1. Napa Plaza Hotel

Napa Plaza Hotel

****
5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 250
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 250
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 250
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 250
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 250
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 250
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 250
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 250
Bilder von DERTOURBild 9 / 250
Bilder von DERTOURBild 10 / 250
Bilder von DERTOURBild 11 / 250
Bilder von DERTOURBild 12 / 250
Bilder von DERTOURBild 13 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 14 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 15 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 250
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 250
Bilder von alltoursBild 42 / 250
Bilder von alltoursBild 43 / 250
Bilder von alltoursBild 44 / 250
Bilder von alltoursBild 45 / 250
Bilder von alltoursBild 46 / 250
Bilder von JAHN ReisenBild 47 / 250
Bilder von JAHN ReisenBild 48 / 250
Bilder von JAHN ReisenBild 49 / 250
Bilder von JAHN ReisenBild 50 / 250
Bilder von JAHN ReisenBild 51 / 250
Bilder von JAHN ReisenBild 52 / 250
Bilder von JAHN ReisenBild 53 / 250
Bilder von JAHN ReisenBild 54 / 250
Bilder von ETIBild 55 / 250
Bilder von ETIBild 56 / 250
Bilder von ETIBild 57 / 250
Bilder von ETIBild 58 / 250
Bilder von ETIBild 59 / 250
Bilder von ETIBild 60 / 250
Bilder von ETIBild 61 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 62 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 63 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 64 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 65 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 66 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 67 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 68 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 69 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 70 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 71 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 72 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 73 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 74 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 75 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 76 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 77 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 78 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 79 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 80 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 81 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 82 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 83 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 84 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 85 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 86 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 87 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 88 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 89 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 90 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 91 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 92 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 93 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 94 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 95 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 96 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 97 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 98 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 99 / 250
Bilder von 1-2-FLYBild 100 / 250
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 101 / 250
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 102 / 250
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 103 / 250
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 250
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 250
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 106 / 250
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 108 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 109 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 110 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 111 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 112 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 113 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 114 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 115 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 116 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 117 / 250
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 118 / 250
Bilder von Bentour ReisenBild 119 / 250
Bilder von Bentour ReisenBild 120 / 250
Bilder von Bentour ReisenBild 121 / 250
Bilder von TravelNowBild 122 / 250
Bilder von TravelNowBild 123 / 250
Bilder von TravelNowBild 124 / 250
Bilder von TravelNowBild 125 / 250
Bilder von TravelNowBild 126 / 250
Bilder von TravelNowBild 127 / 250
Bilder von TravelNowBild 128 / 250
Bilder von TravelNowBild 129 / 250
Bilder von TravelNowBild 130 / 250
Bilder von TravelNowBild 131 / 250
Bilder von TravelNowBild 132 / 250
Bilder von TravelNowBild 133 / 250
Bilder von TravelNowBild 134 / 250
Bilder von TravelNowBild 135 / 250
Bilder von TravelNowBild 136 / 250
Bilder von TravelNowBild 137 / 250
Bilder von TravelNowBild 138 / 250
Bilder von TravelNowBild 139 / 250
Bilder von TravelNowBild 140 / 250
Bilder von TravelNowBild 141 / 250
Bilder von TravelNowBild 142 / 250
Bilder von TravelNowBild 143 / 250
Bilder von TravelNowBild 144 / 250
Bilder von TravelNowBild 145 / 250
Bilder von TravelNowBild 146 / 250
Bilder von TravelNowBild 147 / 250
Bilder von TravelNowBild 148 / 250
Bilder von TravelNowBild 149 / 250
Bilder von TravelNowBild 150 / 250
Bilder von TravelNowBild 151 / 250
Bilder von TravelNowBild 152 / 250
Bilder von TravelNowBild 153 / 250
Bilder von TravelNowBild 154 / 250
Bilder von TravelNowBild 155 / 250
Bilder von TravelNowBild 156 / 250
Bilder von TravelNowBild 157 / 250
Bilder von TravelNowBild 158 / 250
Bilder von TravelNowBild 159 / 250
Bilder von TravelNowBild 160 / 250
Bilder von TravelNowBild 161 / 250
Bilder von TravelNowBild 162 / 250
Bilder von TravelNowBild 163 / 250
Bilder von TravelNowBild 164 / 250
Bilder von Ferien TouristikBild 165 / 250
Bilder von Ferien TouristikBild 166 / 250
Bilder von Ferien TouristikBild 167 / 250
Bilder von Ferien TouristikBild 168 / 250
Bilder von Ferien TouristikBild 169 / 250
Bilder von Ferien TouristikBild 170 / 250
Bilder von For You TravelBild 171 / 250
Bilder von For You TravelBild 172 / 250
Bilder von For You TravelBild 173 / 250
Bilder von JT TouristikBild 174 / 250
Bilder von JT TouristikBild 175 / 250
Bilder von JT TouristikBild 176 / 250
Bilder von JT TouristikBild 177 / 250
Bilder von JT TouristikBild 178 / 250
Bilder von JT TouristikBild 179 / 250
Bilder von JT TouristikBild 180 / 250
Bilder von JT TouristikBild 181 / 250
Bilder von JT TouristikBild 182 / 250
Bilder von JT TouristikBild 183 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 184 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 185 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 186 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 187 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 188 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 189 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 190 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 191 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 192 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 193 / 250
Bilder von LTUR TourismusBild 194 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 195 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 196 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 197 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 198 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 199 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 200 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 201 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 202 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 203 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 204 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 205 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 206 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 207 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 208 / 250
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 209 / 250
Bilder von Thomas CookBild 210 / 250
Bilder von Thomas CookBild 211 / 250
Bilder von Thomas CookBild 212 / 250
Bilder von Thomas CookBild 213 / 250
Bilder von VtoursBild 214 / 250
Bilder von VtoursBild 215 / 250
Bilder von VtoursBild 216 / 250
Bilder von VtoursBild 217 / 250
Bilder von VtoursBild 218 / 250
Bilder von VtoursBild 219 / 250
Bilder von VtoursBild 220 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 221 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 222 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 223 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 224 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 225 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 226 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 227 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 228 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 229 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 230 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 231 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 232 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 233 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 234 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 235 / 250
Bilder von LMX InternationalBild 236 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 237 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 238 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 239 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 240 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 241 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 242 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 243 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 244 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 245 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 246 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 247 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 248 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 249 / 250
Bilder von HLX/holidays.chBild 250 / 250

240 Hotelbewertungen

  • 94% Weiterempfehlung
  • 5,1 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Hotel in Ayia Napa: Urlaub machen im Napa Plaza

Genießen Sie auf Zypern die landschaftliche Schönheit im zypriotischen 4 Sterne Hotel Napa Plaza auf Ihrer Gesundheitsreise auf Südzypern (griech. Teil). Ruhig und dennoch zentral in Ayia Napa: Kosten Sie im Hotel die Lage nahe dem sandigen Strand voll aus. Das Foyer des Hotels auf Zypern lädt zum Verweilen ein. Rund um das Hotel auf Südzypern (griech. Teil) laden eine Terrasse, ein Balkon, ein Garten oder eine Sonnenterrasse zum Entspannen im Freien ein. Mit den 221 Zimmern, darunter 30 komfortable Junior-Suiten und 3 luxuriöse Suiten lädt das Wohlfühlhotel Gäste zum Verweilen und Erholen ein. Die Zimmer im 4 Sterne Hotel in Ayia Napa sind auf maximal 2 Etagen verteilt – ein Aufzug ist ebenfalls verfügbar. Sie möchten Zypern erkunden? Eine Bushaltestelle (100 Meter) finden Sie unweit vom Hotel. Das 4 Sterne Gesundheitshotel auf Südzypern (griech. Teil) verfügt ebenfalls über einen TV-Raum, damit Sie auch im Urlaub up-to-date bleiben. Natürlich steht Ihnen im 4 Sterne Wohlfühlhotel Napa Plaza in Ayia Napa ein kabelloser Internetzugang zur Verfügung. Eine medizinische Betreuung kümmert sich in Ihrem luxuriösen 4 Sterne Kurhotel auf Zypern um Ihr gesundheitliches Wohlbefinden.

Ihr zypriotisches 4 Sterne Gesundheitshotel auf Südzypern (griech. Teil) bietet Ihnen eine praktische Raumaufteilung und ein Kingsize-Bett

Buchen Sie Ihr Zimmer mit einer stilvollen Lounge und einem Balkon. Wohlfühltemperatur herrscht im Zimmer dank der Klimaanlage und der Zentralheizung jederzeit. In Ihrem Badezimmer finden Sie eine große Badewanne und eine Dusche. Ihre Badezimmerausstattung umfasst auch einen Föhn. Für Ihren persönlichen Komfort finden Sie dort außerdem einen flauschigen Bademantel und bequeme Hausschuhe vor. Erholung finden Sie in einem riesigen Kingsize-Bett. Ein platzsparendes Sofabett stellt das Hotel auf Anfrage gerne bereit. Bleiben Sie auch in Ihrem Urlaub in Ayia Napa auf dem Laufenden: eine kabellose Internetanbindung macht es möglich. Für einen gemütlichen Abend auf dem Zimmer sorgt in Ihrem gemütlichen Kurhotel ein Fernseher mit DVD-Player – ein CD-Player bietet zusätzliche Abwechslung. Im Zimmer ist ein Telefon installiert. Die Rezeption oder Ihre Lieben daheim – Sie sind im mediterranen 4 Sterne Wohlfühlhotel nur ein paar Ziffern entfernt. Mit dem Bügelset auf Ihrem Zimmer im zypriotischen Hotel ist Ihnen ein makelloser Auftritt garantiert. Die Ausstattung Ihres Zimmers im luxuriösen Wohlfühlhotel umfasst einige weitere praktische Details: Mit dabei ist auch ein Zimmersafe und eine gut gefüllte Minibar.

Im 4 Sterne Komforthotel strandnah up to date

Ihr luxuriöses Hotel hält in verschiedenen Geschäften kleine Mitbringsel für Sie bereit. Genießen Sie Ihre Gesundheitsreise mit einem guten Buch – der Zeitungskiosk hält eine große Auswahl für Sie bereit. Stöbern Sie im Souvenir-Shop im mediterranen Kurhaus nach kleinen Mitbringseln für Ihre Lieben daheim. Im Hotel finden Sie im hauseigenen Supermarkt alles, was Sie für Ihren täglichen Bedarf benötigen.

Kulinarische Genüsse in Ihrem Hotel auf Zypern

Machen Sie Ihre Wohlfühlreise im 4 Sterne Wohlfühlhotel Napa Plaza auf Südzypern (griech. Teil) mit kulinarischen Köstlichkeiten zum Genusserlebnis. Hierfür steht in Ihrem mediterranen 4 Sterne Hotel in Ayia Napa ein Restaurant, ein Café und ein Frühstückssaal zur Verfügung. Im Restaurant gibt es einen Nichtraucherbereich. Schlemmen Sie im zypriotischen Hotel Napa Plaza auf Zypern bei Frühstücksbuffet, Mittagsmenü, Abendbuffet und Abendmenü. Gerne geht das Restaurant-Personal mit diätischer Küche oder vegetarischen Gerichte auf Ihre besonderen Wünsche und Bedürfnisse ein. Für den kleinen Hunger zwischendrin machen Sie im Gesundheitshotel auf Südzypern (griech. Teil) doch einmal einen Abstecher in die Snackbar. Das Kurhaus Napa Plaza versorgt Sie zum Beispiel mit Vollpension oder Halbpension.

Wellness und Spa in Ayia Napa

Lassen Sie mit dem umfangreichen Wellnessangebot in der zypriotischen 4 Sterne Hotelanlage Napa Plaza den Alltag hinter sich. In der heißen Sauna finden Sie im luxuriösen 4 Sterne Hotel Ruhe und Entspannung. Denken Sie einmal nur an sich und verwöhnen Sie sich bei Ihrem Aufenthalt im gemütlichen Hotel im wohltuenden Dampfbad, dem luxuriösen Whirlpool, dem türkischen Hammam oder dem wettergeschützten Hallenbad. Darüber hinaus bietet die 4 Sterne Hotelanlage Napa Plaza viele Annehmlichkeiten wie Massagen. Außerdem erwartet Sie ein Schönheitssalon. Schenken Sie Ihrer Haut im mediterranen Hotel Napa Plaza eine Extraportion Sonne unter dem Solarium.

Kur-Zeit auf Zypern mit dem Plus an Sport

Für sportliche Aktivitäten ist in Ihrer Kur gesorgt. Zum Beispiel gibt es Tennis. Am Strand gibt es Wassersport, Wasserski, Jet Ski fahren, Tauchen, Bananenboot reiten oder Kanu fahren – nutzen Sie die Möglichkeiten im Napa Plaza. Freizeitsport gibt es hier auch, zum Beispiel Tischtennis und Boccia. Das Napa Plaza bietet Ihnen im Urlaub auf Südzypern (griech. Teil) ein optimales Angebot, auch wenn Sie einfach nur im Meer schwimmen und unbeschwerten Badespaß genießen möchten. Sportarten wie Fahrrad fahren stehen im Hotel Napa Plaza ebenfalls auf dem Sportprogramm. Ihr Hotel Napa Plaza bietet Training im Fitness-Studio, Aerobic und Gymnastik an. Das stärkt die Muskulatur und hält fit. Oder vielleicht doch lieber Aqua-Fitness oder Wasseraerobic? Beim Fahrradverleih mieten Sie sich Ihr Wunsch-Rad für Ausflüge in die wunderschöne Umgebung. Sie entspannen gerne in der Natur? In kurzer Entfernung zum Napa Plaza finden Sie einen Wald für ausgedehnte Wanderungen.

Strand und Pool – Wasserfreunde aufgepasst!

Ihre mediterrane Hotelanlage liegt nahe dem sandigen Strand in Ayia Napa und verspricht Badespaß in der freien Natur. Im Napa Plaza stehen Ihnen 2 Pools zur Verfügung, darunter 1 Außenpool und ein Kinderpool. Das wettergeschützte Hallenbad des Napa Plaza garantiert Indoor-Badespaß bei jedem Wetter. Für den perfekten Badetag finden Sie bequeme Liegestühle, Sonnenschirme und Handtücher vor. Für eine Erfrischung zwischendurch erwartet Sie im zypriotischen Kurhotel die Poolbar mit kühlen Drinks. Langeweile kommt im mediterranen 4 Sterne Gesundheitshotel nicht auf: Ein Animationsprogramm verspricht Spaß und Ausgelassenheit.

Gute Unterhaltung in der Kur-Zeit in Ihrem Komforthotel

Für eine unterhaltsame Abendgestaltung ist vieles geboten: Eine Hotel-Disco, eine Bar und ein heißes Live-Musikprogramm gibt es hierfür in Ihrem luxuriösen Kurhaus. Beim Billard und Darts werden Sie im 4 Sterne Wohlfühlhotel Napa Plaza auf Zypern aktiv. Sowohl Tagaktive als auch Nachtschwärmer finden im zypriotischen Kurheim Napa Plaza grenzenlosen Spaß und Entertainment.

Kur-Zeit mit umfassendem Service im 4 Sterne Hotel

Lassen Sie Ihre Seele baumeln – Das Team des Napa Plaza kümmert sich um den Rest. Sicher abgestellt ist Ihr Fahrzeug in der Garage. 24 Stunden am Tag checken Sie im mediterranen Hotel bequem ein und aus. Bereits bei Ihrem Eintreffen empfängt Sie im gemütlichen Kurhaus das freundliche und mehrsprachige Personal (Deutsch und Englisch). Kommen Sie gerne mit Ihren Fragen rund um das Hotel Napa Plaza und Ihre Kur-Zeit auf das Team der Rezeption zu. Zahlen Sie im Urlaub einfach per Kreditkarte. Für Ihre Wertsachen gibt es einen Safe.

Ihr eigener Speiseplan in der Kur-Zeit: Selbstversorger im Napa Plaza

Ihre Lieblingsgerichte bereiten Sie im mediterranen Hotel Napa Plaza auch in Ihrem Kur-Urlaub selbst zu. Das Hotel bietet seinen Gästen Unterkünfte für Selbstversorger an. Hier finden Sie wahlweise einen vollwertigen Kühlschrank, einen kleinen Kühlschrank oder eine Tee- und Kaffeemaschine.

Im mediterranen Hotel Napa Plaza erwartet die Kinder ein tolles Angebot

Im 4 Sterne Hotel sind Kinder herzlich willkommen. Außerdem erleben die Zwerge im gut ausgestatteten Spielzimmer ein packendes Unterhaltungsprogramm. Im separaten Kinderpool planschen die Kleinen und können sich im Hotel nach Herzenslust im Wasser erfrischen.

Geschäftlich am Meer: Business im Hotel Napa Plaza auf Südzypern (griech. Teil)

Für Ihren Geschäftstermin suchen Sie den perfekten Platz im Hotel? Im Hotel finden Sie perfekte Voraussetzungen für Ihre Konferenzen, Tagungen oder Seminare mit dem Konferenzraum.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 681

Unser Angebot:

3 Tage, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 170

240 Hotelbewertungen für Napa Plaza Hotel

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd