1. Napa Mermaid

Napa Mermaid

****
Kryou Nerou45, 5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 284
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 284
Bilder von DERTOURBild 10 / 284
Bilder von DERTOURBild 11 / 284
Bilder von DERTOURBild 12 / 284
Bilder von DERTOURBild 13 / 284
Bilder von DERTOURBild 14 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 15 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 44 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 45 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 46 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 47 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 48 / 284
Bilder von Neckermann ReisenBild 49 / 284
Bilder von alltoursBild 50 / 284
Bilder von alltoursBild 51 / 284
Bilder von alltoursBild 52 / 284
Bilder von alltoursBild 53 / 284
Bilder von alltoursBild 54 / 284
Bilder von alltoursBild 55 / 284
Bilder von 5vorFlugBild 56 / 284
Bilder von 5vorFlugBild 57 / 284
Bilder von 5vorFlugBild 58 / 284
Bilder von 5vorFlugBild 59 / 284
Bilder von 5vorFlugBild 60 / 284
Bilder von BigXtra TouristikBild 61 / 284
Bilder von BigXtra TouristikBild 62 / 284
Bilder von ETIBild 63 / 284
Bilder von ETIBild 64 / 284
Bilder von ETIBild 65 / 284
Bilder von ETIBild 66 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 67 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 68 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 69 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 70 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 72 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 73 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 74 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 75 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 76 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 77 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 81 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 82 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 83 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 84 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 85 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 87 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 88 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 89 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 90 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 91 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 92 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 93 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 94 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 95 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 96 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 97 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 98 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 99 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 100 / 284
Bilder von TUI DeutschlandBild 101 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 102 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 103 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 106 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 108 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 111 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 112 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 113 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 114 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 116 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 117 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 118 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 119 / 284
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 120 / 284
Bilder von TravelixBild 121 / 284
Bilder von TravelixBild 122 / 284
Bilder von TravelixBild 123 / 284
Bilder von TravelixBild 124 / 284
Bilder von TravelixBild 125 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 126 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 127 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 128 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 129 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 130 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 131 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 132 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 133 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 134 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 135 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 136 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 137 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 138 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 139 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 140 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 141 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 142 / 284
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 143 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 144 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 145 / 284
Bilder von Bentour ReisenBild 146 / 284
Bilder von TravelNowBild 147 / 284
Bilder von TravelNowBild 148 / 284
Bilder von TravelNowBild 149 / 284
Bilder von TravelNowBild 150 / 284
Bilder von TravelNowBild 151 / 284
Bilder von TravelNowBild 152 / 284
Bilder von TravelNowBild 153 / 284
Bilder von TravelNowBild 154 / 284
Bilder von TravelNowBild 155 / 284
Bilder von TravelNowBild 156 / 284
Bilder von TravelNowBild 157 / 284
Bilder von TravelNowBild 158 / 284
Bilder von TravelNowBild 159 / 284
Bilder von TravelNowBild 160 / 284
Bilder von TravelNowBild 161 / 284
Bilder von TravelNowBild 162 / 284
Bilder von TravelNowBild 163 / 284
Bilder von TravelNowBild 164 / 284
Bilder von TravelNowBild 165 / 284
Bilder von TravelNowBild 166 / 284
Bilder von TravelNowBild 167 / 284
Bilder von TravelNowBild 168 / 284
Bilder von TravelNowBild 169 / 284
Bilder von TravelNowBild 170 / 284
Bilder von TravelNowBild 171 / 284
Bilder von TravelNowBild 172 / 284
Bilder von TravelNowBild 173 / 284
Bilder von TravelNowBild 174 / 284
Bilder von TravelNowBild 175 / 284
Bilder von TravelNowBild 176 / 284
Bilder von TravelNowBild 177 / 284
Bilder von TravelNowBild 178 / 284
Bilder von TravelNowBild 179 / 284
Bilder von JT TouristikBild 180 / 284
Bilder von JT TouristikBild 181 / 284
Bilder von JT TouristikBild 182 / 284
Bilder von JT TouristikBild 183 / 284
Bilder von JT TouristikBild 184 / 284
Bilder von JT TouristikBild 185 / 284
Bilder von JT TouristikBild 186 / 284
Bilder von JT TouristikBild 187 / 284
Bilder von JT TouristikBild 188 / 284
Bilder von JT TouristikBild 189 / 284
Bilder von JT TouristikBild 190 / 284
Bilder von JT TouristikBild 191 / 284
Bilder von JT TouristikBild 192 / 284
Bilder von JT TouristikBild 193 / 284
Bilder von JT TouristikBild 194 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 195 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 196 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 197 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 198 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 199 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 200 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 201 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 202 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 203 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 204 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 205 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 206 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 207 / 284
Bilder von LTUR TourismusBild 208 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 209 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 210 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 211 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 212 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 213 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 214 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 215 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 216 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 217 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 218 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 219 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 220 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 221 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 222 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 223 / 284
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 224 / 284
Bilder von Thomas CookBild 225 / 284
Bilder von Thomas CookBild 226 / 284
Bilder von Thomas CookBild 227 / 284
Bilder von Thomas CookBild 228 / 284
Bilder von Thomas CookBild 229 / 284
Bilder von VtoursBild 230 / 284
Bilder von VtoursBild 231 / 284
Bilder von VtoursBild 232 / 284
Bilder von VtoursBild 233 / 284
Bilder von VtoursBild 234 / 284
Bilder von VtoursBild 235 / 284
Bilder von VtoursBild 236 / 284
Bilder von VtoursBild 237 / 284
Bilder von VtoursBild 238 / 284
Bilder von VtoursBild 239 / 284
Bilder von ITSBild 240 / 284
Bilder von ITSBild 241 / 284
Bilder von ITSBild 242 / 284
Bilder von ITSBild 243 / 284
Bilder von ITSBild 244 / 284
Bilder von ITSBild 245 / 284
Bilder von LMX LiveBild 246 / 284
Bilder von LMX LiveBild 247 / 284
Bilder von LMX LiveBild 248 / 284
Bilder von LMX LiveBild 249 / 284
Bilder von LMX LiveBild 250 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 251 / 284
Bilder von JAHN ReisenBild 252 / 284
Bilder von TROPOBild 253 / 284
Bilder von TROPOBild 254 / 284
Bilder von TROPOBild 255 / 284
Bilder von TROPOBild 256 / 284
Bilder von TROPOBild 257 / 284
Bilder von TROPOBild 258 / 284
Bilder von TROPOBild 259 / 284
Bilder von TROPOBild 260 / 284
Bilder von TROPOBild 261 / 284
Bilder von TROPOBild 262 / 284
Bilder von TROPOBild 263 / 284
Bilder von Ferien TouristikBild 264 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 265 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 266 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 267 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 268 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 269 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 270 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 271 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 272 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 273 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 274 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 275 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 276 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 277 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 278 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 279 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 280 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 281 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 282 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 283 / 284
Bilder von HLX/holidays.chBild 284 / 284

341 Hotelbewertungen

  • 96% Weiterempfehlung
  • 5,2 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Urlaub direkt am Strand im Napa Mermaid Hotel & Suites auf Zypern

Die Tatsache, dass Sie sich auf einer Insel befinden, können Sie im Pauschalurlaub im Napa Mermaid Hotel & Suites schnell mal aus den Augen verlieren – dass Sie sich am optimalen Ort für einen gelungen Badeurlaub mit hohem Erlebnisfaktor aufhalten, wird dagegen kaum in Vergessenheit geraten. Das von Grund auf renovierte Hotel in Südzypern empfängt Sie mit seinem zeitgemäßen, mediterranen Ambiente und insgesamt 144 Zimmern, die auf sonnenhungrige Urlauber warten. Neben dem WLAN-Anschluss gehören der Balkon oder die Räumlichkeiten mit Meerblick zu den Selbstverständlichkeiten Ihrer 4,5-Sterne-Unterkunft (in der Landeskategorie-Bewertung). Wählen Sie zwischen Halbpension mit Frühstück und Abendessen in Büffetform oder entscheiden Sie sich für Vollpension und genießen zusätzlich das Menüangebot in der Mittagszeit. Für den kleinen Hunger zwischendurch steht außerdem die Snackbar zur Verfügung. Während Sie als Eltern noch ein wenig die entspannte Atmosphäre genießen (wollen), drängen die Kinder bestimmt schon zur Erkundungstour – zu viele Attraktionen warten darauf, entdeckt zu werden.

Flott unterwegs im Familienurlaub

Sieg oder Niederlage liegen auf Reisen nie weit auseinander – genauer gesagt meist nur ein Spiel. Ob am Billardtisch oder auf dem Tennisplatz mit Flutlicht, in Ihrem Familienurlaub haben Sie viele Gelegenheiten, Ihr sportliches Talent zu messen. In Ihrem Domizil laden darüber hinaus ein Fitnessraum sowie der großzügige Swimmingpool zum sportlichen Vergnügen ein. Wer mit seinem Sommerurlaub vor allem das Meer in all seinen Facetten verbindet, kommt in nur 100 Metern Entfernung auf seine Kosten: Hier erstreckt sich der lang gezogene, sanft abfallende Sandstrand. Wenn Ihnen das Schwimmen und Sonnen auf die Dauer nicht abwechslungsreich genug erscheint, wenden Sie sich an die lokalen Wassersportanbieter. Vom Tauchen über Windsurfen bis hin zu einer Tour mit dem Motorboot sind verschiedene motorisierte und nicht-motorisierte neue Fortbewegungsmöglichkeiten im Wasser einen Versuch wert.

Kommen Sie im Pauschalurlaub zur Ruhe

Das Licht des Tages schwindet langsam, Sie tauchen ab in das blubbernde Nass – im Wellnessbereich Ihrer Unterkunft finden Sie das passende Erholungsprogramm nach einem aufregenden Tag. Neben dem Whirlpool steht auch ein Dampfbad zur Verfügung und Massagen sowie weitere Beauty-Anwendungen sind individuell buchbar. Im Hallenbad ziehen Sie Ihre Bahnen ganz unabhängig vom aktuellen Wetter und tun obendrein noch etwas für Ihre Fitness. Aya Napa, Ihr Urlaubsort, erwartet Sie mit weg.de zum günstigen Preis. Finden Sie Ihren Urlaub online.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 440

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 48

341 Hotelbewertungen für Napa Mermaid

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd