1. Nashira Resort Hotel & Aqua-Spa

Nashira Resort Hotel & Aqua-Spa

****
Side, Türkische Riviera, Türkei
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 280
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 280
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 280
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 280
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 280
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 280
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 280
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 280
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 280
Bilder von 5vorFlugBild 10 / 280
Bilder von 5vorFlugBild 11 / 280
Bilder von 5vorFlugBild 12 / 280
Bilder von 5vorFlugBild 13 / 280
Bilder von 5vorFlugBild 14 / 280
Bilder von 5vorFlugBild 15 / 280
Bilder von 5vorFlugBild 16 / 280
Bilder von Bucher ReisenBild 17 / 280
Bilder von Bucher ReisenBild 18 / 280
Bilder von Bucher ReisenBild 19 / 280
Bilder von Bucher ReisenBild 20 / 280
Bilder von Bucher ReisenBild 21 / 280
Bilder von LMX LiveBild 22 / 280
Bilder von LMX LiveBild 23 / 280
Bilder von LMX LiveBild 24 / 280
Bilder von LMX LiveBild 25 / 280
Bilder von LMX LiveBild 26 / 280
Bilder von TROPOBild 27 / 280
Bilder von TROPOBild 28 / 280
Bilder von TROPOBild 29 / 280
Bilder von TROPOBild 30 / 280
Bilder von TROPOBild 31 / 280
Bilder von TROPOBild 32 / 280
Bilder von TROPOBild 33 / 280
Bilder von TROPOBild 34 / 280
Bilder von TROPOBild 35 / 280
Bilder von TROPOBild 36 / 280
Bilder von TROPOBild 37 / 280
Bilder von TROPOBild 38 / 280
Bilder von TROPOBild 39 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 40 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 41 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 42 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 43 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 44 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 45 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 46 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 47 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 48 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 49 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 50 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 51 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 52 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 53 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 54 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 55 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 56 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 57 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 58 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 59 / 280
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 60 / 280
Bilder von Neckermann ReisenBild 61 / 280
Bilder von Neckermann ReisenBild 62 / 280
Bilder von Neckermann ReisenBild 63 / 280
Bilder von Neckermann ReisenBild 64 / 280
Bilder von Neckermann ReisenBild 65 / 280
Bilder von Neckermann ReisenBild 66 / 280
Bilder von Neckermann ReisenBild 67 / 280
Bilder von Neckermann ReisenBild 68 / 280
Bilder von Neckermann ReisenBild 69 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 70 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 71 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 72 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 73 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 74 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 75 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 76 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 77 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 78 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 79 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 80 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 81 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 82 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 83 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 84 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 85 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 86 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 87 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 88 / 280
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 89 / 280
Bilder von Bentour ReisenBild 90 / 280
Bilder von Bentour ReisenBild 91 / 280
Bilder von Bentour ReisenBild 92 / 280
Bilder von Bentour ReisenBild 93 / 280
Bilder von Bentour ReisenBild 94 / 280
Bilder von Bentour ReisenBild 95 / 280
Bilder von Bentour ReisenBild 96 / 280
Bilder von Bentour ReisenBild 97 / 280
Bilder von TravelNowBild 98 / 280
Bilder von TravelNowBild 99 / 280
Bilder von TravelNowBild 100 / 280
Bilder von TravelNowBild 101 / 280
Bilder von TravelNowBild 102 / 280
Bilder von TravelNowBild 103 / 280
Bilder von TravelNowBild 104 / 280
Bilder von TravelNowBild 105 / 280
Bilder von TravelNowBild 106 / 280
Bilder von TravelNowBild 107 / 280
Bilder von TravelNowBild 108 / 280
Bilder von TravelNowBild 109 / 280
Bilder von TravelNowBild 110 / 280
Bilder von TravelNowBild 111 / 280
Bilder von TravelNowBild 112 / 280
Bilder von TravelNowBild 113 / 280
Bilder von TravelNowBild 114 / 280
Bilder von TravelNowBild 115 / 280
Bilder von TravelNowBild 116 / 280
Bilder von TravelNowBild 117 / 280
Bilder von TravelNowBild 118 / 280
Bilder von TravelNowBild 119 / 280
Bilder von TravelNowBild 120 / 280
Bilder von TravelNowBild 121 / 280
Bilder von TravelNowBild 122 / 280
Bilder von TravelNowBild 123 / 280
Bilder von TravelNowBild 124 / 280
Bilder von TravelNowBild 125 / 280
Bilder von TravelNowBild 126 / 280
Bilder von TravelNowBild 127 / 280
Bilder von TravelNowBild 128 / 280
Bilder von TravelNowBild 129 / 280
Bilder von TravelNowBild 130 / 280
Bilder von TravelNowBild 131 / 280
Bilder von TravelNowBild 132 / 280
Bilder von TravelNowBild 133 / 280
Bilder von TravelNowBild 134 / 280
Bilder von Ferien TouristikBild 135 / 280
Bilder von Ferien TouristikBild 136 / 280
Bilder von Ferien TouristikBild 137 / 280
Bilder von Ferien TouristikBild 138 / 280
Bilder von Ferien TouristikBild 139 / 280
Bilder von Ferien TouristikBild 140 / 280
Bilder von Ferien TouristikBild 141 / 280
Bilder von Ferien TouristikBild 142 / 280
Bilder von Ferien TouristikBild 143 / 280
Bilder von JT TouristikBild 144 / 280
Bilder von JT TouristikBild 145 / 280
Bilder von JT TouristikBild 146 / 280
Bilder von JT TouristikBild 147 / 280
Bilder von JT TouristikBild 148 / 280
Bilder von JT TouristikBild 149 / 280
Bilder von JT TouristikBild 150 / 280
Bilder von JT TouristikBild 151 / 280
Bilder von JT TouristikBild 152 / 280
Bilder von JT TouristikBild 153 / 280
Bilder von JT TouristikBild 154 / 280
Bilder von JT TouristikBild 155 / 280
Bilder von JT TouristikBild 156 / 280
Bilder von JT TouristikBild 157 / 280
Bilder von JT TouristikBild 158 / 280
Bilder von JT TouristikBild 159 / 280
Bilder von JT TouristikBild 160 / 280
Bilder von JT TouristikBild 161 / 280
Bilder von JT TouristikBild 162 / 280
Bilder von JT TouristikBild 163 / 280
Bilder von JT TouristikBild 164 / 280
Bilder von JT TouristikBild 165 / 280
Bilder von JT TouristikBild 166 / 280
Bilder von JT TouristikBild 167 / 280
Bilder von JT TouristikBild 168 / 280
Bilder von JT TouristikBild 169 / 280
Bilder von JT TouristikBild 170 / 280
Bilder von JT TouristikBild 171 / 280
Bilder von JT TouristikBild 172 / 280
Bilder von JT TouristikBild 173 / 280
Bilder von JT TouristikBild 174 / 280
Bilder von JT TouristikBild 175 / 280
Bilder von JT TouristikBild 176 / 280
Bilder von JT TouristikBild 177 / 280
Bilder von JT TouristikBild 178 / 280
Bilder von JT TouristikBild 179 / 280
Bilder von JT TouristikBild 180 / 280
Bilder von JT TouristikBild 181 / 280
Bilder von JT TouristikBild 182 / 280
Bilder von JT TouristikBild 183 / 280
Bilder von JT TouristikBild 184 / 280
Bilder von JT TouristikBild 185 / 280
Bilder von JT TouristikBild 186 / 280
Bilder von JT TouristikBild 187 / 280
Bilder von JT TouristikBild 188 / 280
Bilder von JT TouristikBild 189 / 280
Bilder von JT TouristikBild 190 / 280
Bilder von JT TouristikBild 191 / 280
Bilder von JT TouristikBild 192 / 280
Bilder von JT TouristikBild 193 / 280
Bilder von JT TouristikBild 194 / 280
Bilder von JT TouristikBild 195 / 280
Bilder von JT TouristikBild 196 / 280
Bilder von JT TouristikBild 197 / 280
Bilder von JT TouristikBild 198 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 199 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 200 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 201 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 202 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 203 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 204 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 205 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 206 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 207 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 208 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 209 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 210 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 211 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 212 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 213 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 214 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 215 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 216 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 217 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 218 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 219 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 220 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 221 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 222 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 223 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 224 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 225 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 226 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 227 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 228 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 229 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 230 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 231 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 232 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 233 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 234 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 235 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 236 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 237 / 280
Bilder von LTUR TourismusBild 238 / 280
Bilder von VtoursBild 239 / 280
Bilder von VtoursBild 240 / 280
Bilder von VtoursBild 241 / 280
Bilder von VtoursBild 242 / 280
Bilder von VtoursBild 243 / 280
Bilder von VtoursBild 244 / 280
Bilder von VtoursBild 245 / 280
Bilder von VtoursBild 246 / 280
Bilder von VtoursBild 247 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 248 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 249 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 250 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 251 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 252 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 253 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 254 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 255 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 256 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 257 / 280
Bilder von HLX/holidays.chBild 258 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 259 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 260 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 261 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 262 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 263 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 264 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 265 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 266 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 267 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 268 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 269 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 270 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 271 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 272 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 273 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 274 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 275 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 276 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 277 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 278 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 279 / 280
Bilder von Lufthansa Holidays/holidays.ch AGBild 280 / 280

144 Hotelbewertungen

  • 72% Weiterempfehlung
  • 4,7 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Meerblick und Sonne im Clubhotel Nashira Resort Hotel & Spa genießen

Das 4,5-Sterne-Hotel in der Landeskategorie liegt unmittelbar am Strand der Türkischen Riviera und ist von Pinienwäldern umgeben. Das stilvoll angelegt Resort ist verfügt über 466 Zimmer, darunter auch Junior- und luxuriöse Suiten sowie Studios, von denen Sie einen direkten Blick aufs Meer oder die grüne Gartenlandschaft haben. Schlendern Sie durch die nahe gelegenen Wälder, genießen Sie die Sonne auf den Terrassen des Hotels oder lassen Sie sich im Spa- und Wellnessbereich verwöhnen. Machen Sie sich zudem ein paar entspannte Stunden im wohltuenden Dampfbad oder im Whirlpool, probieren Sie das original türkische Hamam aus und ziehen Sie Ihre Bahnen im wettergeschützten Hallenbad. Shoppen gehen ist auch kein Problem! Ins Stadtzentrum sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Dort können Sie natürlich auch in einem der vielen Cafés, Bars und Restaurants einkehren und die regionale Küche kennenlernen sowie abends bei einem Drink authentisch-türkisches Flair erleben.

Aktiv im Urlaub an der Türkischen Riviera

Das Hotel verspricht Badevergnügen am Meer oder am nahe gelegenen See Titreyengöl. Für noch mehr Badespaß gibt es die hoteleigene Pool-Landschaft mit Hauptpool und separatem Kinderbecken. Außerdem finden Sie einen Pool mit mehreren Wasserrutschen, 4 Aqua-Parks und Jacuzzis für Jung und Alt. Wer noch mehr Spaß und Sport haben möchte, kann am Strand Wellenreiten, Windsurfen, Jet Ski, Tauchen, Segeln oder Motorboot fahren ausprobieren. Auch an Land gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich auszupowern, wie beispielsweise beim Tennis, Reiten, Beachvolleyball und beim Bogenschießen. Der Urlaub in einem der Top-Clubs von Side bietet Ihnen ein optimales Angebot für alle Ihre Wünsche, ob nun Sport, Meer oder Wellness.

Zurücklehnen und Genießen

Während der erlebnisreichen Tage am Strand und Pool lassen Sie sich die Köstlichkeiten am All-Inclusive-Büffet mit landestypischen Speisen und Getränke schmecken. Wahlweise können Sie auch in eines der À-la-carte-Restaurants des Hotels gehen und vorzügliche mexikanische oder italienische Gerichte probieren. Nach dem Abendessen garantiert das vielseitige Abendprogramm, wie Bowling, Billard oder Darts, Theater oder die Hotel-Disco, gute Unterhaltung. Oder Sie mischen sich unters Volk und gehen in eine außerhalb des Resorts gelegene Bar auf einen Drink. Auch für Ihre Kleinen ist gesorgt! Ein eigenes Unterhaltungsprogramm sorgt für altersgerechte und abwechslungsreiche Unterhaltung – und Sie können so in Ihrem Urlaub auch einmal einige Stunden nur zu zweit genießen. Eine Reise ist es in jedem Falle wert!

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, All Inclusive

p.P ab 333

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer

p.P ab 30

144 Hotelbewertungen für Nashira Resort Hotel & Aqua-Spa

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsTürkische Riviera