBild 247 / 279
Bilder von TROPOBild 248 / 279
Bilder von TROPOBild 249 / 279
Bilder von TROPOBild 250 / 279
Bilder von TROPOBild 251 / 279
Bilder von TROPOBild 252 / 279
Bilder von TROPOBild 253 / 279
Bilder von TROPOBild 254 / 279
Bilder von TROPOBild 255 / 279
Bilder von TROPOBild 256 / 279
Bilder von Bentour ReisenBild 257 / 279
Bilder von Bentour ReisenBild 258 / 279
Bilder von For You TravelBild 259 / 279
Bilder von For You TravelBild 260 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 261 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 262 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 263 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 264 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 265 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 266 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 267 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 268 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 269 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 270 / 279
Bilder von HLX/holidays.chBild 271 / 279
Bilder von JT TouristikBild 272 / 279
Bilder von JT TouristikBild 273 / 279
Bilder von JT TouristikBild 274 / 279
Bilder von JT TouristikBild 275 / 279
Bilder von JT TouristikBild 276 / 279
Bilder von JT TouristikBild 277 / 279
Bilder von JT TouristikBild 278 / 279
Bilder von JT TouristikBild 279 / 279

226 Hotelbewertungen

  • 98% Weiterempfehlung
  • 5,4 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

5-Sterne-Hotel mit 18-Loch-Golfplatz und großem Spa

Es ist das ideale Urlaubsziel für Freunde des Golfssports und Erholungssuchende: Das 5-Sterne-Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center in Ägypten. Es thront am höchsten Punkt einer Halbinsel an der Soma Bay, die bekannt ist für ihre weißen Sandstränden und den vorgelagerten Riffen im Roten Meer. Doch vor allem liegt Ihnen der 18-Loch-Golfplatz Des Cascades zu Füßen, Sie befinden sich im Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center quasi mittendrin. Er bietet erfahrenen Spielern perfekte Trainingsbedingungen, schließlich hat den Kurs der Profigolfer Gary Player entworfen. Doch auch Anfänger können hier üben, denn nebenan befindet sich ein 9-Loch-Golfplatz, auf dem sich verschiedene Schläge verbessern lassen. Darüber hinaus gehören zu der Golfanlage 60 Abschlagsboxen sowie spezielle Bereiche, um die Putting- und Pitching-Fertigkeiten zu optimieren. Sie benötigen hierzu einen Tipp vom Experten? Dann buchen Sie an der Rezeption einen passenden Kurs dazu – entweder für Sie allein oder als Teil einer Gruppe. Nach einem langen Tag an der frischen Luft, bietet sich ein Besuch des Spa- und Thalasso-Zentrums im Hotel zum Relaxen an. Baden Sie im riesigen Innenpool mit Heilwasser oder tun Sie ihrem Körper bei einer Unterwassermassage, Hydrotherapie oder Schönheitspflege etwas Gutes. Hier bleiben keine Wünsche offen, finden die Gäste, und vergeben dafür bei den Bewertungen des Hotels La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center durchweg Spitzennoten.

Exklusive Unterkünfte und ein freundlicher Service für Ihren Erholungsurlaub

Übernachten Sie anschließend in einem der 210 Zimmer oder 39 Suiten, die Sie entweder mit Halbpension oder all-inclusive buchen. Jede Unterkunft verfügt über ein Bad mit separater Badewanne sowie einen Balkon und bietet einen Blick auf den umliegenden Golfplatz oder das Meer. Bei den Suiten im Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center haben Sie die Wahl zwischen Junior-Suiten mit einer Größe von 60 bis 105 Quadratmetern und fünf anderen Varianten. Die exklusivste von ihnen, die Imperial Suite, empfängt Sie auf über 340 Quadratmeter mit mehreren Schlafzimmern und Terrassen, einem Wohnbereich sowie einem Whirlpool im Bad. Das ist Luxus pur. Dazu trägt auch das freundliche Servicepersonal bei, von dem die Gäste bei den Hotelbewertungen schwärmen. Es berät Sie auf Wunsch auch zu den Ernährungsprogrammen, die das Hotel La Residence Des Cascades Golf & Thalasso Center seinen Gästen anbietet. So werden Ihnen beispielsweise passende diätische Menüs gereicht. Wer im Urlaub auf kulinarische Genüsse freut, bestellt sich in einem der drei À-la-carte-Restaurants Gerichte nach Wahl. Im Dunes speisen Sie zudem auf der Terrasse mit Blick auf das weite Grün, was auch im L'Albatros möglich ist. Als Highlight der Pauschalreise bestellen Sie sich eine Kleinigkeit in Seashell Beach Bar, die direkt am Strand gelegen ist. Lassen Sie den Tag schließlich bei einer orientalischen Show sanft ausklingen.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 575

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 33

224 Hotelbewertungen für Westin Soma Bay Golf Resort & Spa

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsRotes Meer