1. Napa Plaza Hotel

Napa Plaza Hotel

****
5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 256
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 256
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 256
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 256
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 256
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 256
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 256
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 256
Bilder von DERTOURBild 9 / 256
Bilder von DERTOURBild 10 / 256
Bilder von DERTOURBild 11 / 256
Bilder von DERTOURBild 12 / 256
Bilder von DERTOURBild 13 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 14 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 15 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 256
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 256
Bilder von alltoursBild 42 / 256
Bilder von alltoursBild 43 / 256
Bilder von alltoursBild 44 / 256
Bilder von alltoursBild 45 / 256
Bilder von alltoursBild 46 / 256
Bilder von alltoursBild 47 / 256
Bilder von JAHN ReisenBild 48 / 256
Bilder von JAHN ReisenBild 49 / 256
Bilder von JAHN ReisenBild 50 / 256
Bilder von JAHN ReisenBild 51 / 256
Bilder von JAHN ReisenBild 52 / 256
Bilder von JAHN ReisenBild 53 / 256
Bilder von JAHN ReisenBild 54 / 256
Bilder von JAHN ReisenBild 55 / 256
Bilder von ETIBild 56 / 256
Bilder von ETIBild 57 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 58 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 59 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 60 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 61 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 62 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 63 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 64 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 65 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 66 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 67 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 68 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 69 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 70 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 71 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 72 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 73 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 74 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 75 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 76 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 77 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 78 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 79 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 80 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 81 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 82 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 83 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 84 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 85 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 86 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 87 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 88 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 89 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 90 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 91 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 92 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 93 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 94 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 95 / 256
Bilder von 1-2-FLYBild 96 / 256
Bilder von ETI MixxBild 97 / 256
Bilder von ETI MixxBild 98 / 256
Bilder von ETI MixxBild 99 / 256
Bilder von ETI MixxBild 100 / 256
Bilder von ETI MixxBild 101 / 256
Bilder von ETI MixxBild 102 / 256
Bilder von ETI MixxBild 103 / 256
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 256
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 256
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 106 / 256
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 256
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 108 / 256
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 256
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 111 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 112 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 113 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 114 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 115 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 116 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 117 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 118 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 119 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 120 / 256
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 121 / 256
Bilder von Bentour ReisenBild 122 / 256
Bilder von Bentour ReisenBild 123 / 256
Bilder von Bentour ReisenBild 124 / 256
Bilder von TravelNowBild 125 / 256
Bilder von TravelNowBild 126 / 256
Bilder von TravelNowBild 127 / 256
Bilder von TravelNowBild 128 / 256
Bilder von TravelNowBild 129 / 256
Bilder von TravelNowBild 130 / 256
Bilder von TravelNowBild 131 / 256
Bilder von TravelNowBild 132 / 256
Bilder von TravelNowBild 133 / 256
Bilder von TravelNowBild 134 / 256
Bilder von TravelNowBild 135 / 256
Bilder von TravelNowBild 136 / 256
Bilder von TravelNowBild 137 / 256
Bilder von TravelNowBild 138 / 256
Bilder von TravelNowBild 139 / 256
Bilder von TravelNowBild 140 / 256
Bilder von TravelNowBild 141 / 256
Bilder von TravelNowBild 142 / 256
Bilder von TravelNowBild 143 / 256
Bilder von TravelNowBild 144 / 256
Bilder von TravelNowBild 145 / 256
Bilder von TravelNowBild 146 / 256
Bilder von TravelNowBild 147 / 256
Bilder von TravelNowBild 148 / 256
Bilder von TravelNowBild 149 / 256
Bilder von TravelNowBild 150 / 256
Bilder von TravelNowBild 151 / 256
Bilder von TravelNowBild 152 / 256
Bilder von TravelNowBild 153 / 256
Bilder von TravelNowBild 154 / 256
Bilder von TravelNowBild 155 / 256
Bilder von TravelNowBild 156 / 256
Bilder von TravelNowBild 157 / 256
Bilder von TravelNowBild 158 / 256
Bilder von TravelNowBild 159 / 256
Bilder von TravelNowBild 160 / 256
Bilder von TravelNowBild 161 / 256
Bilder von TravelNowBild 162 / 256
Bilder von TravelNowBild 163 / 256
Bilder von TravelNowBild 164 / 256
Bilder von TravelNowBild 165 / 256
Bilder von Ferien TouristikBild 166 / 256
Bilder von Ferien TouristikBild 167 / 256
Bilder von Ferien TouristikBild 168 / 256
Bilder von Ferien TouristikBild 169 / 256
Bilder von Ferien TouristikBild 170 / 256
Bilder von Ferien TouristikBild 171 / 256
Bilder von For You TravelBild 172 / 256
Bilder von For You TravelBild 173 / 256
Bilder von For You TravelBild 174 / 256
Bilder von JT TouristikBild 175 / 256
Bilder von JT TouristikBild 176 / 256
Bilder von JT TouristikBild 177 / 256
Bilder von JT TouristikBild 178 / 256
Bilder von JT TouristikBild 179 / 256
Bilder von JT TouristikBild 180 / 256
Bilder von JT TouristikBild 181 / 256
Bilder von JT TouristikBild 182 / 256
Bilder von JT TouristikBild 183 / 256
Bilder von JT TouristikBild 184 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 185 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 186 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 187 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 188 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 189 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 190 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 191 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 192 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 193 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 194 / 256
Bilder von LTUR TourismusBild 195 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 196 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 197 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 198 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 199 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 200 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 201 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 202 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 203 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 204 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 205 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 206 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 207 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 208 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 209 / 256
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 210 / 256
Bilder von Thomas CookBild 211 / 256
Bilder von Thomas CookBild 212 / 256
Bilder von Thomas CookBild 213 / 256
Bilder von Thomas CookBild 214 / 256
Bilder von VtoursBild 215 / 256
Bilder von VtoursBild 216 / 256
Bilder von VtoursBild 217 / 256
Bilder von VtoursBild 218 / 256
Bilder von VtoursBild 219 / 256
Bilder von VtoursBild 220 / 256
Bilder von VtoursBild 221 / 256
Bilder von LMX LiveBild 222 / 256
Bilder von LMX LiveBild 223 / 256
Bilder von LMX LiveBild 224 / 256
Bilder von LMX LiveBild 225 / 256
Bilder von LMX LiveBild 226 / 256
Bilder von LMX LiveBild 227 / 256
Bilder von LMX LiveBild 228 / 256
Bilder von LMX LiveBild 229 / 256
Bilder von LMX LiveBild 230 / 256
Bilder von LMX LiveBild 231 / 256
Bilder von LMX LiveBild 232 / 256
Bilder von LMX LiveBild 233 / 256
Bilder von LMX LiveBild 234 / 256
Bilder von LMX LiveBild 235 / 256
Bilder von LMX LiveBild 236 / 256
Bilder von LMX LiveBild 237 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 238 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 239 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 240 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 241 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 242 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 243 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 244 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 245 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 246 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 247 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 248 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 249 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 250 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 251 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 252 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 253 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 254 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 255 / 256
Bilder von HLX/holidays.chBild 256 / 256

234 Hotelbewertungen

  • 94% Weiterempfehlung
  • 5,1 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Hotel in Ayia Napa: Urlaub machen im Napa Plaza

Genießen Sie auf Zypern die landschaftliche Schönheit im zypriotischen 4 Sterne Hotel Napa Plaza auf Ihrer Gesundheitsreise auf Südzypern (griech. Teil). Ruhig und dennoch zentral in Ayia Napa: Kosten Sie im Hotel die Lage nahe dem sandigen Strand voll aus. Das Foyer des Hotels auf Zypern lädt zum Verweilen ein. Rund um das Hotel auf Südzypern (griech. Teil) laden eine Terrasse, ein Balkon, ein Garten oder eine Sonnenterrasse zum Entspannen im Freien ein. Mit den 221 Zimmern, darunter 30 komfortable Junior-Suiten und 3 luxuriöse Suiten lädt das Wohlfühlhotel Gäste zum Verweilen und Erholen ein. Die Zimmer im 4 Sterne Hotel in Ayia Napa sind auf maximal 2 Etagen verteilt – ein Aufzug ist ebenfalls verfügbar. Sie möchten Zypern erkunden? Eine Bushaltestelle (100 Meter) finden Sie unweit vom Hotel. Das 4 Sterne Gesundheitshotel auf Südzypern (griech. Teil) verfügt ebenfalls über einen TV-Raum, damit Sie auch im Urlaub up-to-date bleiben. Natürlich steht Ihnen im 4 Sterne Wohlfühlhotel Napa Plaza in Ayia Napa ein kabelloser Internetzugang zur Verfügung. Eine medizinische Betreuung kümmert sich in Ihrem luxuriösen 4 Sterne Kurhotel auf Zypern um Ihr gesundheitliches Wohlbefinden.

Ihr zypriotisches 4 Sterne Gesundheitshotel auf Südzypern (griech. Teil) bietet Ihnen eine praktische Raumaufteilung und ein Kingsize-Bett

Buchen Sie Ihr Zimmer mit einer stilvollen Lounge und einem Balkon. Wohlfühltemperatur herrscht im Zimmer dank der Klimaanlage und der Zentralheizung jederzeit. In Ihrem Badezimmer finden Sie eine große Badewanne und eine Dusche. Ihre Badezimmerausstattung umfasst auch einen Föhn. Für Ihren persönlichen Komfort finden Sie dort außerdem einen flauschigen Bademantel und bequeme Hausschuhe vor. Erholung finden Sie in einem riesigen Kingsize-Bett. Ein platzsparendes Sofabett stellt das Hotel auf Anfrage gerne bereit. Bleiben Sie auch in Ihrem Urlaub in Ayia Napa auf dem Laufenden: eine kabellose Internetanbindung macht es möglich. Für einen gemütlichen Abend auf dem Zimmer sorgt in Ihrem gemütlichen Kurhotel ein Fernseher mit DVD-Player – ein CD-Player bietet zusätzliche Abwechslung. Im Zimmer ist ein Telefon installiert. Die Rezeption oder Ihre Lieben daheim – Sie sind im mediterranen 4 Sterne Wohlfühlhotel nur ein paar Ziffern entfernt. Mit dem Bügelset auf Ihrem Zimmer im zypriotischen Hotel ist Ihnen ein makelloser Auftritt garantiert. Die Ausstattung Ihres Zimmers im luxuriösen Wohlfühlhotel umfasst einige weitere praktische Details: Mit dabei ist auch ein Zimmersafe und eine gut gefüllte Minibar.

Im 4 Sterne Komforthotel strandnah up to date

Ihr luxuriöses Hotel hält in verschiedenen Geschäften kleine Mitbringsel für Sie bereit. Genießen Sie Ihre Gesundheitsreise mit einem guten Buch – der Zeitungskiosk hält eine große Auswahl für Sie bereit. Stöbern Sie im Souvenir-Shop im mediterranen Kurhaus nach kleinen Mitbringseln für Ihre Lieben daheim. Im Hotel finden Sie im hauseigenen Supermarkt alles, was Sie für Ihren täglichen Bedarf benötigen.

Kulinarische Genüsse in Ihrem Hotel auf Zypern

Machen Sie Ihre Wohlfühlreise im 4 Sterne Wohlfühlhotel Napa Plaza auf Südzypern (griech. Teil) mit kulinarischen Köstlichkeiten zum Genusserlebnis. Hierfür steht in Ihrem mediterranen 4 Sterne Hotel in Ayia Napa ein Restaurant, ein Café und ein Frühstückssaal zur Verfügung. Im Restaurant gibt es einen Nichtraucherbereich. Schlemmen Sie im zypriotischen Hotel Napa Plaza auf Zypern bei Frühstücksbuffet, Mittagsmenü, Abendbuffet und Abendmenü. Gerne geht das Restaurant-Personal mit diätischer Küche oder vegetarischen Gerichte auf Ihre besonderen Wünsche und Bedürfnisse ein. Für den kleinen Hunger zwischendrin machen Sie im Gesundheitshotel auf Südzypern (griech. Teil) doch einmal einen Abstecher in die Snackbar. Das Kurhaus Napa Plaza versorgt Sie zum Beispiel mit Vollpension oder Halbpension.

Wellness und Spa in Ayia Napa

Lassen Sie mit dem umfangreichen Wellnessangebot in der zypriotischen 4 Sterne Hotelanlage Napa Plaza den Alltag hinter sich. In der heißen Sauna finden Sie im luxuriösen 4 Sterne Hotel Ruhe und Entspannung. Denken Sie einmal nur an sich und verwöhnen Sie sich bei Ihrem Aufenthalt im gemütlichen Hotel im wohltuenden Dampfbad, dem luxuriösen Whirlpool, dem türkischen Hammam oder dem wettergeschützten Hallenbad. Darüber hinaus bietet die 4 Sterne Hotelanlage Napa Plaza viele Annehmlichkeiten wie Massagen. Außerdem erwartet Sie ein Schönheitssalon. Schenken Sie Ihrer Haut im mediterranen Hotel Napa Plaza eine Extraportion Sonne unter dem Solarium.

Kur-Zeit auf Zypern mit dem Plus an Sport

Für sportliche Aktivitäten ist in Ihrer Kur gesorgt. Zum Beispiel gibt es Tennis. Am Strand gibt es Wassersport, Wasserski, Jet Ski fahren, Tauchen, Bananenboot reiten oder Kanu fahren – nutzen Sie die Möglichkeiten im Napa Plaza. Freizeitsport gibt es hier auch, zum Beispiel Tischtennis und Boccia. Das Napa Plaza bietet Ihnen im Urlaub auf Südzypern (griech. Teil) ein optimales Angebot, auch wenn Sie einfach nur im Meer schwimmen und unbeschwerten Badespaß genießen möchten. Sportarten wie Fahrrad fahren stehen im Hotel Napa Plaza ebenfalls auf dem Sportprogramm. Ihr Hotel Napa Plaza bietet Training im Fitness-Studio, Aerobic und Gymnastik an. Das stärkt die Muskulatur und hält fit. Oder vielleicht doch lieber Aqua-Fitness oder Wasseraerobic? Beim Fahrradverleih mieten Sie sich Ihr Wunsch-Rad für Ausflüge in die wunderschöne Umgebung. Sie entspannen gerne in der Natur? In kurzer Entfernung zum Napa Plaza finden Sie einen Wald für ausgedehnte Wanderungen.

Strand und Pool – Wasserfreunde aufgepasst!

Ihre mediterrane Hotelanlage liegt nahe dem sandigen Strand in Ayia Napa und verspricht Badespaß in der freien Natur. Im Napa Plaza stehen Ihnen 2 Pools zur Verfügung, darunter 1 Außenpool und ein Kinderpool. Das wettergeschützte Hallenbad des Napa Plaza garantiert Indoor-Badespaß bei jedem Wetter. Für den perfekten Badetag finden Sie bequeme Liegestühle, Sonnenschirme und Handtücher vor. Für eine Erfrischung zwischendurch erwartet Sie im zypriotischen Kurhotel die Poolbar mit kühlen Drinks. Langeweile kommt im mediterranen 4 Sterne Gesundheitshotel nicht auf: Ein Animationsprogramm verspricht Spaß und Ausgelassenheit.

Gute Unterhaltung in der Kur-Zeit in Ihrem Komforthotel

Für eine unterhaltsame Abendgestaltung ist vieles geboten: Eine Hotel-Disco, eine Bar und ein heißes Live-Musikprogramm gibt es hierfür in Ihrem luxuriösen Kurhaus. Beim Billard und Darts werden Sie im 4 Sterne Wohlfühlhotel Napa Plaza auf Zypern aktiv. Sowohl Tagaktive als auch Nachtschwärmer finden im zypriotischen Kurheim Napa Plaza grenzenlosen Spaß und Entertainment.

Kur-Zeit mit umfassendem Service im 4 Sterne Hotel

Lassen Sie Ihre Seele baumeln – Das Team des Napa Plaza kümmert sich um den Rest. Sicher abgestellt ist Ihr Fahrzeug in der Garage. 24 Stunden am Tag checken Sie im mediterranen Hotel bequem ein und aus. Bereits bei Ihrem Eintreffen empfängt Sie im gemütlichen Kurhaus das freundliche und mehrsprachige Personal (Deutsch und Englisch). Kommen Sie gerne mit Ihren Fragen rund um das Hotel Napa Plaza und Ihre Kur-Zeit auf das Team der Rezeption zu. Zahlen Sie im Urlaub einfach per Kreditkarte. Für Ihre Wertsachen gibt es einen Safe.

Ihr eigener Speiseplan in der Kur-Zeit: Selbstversorger im Napa Plaza

Ihre Lieblingsgerichte bereiten Sie im mediterranen Hotel Napa Plaza auch in Ihrem Kur-Urlaub selbst zu. Das Hotel bietet seinen Gästen Unterkünfte für Selbstversorger an. Hier finden Sie wahlweise einen vollwertigen Kühlschrank, einen kleinen Kühlschrank oder eine Tee- und Kaffeemaschine.

Im mediterranen Hotel Napa Plaza erwartet die Kinder ein tolles Angebot

Im 4 Sterne Hotel sind Kinder herzlich willkommen. Außerdem erleben die Zwerge im gut ausgestatteten Spielzimmer ein packendes Unterhaltungsprogramm. Im separaten Kinderpool planschen die Kleinen und können sich im Hotel nach Herzenslust im Wasser erfrischen.

Geschäftlich am Meer: Business im Hotel Napa Plaza auf Südzypern (griech. Teil)

Für Ihren Geschäftstermin suchen Sie den perfekten Platz im Hotel? Im Hotel finden Sie perfekte Voraussetzungen für Ihre Konferenzen, Tagungen oder Seminare mit dem Konferenzraum.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 345

Unser Angebot:

2 Tage, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 71

234 Hotelbewertungen für Napa Plaza Hotel

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd