1. Panas Holiday Village

Panas Holiday Village

***
Petreris Street3, 5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 10 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 11 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 12 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 13 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 14 / 246
Bilder von FTI TouristikBild 15 / 246
Bilder von alltoursBild 16 / 246
Bilder von alltoursBild 17 / 246
Bilder von alltoursBild 18 / 246
Bilder von alltoursBild 19 / 246
Bilder von alltoursBild 20 / 246
Bilder von alltoursBild 21 / 246
Bilder von ITSBild 22 / 246
Bilder von ITSBild 23 / 246
Bilder von ITSBild 24 / 246
Bilder von ITSBild 25 / 246
Bilder von ITSBild 26 / 246
Bilder von 5vorFlugBild 27 / 246
Bilder von 5vorFlugBild 28 / 246
Bilder von 5vorFlugBild 29 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 30 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 31 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 32 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 33 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 34 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 35 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 36 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 37 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 38 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 39 / 246
Bilder von Attika ReisenBild 40 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 41 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 42 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 43 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 44 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 45 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 46 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 47 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 48 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 49 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 50 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 51 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 52 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 53 / 246
Bilder von Bucher ReisenBild 54 / 246
Bilder von LMX InternationalBild 55 / 246
Bilder von LMX InternationalBild 56 / 246
Bilder von LMX InternationalBild 57 / 246
Bilder von LMX InternationalBild 58 / 246
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 59 / 246
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 60 / 246
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 61 / 246
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 62 / 246
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 63 / 246
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 64 / 246
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 65 / 246
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 66 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 67 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 68 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 69 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 70 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 71 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 72 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 73 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 74 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 75 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 76 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 77 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 78 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 79 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 80 / 246
Bilder von Neckermann ReisenBild 81 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 82 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 83 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 84 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 85 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 86 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 87 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 88 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 89 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 90 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 91 / 246
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 92 / 246
Bilder von TravelNowBild 93 / 246
Bilder von TravelNowBild 94 / 246
Bilder von TravelNowBild 95 / 246
Bilder von TravelNowBild 96 / 246
Bilder von TravelNowBild 97 / 246
Bilder von TravelNowBild 98 / 246
Bilder von TravelNowBild 99 / 246
Bilder von TravelNowBild 100 / 246
Bilder von TravelNowBild 101 / 246
Bilder von TravelNowBild 102 / 246
Bilder von TravelNowBild 103 / 246
Bilder von TravelNowBild 104 / 246
Bilder von TravelNowBild 105 / 246
Bilder von TravelNowBild 106 / 246
Bilder von TravelNowBild 107 / 246
Bilder von TravelNowBild 108 / 246
Bilder von TravelNowBild 109 / 246
Bilder von TravelNowBild 110 / 246
Bilder von TravelNowBild 111 / 246
Bilder von TravelNowBild 112 / 246
Bilder von TravelNowBild 113 / 246
Bilder von TravelNowBild 114 / 246
Bilder von TravelNowBild 115 / 246
Bilder von TravelNowBild 116 / 246
Bilder von TravelNowBild 117 / 246
Bilder von TravelNowBild 118 / 246
Bilder von TravelNowBild 119 / 246
Bilder von TravelNowBild 120 / 246
Bilder von TravelNowBild 121 / 246
Bilder von TravelNowBild 122 / 246
Bilder von TravelNowBild 123 / 246
Bilder von TravelNowBild 124 / 246
Bilder von TravelNowBild 125 / 246
Bilder von TravelNowBild 126 / 246
Bilder von TravelNowBild 127 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 128 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 129 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 130 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 131 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 132 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 133 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 134 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 135 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 136 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 137 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 138 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 139 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 140 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 141 / 246
Bilder von 1-2-FLYBild 142 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 143 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 144 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 145 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 146 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 147 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 148 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 149 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 150 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 151 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 152 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 153 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 154 / 246
Bilder von H & H TouristikBild 155 / 246
Bilder von JT TouristikBild 156 / 246
Bilder von JT TouristikBild 157 / 246
Bilder von JT TouristikBild 158 / 246
Bilder von JT TouristikBild 159 / 246
Bilder von JT TouristikBild 160 / 246
Bilder von JT TouristikBild 161 / 246
Bilder von JT TouristikBild 162 / 246
Bilder von JT TouristikBild 163 / 246
Bilder von JT TouristikBild 164 / 246
Bilder von JT TouristikBild 165 / 246
Bilder von JT TouristikBild 166 / 246
Bilder von JT TouristikBild 167 / 246
Bilder von JT TouristikBild 168 / 246
Bilder von JT TouristikBild 169 / 246
Bilder von JT TouristikBild 170 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 171 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 172 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 173 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 174 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 175 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 176 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 177 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 178 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 179 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 180 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 181 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 182 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 183 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 184 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 185 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 186 / 246
Bilder von LTUR TourismusBild 187 / 246
Bilder von TROPOBild 188 / 246
Bilder von TROPOBild 189 / 246
Bilder von TROPOBild 190 / 246
Bilder von TROPOBild 191 / 246
Bilder von TROPOBild 192 / 246
Bilder von TROPOBild 193 / 246
Bilder von TROPOBild 194 / 246
Bilder von TROPOBild 195 / 246
Bilder von TROPOBild 196 / 246
Bilder von TROPOBild 197 / 246
Bilder von TROPOBild 198 / 246
Bilder von TROPOBild 199 / 246
Bilder von TROPOBild 200 / 246
Bilder von TROPOBild 201 / 246
Bilder von TROPOBild 202 / 246
Bilder von TROPOBild 203 / 246
Bilder von TROPOBild 204 / 246
Bilder von TROPOBild 205 / 246
Bilder von TROPOBild 206 / 246
Bilder von Bentour ReisenBild 207 / 246
Bilder von Bentour ReisenBild 208 / 246
Bilder von Bentour ReisenBild 209 / 246
Bilder von Bentour ReisenBild 210 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 211 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 212 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 213 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 214 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 215 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 216 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 217 / 246
Bilder von Ferien TouristikBild 218 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 219 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 220 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 221 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 222 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 223 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 224 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 225 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 226 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 227 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 228 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 229 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 230 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 231 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 232 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 233 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 234 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 235 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 236 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 237 / 246
Bilder von HLX/holidays.chBild 238 / 246
Bilder von VtoursBild 239 / 246
Bilder von VtoursBild 240 / 246
Bilder von VtoursBild 241 / 246
Bilder von VtoursBild 242 / 246
Bilder von VtoursBild 243 / 246
Bilder von VtoursBild 244 / 246
Bilder von VtoursBild 245 / 246
Bilder von VtoursBild 246 / 246

87 Hotelbewertungen

  • 66% Weiterempfehlung
  • 4,2 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Mediterranes 4 Sterne Hotel auf Südzypern (griech. Teil): Urlaub machen im Panas Holiday Village

Genießen Sie auf Zypern die südländische Gelassenheit im kinderfreundlichen 4 Sterne Feriendorf Panas Holiday Village in Ihrem Urlaub mit der Familie in Ayia Napa. Ruhig und dennoch zentral auf Südzypern (griech. Teil): Nicht weit vom sanft abfallenden Sandstrand gelegen, macht die zypriotische 4 Sterne Hotelanlage Urlaubsträume wahr und Sonnenhungrige finden Erholung. Allen Besuchern steht während Ihres Urlaubs in Ihrer zypriotischen 4 Sterne Ferienanlage Panas Holiday Village in Ayia Napa ein Internetzugang zur Verfügung, mit dem Sie auch im Urlaub Zugriff auf Ihre E-Mails haben. Spannende Sportsendungen oder die Nachrichten verfolgen Sie im TV-Raum im großzügigen Feriendorf auf Südzypern (griech. Teil). Das zypriotische 4 Sterne Village umsorgt Gäste in 147 Zimmern, darunter 79 geräumige Studios. Schon das Foyer im 4 Sterne Komforthotel auf Zypern strahlt eine beschauliche Stimmung aus. Rund um das mediterrane 4 Sterne Hotel in Ayia Napa laden eine Terrasse, ein Garten oder eine Sonnenterrasse zum Entspannen im Freien ein.

Im Hotel auf Zypern Köstlichkeiten genießen

Machen Sie Ihre Familienferien im Hotel Panas Holiday Village in Ayia Napa mit kulinarischen Köstlichkeiten zum Genusserlebnis. Im Restaurant oder dem Café des Panas Holiday Village auf Zypern genießen Sie landestypische Speisen und Getränke. Dazu reicht das Personal Softdrinks und alkoholische Getränke. Das Restaurant verfügt über einen Nichtraucherbereich. Im Hotel Panas Holiday Village in Ayia Napa lädt das Küchenteam zu Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet und Abendbuffet. Daneben warten Snacks auf Sie. In der Snackbar erwartet Sie im mediterranen 4 Sterne Komforthotel auf Südzypern (griech. Teil) eine reichliche Auswahl an kleinen Speisen für zwischendurch.

Meerblick und ein Doppelbett: Ihr Zimmer in der mediterranen Ferienanlage auf Zypern

Bleiben Sie auch in Ihrem Urlaub in Ayia Napa auf dem Laufenden: eine Internetanbindung macht es möglich. Auch im Urlaub sind Sie in Ihrem Village auf Südzypern (griech. Teil) immer gut unterhalten, dafür sorgt der Fernseher sowie das Radio. Im Zimmer ist ein Telefon installiert. Die Rezeption oder Ihre Lieben daheim – Sie sind im mediterranen Hotel nur ein paar Ziffern entfernt. Ihr praktisches Doppelbett sichert Ihnen maximalen Komfort in Ihrem Zimmer. Auf Anfrage finden Sie außerdem ein Kinderbett vor. Ein geräumiges Wohnzimmer, eine stilvolle Lounge und ein getrenntes Schlafzimmer, einen Balkon und maximalen Wohnkomfort – all das bietet Ihr Zimmer mit Meerblick im zypriotischen 4 Sterne Ferienpark. Mit der Klimaanlage und der Zentralheizung herrscht im Zimmer Wohlfühltemperatur. Das Badezimmer in Ihrem 4 Sterne Hotel auf Zypern sind mit einer großen Badewanne und einer Dusche ausgestattet. Zur Ausstattung Ihres Badezimmers gehört ebenso ein Föhn. Die Ausstattung Ihres Zimmers im mediterranen 4 Sterne Komforthotel umfasst einige weitere praktische Details: Mit dabei ist auch ein Zimmersafe.

In den Ferien unabhängig bleiben: Selbstversorger im Panas Holiday Village

Wer in den Familienferien auch einmal selbst kochen möchte, ist im Panas Holiday Village genau richtig. Die 4 Sterne Ferienanlage bietet seinen Gästen Unterkünfte für Selbstversorger an. Hier finden Sie wahlweise eine praktische Kochnische, einen Herd, einen vollwertigen Kühlschrank, einen kleinen Kühlschrank oder eine Tee- und Kaffeemaschine.

Ihre Ferien im zypriotischen Village Panas Holiday Village perfekt abgewickelt

Lassen Sie Ihre Seele baumeln – Das Team des Panas Holiday Village kümmert sich um den Rest. In Ihrem Urlaub im Panas Holiday Village können Sie die Umgebung auch auf eigene Faust erkunden: Greifen Sie dazu auf den Mietwagen zurück. Checken Sie im luxuriösen Hotel bequem rund um die Uhr ein und aus. Gleichzeitig ist die Rezeption im mediterranen Komforthotel der ideale Anlaufpunkt für alle Fragen, die während Ihres Urlaubes auftreten – ganz gleich, ob es um die Wäscherei, die Wechselstube oder allgemeine Fragen rund um Ihren Urlaub mit der Familie geht. Ihre Hotelrechnung zahlen Sie ganz bequem mit den gängigen Kreditkarten. Für Ihre Wertsachen steht ein Safe zur Verfügung.

Alles in Reichweite des Panas Holiday Village

In Ihrem Urlaub in der Natur soll es Ihnen an nichts fehlen, deshalb steht Ihnen der hoteleigene Supermarkt für die täglichen Besorgungen zur Verfügung. Genießen Sie Ihren Urlaub mit Kindern in vollen Zügen und stöbern Sie durch die Geschäfte in Ihrem unvergesslichen Hotel.

Strand und Pool – Wasserfreunde aufgepasst!

Nahe dem sanft abfallenden Sandstrand in Ayia Napa gelegen, bietet Ihr Urlaubshotel ideale Voraussetzungen für ausgelassenen Badespaß im Meer. Begeisterte Schwimmer kommen im wettergeschützten Hallenbad des Panas Holiday Village bei jedem Wetter auf ihre Kosten. Langeweile kommt im kinderfreundlichen Ferienpark nicht auf: Ein Animationsprogramm verspricht Spaß und Ausgelassenheit. Für einen perfekten Sonnentag stellt Ihnen das 4 Sterne Komforthotel bequeme Liegestühle und Sonnenschirme bereit. An der Poolbar im unvergesslichen 4 Sterne Ferienpark erfrischen Sie sich mit einem kühlen Drink.

Urlaub in der Natur im Hotel mit Aktiv-Programm-Garantie

Für sportliche Aktivitäten ist in Ihrem Urlaub mit der Familie gesorgt. Zum Beispiel gibt es Tennis. Am Strand gibt es Wassersport – nutzen Sie die Möglichkeiten im Panas Holiday Village. Freizeitsport gibt es hier auch, zum Beispiel Tischtennis und Boccia. Das Sportangebot im Panas Holiday Village lässt im Urlaub auf Südzypern (griech. Teil) keine Wünsche offen. Sportarten wie Beachvolleyball, Volleyball und Fahrrad fahren stehen im 4 Sterne Feriendorf Panas Holiday Village ebenfalls auf dem Sportprogramm. Die wunderschöne Umgebung lädt zu Radtouren ein – beim Fahrradverleih suchen Sie sich einfach Ihr Wunsch-Bike aus. Wie wäre es mit Training im Fitness-Studio oder Aerobic in Ihrem Familienurlaub? Das hält Sie fit und stärkt Ihre Muskulatur.

Im Hotel Panas Holiday Village sind Sie immer gut unterhalten

Für eine unterhaltsame Abendgestaltung ist vieles geboten: Eine Bar und ein heißes Live-Musikprogramm gibt es hierfür in Ihrer mediterranen Ferienanlage. Beim Bowling, Billard und Darts werden Sie im zypriotischen Hotel Panas Holiday Village auf Zypern aktiv. Sowohl Tagaktive als auch Nachtschwärmer finden in der großzügigen Hotelanlage Panas Holiday Village grenzenlosen Spaß und Entertainment.

Kinder kommen in Ayia Napa ganz groß raus

In Ihrem luxuriösen Village Panas Holiday Village fühlen sich auch Ihre Kinder pudelwohl. Außerdem erleben die Zwerge auf dem Spielplatz, dem gut ausgestatteten Spielzimmer oder dem bunten Miniclub ein aufregendes Animationsprogramm. Spiel und Spaß erwartet die Kleinsten im separaten Kinderpool im Hotel Panas Holiday Village.

Wellness und Spa in der mediterranen 4 Sterne Ferienanlage auf Südzypern (griech. Teil)

Genießen Sie in Ihrem zypriotischen 4 Sterne Komforthotel Ihre Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich verwöhnen. Besuchen Sie im großzügigen Feriendorf zum Beispiel die heiße Sauna – danach werden Sie sich wie ein neuer Mensch fühlen. Erleben Sie außerdem entspannende Momente im luxuriösen Whirlpool oder dem wettergeschützten Hallenbad. Darüber hinaus bietet die mediterrane 4 Sterne Hotelanlage Panas Holiday Village viele Annehmlichkeiten wie Massagen. Außerdem erwartet Sie der Friseur.

Geschäftlich am Meer: Business im Hotel Panas Holiday Village auf Zypern

Für Ihren Geschäftstermin suchen Sie den perfekten Platz in Ayia Napa? Im Hotel finden Sie dazu in einem Konferenzraum den idealen Rahmen.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Studio, Übernachtung

p.P ab 375

Unser Angebot:

2 Tage, Doppelzimmer, Übernachtung

p.P ab 57

88 Hotelbewertungen für Panas Holiday Village

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd