Olympic Palace

****
Leoforos Iraklidon (Ialyssou), 85100 Ixia, Rhodos, Griechenland
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 10 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 11 / 277
Bilder von FTI TouristikBild 12 / 277
Bilder von alltoursBild 13 / 277
Bilder von alltoursBild 14 / 277
Bilder von alltoursBild 15 / 277
Bilder von alltoursBild 16 / 277
Bilder von alltoursBild 17 / 277
Bilder von alltoursBild 18 / 277
Bilder von alltoursBild 19 / 277
Bilder von alltoursBild 20 / 277
Bilder von ITSBild 21 / 277
Bilder von ITSBild 22 / 277
Bilder von ITSBild 23 / 277
Bilder von ITSBild 24 / 277
Bilder von ITSBild 25 / 277
Bilder von ITSBild 26 / 277
Bilder von ITSBild 27 / 277
Bilder von ITSBild 28 / 277
Bilder von ITSBild 29 / 277
Bilder von ITSBild 30 / 277
Bilder von ITSBild 31 / 277
Bilder von ITSBild 32 / 277
Bilder von ITSBild 33 / 277
Bilder von ITSBild 34 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 35 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 36 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 37 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 38 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 39 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 40 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 41 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 42 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 43 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 44 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 45 / 277
Bilder von 5vorFlugBild 46 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 47 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 48 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 49 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 50 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 51 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 52 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 53 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 54 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 55 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 56 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 57 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 58 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 59 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 60 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 61 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 62 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 63 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 64 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 65 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 66 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 67 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 68 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 69 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 70 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 72 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 73 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 74 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 75 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 76 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 77 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 81 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 82 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 83 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 84 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 85 / 277
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 277
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 87 / 277
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 88 / 277
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 89 / 277
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 90 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 91 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 92 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 93 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 94 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 95 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 96 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 97 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 98 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 99 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 100 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 101 / 277
Bilder von Neckermann ReisenBild 102 / 277
Bilder von TravelixBild 103 / 277
Bilder von TravelixBild 104 / 277
Bilder von TravelixBild 105 / 277
Bilder von TravelixBild 106 / 277
Bilder von TravelixBild 107 / 277
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 108 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 109 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 110 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 111 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 112 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 113 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 114 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 115 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 116 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 117 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 118 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 119 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 120 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 121 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 122 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 123 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 124 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 125 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 126 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 127 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 128 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 129 / 277
Bilder von Bentour ReisenBild 130 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 131 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 132 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 133 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 134 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 135 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 136 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 137 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 138 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 139 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 140 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 141 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 142 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 143 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 144 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 145 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 146 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 147 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 148 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 149 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 150 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 151 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 152 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 153 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 154 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 155 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 156 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 157 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 158 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 159 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 160 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 161 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 162 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 163 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 164 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 165 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 166 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 167 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 168 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 169 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 170 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 171 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 172 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 173 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 174 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 175 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 176 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 177 / 277
Bilder von Bucher ReisenBild 178 / 277
Bilder von TravelNowBild 179 / 277
Bilder von TravelNowBild 180 / 277
Bilder von TravelNowBild 181 / 277
Bilder von TravelNowBild 182 / 277
Bilder von TravelNowBild 183 / 277
Bilder von TravelNowBild 184 / 277
Bilder von TravelNowBild 185 / 277
Bilder von TravelNowBild 186 / 277
Bilder von TravelNowBild 187 / 277
Bilder von TravelNowBild 188 / 277
Bilder von TravelNowBild 189 / 277
Bilder von TravelNowBild 190 / 277
Bilder von TravelNowBild 191 / 277
Bilder von TravelNowBild 192 / 277
Bilder von TravelNowBild 193 / 277
Bilder von TravelNowBild 194 / 277
Bilder von TravelNowBild 195 / 277
Bilder von TravelNowBild 196 / 277
Bilder von TravelNowBild 197 / 277
Bilder von TravelNowBild 198 / 277
Bilder von TravelNowBild 199 / 277
Bilder von TravelNowBild 200 / 277
Bilder von TravelNowBild 201 / 277
Bilder von TravelNowBild 202 / 277
Bilder von TravelNowBild 203 / 277
Bilder von TravelNowBild 204 / 277
Bilder von TravelNowBild 205 / 277
Bilder von TravelNowBild 206 / 277
Bilder von TravelNowBild 207 / 277
Bilder von TravelNowBild 208 / 277
Bilder von TravelNowBild 209 / 277
Bilder von TravelNowBild 210 / 277
Bilder von TravelNowBild 211 / 277
Bilder von TravelNowBild 212 / 277
Bilder von TravelNowBild 213 / 277
Bilder von TravelNowBild 214 / 277
Bilder von TravelNowBild 215 / 277
Bilder von TravelNowBild 216 / 277
Bilder von TravelNowBild 217 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 218 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 219 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 220 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 221 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 222 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 223 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 224 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 225 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 226 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 227 / 277
Bilder von Ferien TouristikBild 228 / 277
Bilder von VtoursBild 229 / 277
Bilder von VtoursBild 230 / 277
Bilder von VtoursBild 231 / 277
Bilder von VtoursBild 232 / 277
Bilder von VtoursBild 233 / 277
Bilder von VtoursBild 234 / 277
Bilder von LMX LiveBild 235 / 277
Bilder von LMX LiveBild 236 / 277
Bilder von LMX LiveBild 237 / 277
Bilder von LMX LiveBild 238 / 277
Bilder von LMX LiveBild 239 / 277
Bilder von TROPOBild 240 / 277
Bilder von TROPOBild 241 / 277
Bilder von TROPOBild 242 / 277
Bilder von TROPOBild 243 / 277
Bilder von AmeropaBild 244 / 277
Bilder von AmeropaBild 245 / 277
Bilder von AmeropaBild 246 / 277
Bilder von AmeropaBild 247 / 277
Bilder von AmeropaBild 248 / 277
Bilder von AmeropaBild 249 / 277
Bilder von AmeropaBild 250 / 277
Bilder von AmeropaBild 251 / 277
Bilder von AmeropaBild 252 / 277
Bilder von AmeropaBild 253 / 277
Bilder von AmeropaBild 254 / 277
Bilder von AmeropaBild 255 / 277
Bilder von AmeropaBild 256 / 277
Bilder von AmeropaBild 257 / 277
Bilder von AmeropaBild 258 / 277
Bilder von AmeropaBild 259 / 277
Bilder von AmeropaBild 260 / 277
Bilder von AmeropaBild 261 / 277
Bilder von AmeropaBild 262 / 277
Bilder von AmeropaBild 263 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 264 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 265 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 266 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 267 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 268 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 269 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 270 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 271 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 272 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 273 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 274 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 275 / 277
Bilder von HLX/holidays.chBild 276 / 277
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 277 / 277

133 Hotelbewertungen

  • 88% Weiterempfehlung
  • 4,8 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Attraktives 4 Sterne Hotel auf Rhodos: Kraft tanken im Olympic Palace

Genießen Sie in Griechenland die mediterrane Gelassenheit im griechischen Komforthotel Olympic Palace in Ihrem Urlaub in Trianta Bay (Ixia, Ialyssos, Kremasti). Nahe am Meer gelegen, genießen Sie im griechischen Hotel den sandigen Strand. Schon das Foyer im Hotel in Griechenland strahlt eine beschauliche Stimmung aus. Lassen Sie im Freien auf der Terrasse, dem Garten oder der Sonnenterrasse des Hotels in Trianta Bay (Ixia, Ialyssos, Kremasti) Ihre Gedanken schweifen. Spannende Sportsendungen oder die Nachrichten verfolgen Sie im TV-Raum im griechischen 4 Sterne Urlaubshotel in Griechenland. Über einen kabellosen Internetzugang haben Sie im Hotel in Trianta Bay (Ixia, Ialyssos, Kremasti) bequemen Zugriff auf Ihre E-Mails und halten sich so auch in Ihren Ferien auf dem neuesten Stand. Im Hotel auf Rhodos sorgt die medizinische Betreuung für Ihr körperliches Wohlbefinden.

Meerblick und ein Doppelbett: Ihr Zimmer im Hotel in Griechenland

Ihr Zimmer im Hotel bietet für Ihre perfekten Ferien Meerblick, einen Balkon, ein getrenntes Schlafzimmer sowie hohen Wohnkomfort. Mit der Klimaanlage und der Zentralheizung ist Ihr Zimmer stets wohl temperiert. Ihr Badezimmer bietet eine große Badewanne und eine Dusche. Praktisch: Die Ausstattung umfasst auch einen Föhn. Für Ihren persönlichen Komfort steht Ihnen ein flauschiger Bademantel zur Verfügung. Ihr Zimmer bietet ein praktisches Doppelbett für einen erholsamen Schlaf. Für Ihr Kind stellt das Hotel auf Anfrage ein Kinderbett oder ein platzsparendes Sofabett bereit. Ob Urlaubsgrüße aus Trianta Bay (Ixia, Ialyssos, Kremasti) an die Familie oder Ihre geschäftlichen E-Mails: Durch die kabellose Internetanbindung sind Sie auch in Ihrem Urlaub auf Rhodos immer up to date. Für Ihre Unterhaltung ist auch im Hotel gesorgt: Es gibt im Zimmer einen Fernseher mit DVD-Player sowie eine Stereoanlage. Wen im mediterranen Hotel die Sehnsucht nach seinen Lieben packt: Im Zimmer ist ein Telefon installiert. In Ihrem Zimmer im mediterranen Komforthotel finden Sie weitere praktische Details: Teil der Zimmerausstattung ist unter anderem auch ein Zimmersafe und eine gut gefüllte Minibar.

Im mediterranen Hotel strandnah up to date

Ihr Urlaubshotel hält in verschiedenen Geschäften kleine Mitbringsel für Sie bereit. Im Souvenir-Shop im mediterranen 4 Sterne Hotel Olympic Palace finden Sie verschiedene Andenken für zu Hause. Im griechischen 4 Sterne Urlaubshotel finden Sie im hauseigenen Supermarkt alles, was Sie für Ihren täglichen Bedarf benötigen.

Kulinarische Genüsse in Ihrem griechischen Hotel in Griechenland

Lassen Sie sich in Ihrem 4 Sterne Komforthotel in Trianta Bay (Ixia, Ialyssos, Kremasti) von landestypischen Köstlichkeiten verwöhnen. Im Restaurant, dem Café oder dem Speiseraum des Olympic Palace auf Rhodos genießen Sie landestypische Speisen und Getränke. Das Restaurant verfügt über einen Nichtraucherbereich. Im charmanten 4 Sterne Hotel Olympic Palace in Griechenland lädt das Küchenteam zu Mittagessen, Frühstücksbuffet, Abendbuffet und Abendmenü. Für einen kleinen Snack steht Ihnen im mediterranen Urlaubshotel Olympic Palace in Trianta Bay (Ixia, Ialyssos, Kremasti) eine gut gefüllte Snackbar zur Verfügung. Das gemütliche 4 Sterne Komforthotel Olympic Palace versorgt Sie zum Beispiel mit Vollpension oder Halbpension.

Wellness und Spa auf Rhodos

Lassen Sie mit dem umfangreichen Wellnessangebot im griechischen 4 Sterne Komforthotel Olympic Palace den Alltag hinter sich. Gönnen Sie sich während Ihres Aufenthaltes Entspannung pur in der heißen Sauna. Erleben Sie außerdem entspannende Momente im wettergeschützten Hallenbad. Die Wellnessexperten des Olympic Palace verwöhnen Sie zum Beispiel mit Massagen. Einen Schönheitssalon und den Friseur gibt es ebenfalls in Ihrem Hotel.

Für Ihre Fitness ist im wunderbaren Urlaub gesorgt – 4 Sterne Hotel Olympic Palace

Verzichten Sie auch in Ihren wunderbaren Ferien nicht auf Ihren Lieblingssport – nutzen Sie das umfangreiche Angebot in Ihrem gemütlichen Hotel. Zum Beispiel beim Tennis. Unter anderem auch beim Wassersport, Windsurfen und Jet Ski fahren am Strand. Außerdem lockt das Hotel mit Minigolf und Tischtennis. Genießen Sie Ihre wunderbaren Ferien in Griechenland in vollen Zügen – das umfangreiche Aktivprogramm in Ihrem griechischen Urlaubshotel hält Sie auf Trab. Fassen Sie während Ihres Erholungsurlaubs in Ihrem mediterranen 4 Sterne Hotel doch auch einmal Training im Fitness-Studio oder Gymnastik ins Auge.

Strand und Pool – Wasserfreunde aufgepasst!

Im 4 Sterne Hotel Olympic Palace finden Wasserfreunde nahe am Meer ihr persönliches Paradies. Meer-Liebhaber können hier dem Wellengang lauschen und von früh bis spät unbeschwerten Badespaß erleben. 3 Pools, darunter 1 Außenpool und ein Kinderpool, bieten eine tolle Gelegenheit, um ausgiebig zu schwimmen. Für Schwimmvergnügen bei jedem Wetter sorgt das wettergeschützte Hallenbad in Ihrem 4 Sterne Hotel. Das griechische Hotel hält für Ihr Sonnenbad bequeme Liegestühle, Sonnenschirme und Handtücher bereit. Für kühle Drinks und eine gelegentliche Stärkung gibt es im 4 Sterne Urlaubshotel eine Poolbar. Langweilig wird es Ihnen im Hotel sicher nicht: Hierfür sorgt in Trianta Bay (Ixia, Ialyssos, Kremasti) ein abwechslungsreiches Animationsprogramm, bei welchem Sie nach Belieben zuschauen oder selbst aktiv werden.

Gute Unterhaltung im Urlaub in Ihrem 4 Sterne Hotel

Ihr mediterranes 4 Sterne Komforthotel Olympic Palace bietet Ihnen für Ihre Abendgestaltung eine Bar, einen Theatersaal und ein heißes Live-Musikprogramm. Spielen Sie im 4 Sterne Hotel Olympic Palace auf Rhodos am Abend doch einmal eine Runde Billard. Genießen Sie erlebnisreiche Tage und lange Nächte in Ihrem 4 Sterne Hotel.

Perfekte Ferien mit Rundumservice im charmanten 4 Sterne Hotel Olympic Palace

Ihr mediterranes Komforthotel bietet alle Annehmlichkeiten, die den wunderbaren Urlaub in Griechenland zu einem erholsamen Erlebnis machen. Check-in und Check-out sind im griechischen Hotel ganztägig möglich. Kommen Sie gerne mit Ihren Fragen rund um Ihr mediterranes Urlaubshotel Olympic Palace und Ihre Ferien auf das Team der Rezeption zu. Ihre Hotelrechnung zahlen Sie ganz bequem mit den gängigen Kreditkarten. Für Ihre Wertsachen gibt es einen Safe.

Selbstversorger im Olympic Palace: Seien Sie Ihr eigener Küchenchef

Wer in den perfekten Ferien auch einmal selbst kochen möchte, ist im Olympic Palace genau richtig. Durch die Ausstattung der Unterkünfte mit wahlweise einer praktischen Kochnische, einem vollwertigen Kühlschrank oder einer Tee- und Kaffeemaschine sind Sie frei in Ihrer Tagesplanung und gestalten Ihren kulinarischen Tag im Hotel individuell nach Ihren Wünschen.

Immer was los mit dem Kinderprogramm im Komforthotel

In Ihrem Hotel Olympic Palace fühlen sich auch Ihre Kinder pudelwohl. Wenn Sie sich in Ihren wunderbaren Ferien einen Augenblick für sich wollen, so nehmen Sie doch einfach die Kinderbetreuung oder den Babysitter im Olympic Palace in Anspruch – hier sind die kleinen Racker bestens aufgehoben. Ein eigenes Programm bietet Ihren Kleinen im Hotel packende und kindgerechte Unterhaltung. Auf dem Spielplatz, dem gut ausgestatteten Spielzimmer und dem bunten Miniclub des Olympic Palace können sich Ihre Kleinsten mit Gleichaltrigen vergnügen. Im separaten Kinderpool planschen die Kleinen und können sich im griechischen Hotel nach Herzenslust im Wasser erfrischen.

Geschäftlich am Meer: Business in Ihrem wunderschönen 4 Sterne Hotel Olympic Palace in Trianta Bay (Ixia, Ialyssos, Kremasti)

Sie suchen den richtigen Platz für Ihre nächste Kundentagung oder Ihr Firmenbankett auf Rhodos? Den passenden Rahmen für Ihre Tagung oder Ihr Meeting finden Sie im Hotel in einem Konferenzraum.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 666

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 69

133 Hotelbewertungen für Olympic Palace

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsRhodos