Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von FTI Touristik
Bilder von DERTOUR
Bilder von DERTOUR
Bilder von DERTOUR
Bilder von DERTOUR
Bilder von DERTOUR
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von Neckermann XNEC
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von JAHN Reisen
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von airtours
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von BigXtra Touristik
Bilder von ETI
Bilder von ETI
Bilder von ETI
Bilder von ETI
Bilder von ETI
Bilder von ETI
Bilder von ETI
Bilder von ETI
Bilder von ETI
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von OLIMAR
Bilder von TROPO
Bilder von TROPO
Bilder von TROPO
Bilder von TROPO
Bilder von TROPO
Bilder von TROPO
Bilder von TROPO
Bilder von TROPO
Bilder von TROPO
Bilder von TROPO
Bilder von Schauinsland-Reisen
Bilder von Schauinsland-Reisen
Bilder von Schauinsland-Reisen
Bilder von Schauinsland-Reisen
Bilder von Schauinsland-Reisen
Bilder von Schauinsland-Reisen
Bilder von Schauinsland-Reisen
Bilder von Schauinsland-Reisen
Bilder von Schauinsland-Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Neckermann Reisen
Bilder von Travelix
Bilder von Travelix
Bilder von Travelix
Bilder von Travelix
Bilder von Travelix
Bilder von Travelix
Bilder von Travelix
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Bentour Reisen
Bilder von Bentour Reisen
Bilder von Bentour Reisen
Bilder von Bentour Reisen
Bilder von Bentour Reisen
Bilder von Bentour Reisen
Bilder von Bentour Reisen
Bilder von Bentour Reisen
Bilder von Bentour Reisen
Bilder von Ferien Touristik
Bilder von Ferien Touristik
Bilder von Ferien Touristik
Bilder von Ferien Touristik
Bilder von Ferien Touristik
Bilder von Ferien Touristik
Bilder von Ferien Touristik
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von LTUR Tourismus
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von Neckermann Reisen Individual
Bilder von BigXtra Touristik XBIG
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von Thomas Cook x
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von HLX/holidays.ch
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von JT Touristik
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AG

Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort

Maspalomas, Gran Canaria, Spanien
 • Angebote ab
  Einen Augenblick…
 • Hotel-Details
Ausstattung
 • Sandstrand
 • Pool
 • Tischtennis
 • Fitness
 • Golf
 • Mountainbike
 • Yoga
 • Aerobic
 • Wassersport
 • Funsport
 • Segeln
 • Surfen
 • Tauchen
 • Kinderbetreuung
 • Animationsprogramm
 • Kinderpool
 • Spielplatz
 • Hochstuhl
 • Clubs
 • Kurhotel
 • Massage
 • Sauna
 • Spa
 • Whirlpool
 • Ruhige Lage
 • Hammam
 • Ayurveda
 • Clubresort
 • Internetzugang
 • Klimaanlage
 • Hoteleigener Shuttlebus
 • Aufzug
 • Friseur
 • Geschäfte
 • Restaurant
 • WLAN
Allgemeine Beschreibung
Zimmerbilder
Bewertungen

5.0
/6

Gesamtbewertung

90.5
%

Empfehlung

 • Hotel

  5.4

 • Zimmer

  5.4

 • Essen

  5.0

 • Service

  5.3

 • Lage

  4.8

 • Strand

  4.5

 • Pool

  5.5

 • Familie

  3.9

 • Sport

  4.9

 • Wellness

  4.9

 • Infrastruktur

  4.5

 • Aktivitäten

  4.6

 • Kultur

  4.0

Geprüfte Bewertungen (267)

Single | | 46-50 J. | Badeurlaub

5.9

Alexandra R.

Es gibt Pools in verschiedenen Größen auf mehreren Etagen, so dass sich nie zu viele Hotelgäste an einem Pool aufhielten.

mehr

Paar | | 51-55 J. | Badeurlaub

5.3

Frank H.

Ich habe mich sehr gut erholt

mehr
Einen Augenblick…

Vor Ort

Straßenansicht
anzeigen

Einen Augenblick…
Ihr Angebot ist noch verfügbar

Buchen Sie den besten Preis

Einen Augenblick…
Abflughafen
  Reisedauer
   Hinreisedatum
    Preisknaller
     Zimmer und Leistungen
     Einen Augenblick…