1. Napa Mermaid

Napa Mermaid

****
Kryou Nerou45, 5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 282
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 282
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 282
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 282
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 282
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 282
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 282
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 282
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 282
Bilder von DERTOURBild 10 / 282
Bilder von DERTOURBild 11 / 282
Bilder von DERTOURBild 12 / 282
Bilder von DERTOURBild 13 / 282
Bilder von DERTOURBild 14 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 15 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 44 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 45 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 46 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 47 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 48 / 282
Bilder von Neckermann ReisenBild 49 / 282
Bilder von alltoursBild 50 / 282
Bilder von alltoursBild 51 / 282
Bilder von alltoursBild 52 / 282
Bilder von alltoursBild 53 / 282
Bilder von alltoursBild 54 / 282
Bilder von alltoursBild 55 / 282
Bilder von BigXtra TouristikBild 56 / 282
Bilder von BigXtra TouristikBild 57 / 282
Bilder von ETIBild 58 / 282
Bilder von ETIBild 59 / 282
Bilder von ETIBild 60 / 282
Bilder von ETIBild 61 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 62 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 63 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 64 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 65 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 66 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 67 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 68 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 69 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 70 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 72 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 73 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 74 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 75 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 76 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 77 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 81 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 82 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 83 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 84 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 85 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 87 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 88 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 89 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 90 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 91 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 92 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 93 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 94 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 95 / 282
Bilder von TUI DeutschlandBild 96 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 97 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 98 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 99 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 100 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 101 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 102 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 103 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 106 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 108 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 111 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 112 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 113 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 114 / 282
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 282
Bilder von TravelixBild 116 / 282
Bilder von TravelixBild 117 / 282
Bilder von TravelixBild 118 / 282
Bilder von TravelixBild 119 / 282
Bilder von TravelixBild 120 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 121 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 122 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 123 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 124 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 125 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 126 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 127 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 128 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 129 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 130 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 131 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 132 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 133 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 134 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 135 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 136 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 137 / 282
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 138 / 282
Bilder von Bentour ReisenBild 139 / 282
Bilder von Bentour ReisenBild 140 / 282
Bilder von Bentour ReisenBild 141 / 282
Bilder von TravelNowBild 142 / 282
Bilder von TravelNowBild 143 / 282
Bilder von TravelNowBild 144 / 282
Bilder von TravelNowBild 145 / 282
Bilder von TravelNowBild 146 / 282
Bilder von TravelNowBild 147 / 282
Bilder von TravelNowBild 148 / 282
Bilder von TravelNowBild 149 / 282
Bilder von TravelNowBild 150 / 282
Bilder von TravelNowBild 151 / 282
Bilder von TravelNowBild 152 / 282
Bilder von TravelNowBild 153 / 282
Bilder von TravelNowBild 154 / 282
Bilder von TravelNowBild 155 / 282
Bilder von TravelNowBild 156 / 282
Bilder von TravelNowBild 157 / 282
Bilder von TravelNowBild 158 / 282
Bilder von TravelNowBild 159 / 282
Bilder von TravelNowBild 160 / 282
Bilder von TravelNowBild 161 / 282
Bilder von TravelNowBild 162 / 282
Bilder von TravelNowBild 163 / 282
Bilder von TravelNowBild 164 / 282
Bilder von TravelNowBild 165 / 282
Bilder von TravelNowBild 166 / 282
Bilder von TravelNowBild 167 / 282
Bilder von TravelNowBild 168 / 282
Bilder von TravelNowBild 169 / 282
Bilder von TravelNowBild 170 / 282
Bilder von TravelNowBild 171 / 282
Bilder von TravelNowBild 172 / 282
Bilder von TravelNowBild 173 / 282
Bilder von TravelNowBild 174 / 282
Bilder von TravelNowBild 175 / 282
Bilder von TravelNowBild 176 / 282
Bilder von TravelNowBild 177 / 282
Bilder von JT TouristikBild 178 / 282
Bilder von JT TouristikBild 179 / 282
Bilder von JT TouristikBild 180 / 282
Bilder von JT TouristikBild 181 / 282
Bilder von JT TouristikBild 182 / 282
Bilder von JT TouristikBild 183 / 282
Bilder von JT TouristikBild 184 / 282
Bilder von JT TouristikBild 185 / 282
Bilder von JT TouristikBild 186 / 282
Bilder von JT TouristikBild 187 / 282
Bilder von JT TouristikBild 188 / 282
Bilder von JT TouristikBild 189 / 282
Bilder von JT TouristikBild 190 / 282
Bilder von JT TouristikBild 191 / 282
Bilder von JT TouristikBild 192 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 193 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 194 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 195 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 196 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 197 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 198 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 199 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 200 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 201 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 202 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 203 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 204 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 205 / 282
Bilder von LTUR TourismusBild 206 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 207 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 208 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 209 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 210 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 211 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 212 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 213 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 214 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 215 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 216 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 217 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 218 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 219 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 220 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 221 / 282
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 222 / 282
Bilder von Thomas CookBild 223 / 282
Bilder von Thomas CookBild 224 / 282
Bilder von Thomas CookBild 225 / 282
Bilder von Thomas CookBild 226 / 282
Bilder von Thomas CookBild 227 / 282
Bilder von VtoursBild 228 / 282
Bilder von VtoursBild 229 / 282
Bilder von VtoursBild 230 / 282
Bilder von VtoursBild 231 / 282
Bilder von VtoursBild 232 / 282
Bilder von VtoursBild 233 / 282
Bilder von VtoursBild 234 / 282
Bilder von VtoursBild 235 / 282
Bilder von VtoursBild 236 / 282
Bilder von VtoursBild 237 / 282
Bilder von ITSBild 238 / 282
Bilder von ITSBild 239 / 282
Bilder von ITSBild 240 / 282
Bilder von ITSBild 241 / 282
Bilder von ITSBild 242 / 282
Bilder von ITSBild 243 / 282
Bilder von LMX LiveBild 244 / 282
Bilder von LMX LiveBild 245 / 282
Bilder von LMX LiveBild 246 / 282
Bilder von LMX LiveBild 247 / 282
Bilder von LMX LiveBild 248 / 282
Bilder von JAHN ReisenBild 249 / 282
Bilder von JAHN ReisenBild 250 / 282
Bilder von TROPOBild 251 / 282
Bilder von TROPOBild 252 / 282
Bilder von TROPOBild 253 / 282
Bilder von TROPOBild 254 / 282
Bilder von TROPOBild 255 / 282
Bilder von TROPOBild 256 / 282
Bilder von TROPOBild 257 / 282
Bilder von TROPOBild 258 / 282
Bilder von TROPOBild 259 / 282
Bilder von TROPOBild 260 / 282
Bilder von TROPOBild 261 / 282
Bilder von Ferien TouristikBild 262 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 263 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 264 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 265 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 266 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 267 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 268 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 269 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 270 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 271 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 272 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 273 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 274 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 275 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 276 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 277 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 278 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 279 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 280 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 281 / 282
Bilder von HLX/holidays.chBild 282 / 282

341 Hotelbewertungen

  • 96% Weiterempfehlung
  • 5,2 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Urlaub direkt am Strand im Napa Mermaid Hotel & Suites auf Zypern

Die Tatsache, dass Sie sich auf einer Insel befinden, können Sie im Pauschalurlaub im Napa Mermaid Hotel & Suites schnell mal aus den Augen verlieren – dass Sie sich am optimalen Ort für einen gelungen Badeurlaub mit hohem Erlebnisfaktor aufhalten, wird dagegen kaum in Vergessenheit geraten. Das von Grund auf renovierte Hotel in Südzypern empfängt Sie mit seinem zeitgemäßen, mediterranen Ambiente und insgesamt 144 Zimmern, die auf sonnenhungrige Urlauber warten. Neben dem WLAN-Anschluss gehören der Balkon oder die Räumlichkeiten mit Meerblick zu den Selbstverständlichkeiten Ihrer 4,5-Sterne-Unterkunft (in der Landeskategorie-Bewertung). Wählen Sie zwischen Halbpension mit Frühstück und Abendessen in Büffetform oder entscheiden Sie sich für Vollpension und genießen zusätzlich das Menüangebot in der Mittagszeit. Für den kleinen Hunger zwischendurch steht außerdem die Snackbar zur Verfügung. Während Sie als Eltern noch ein wenig die entspannte Atmosphäre genießen (wollen), drängen die Kinder bestimmt schon zur Erkundungstour – zu viele Attraktionen warten darauf, entdeckt zu werden.

Flott unterwegs im Familienurlaub

Sieg oder Niederlage liegen auf Reisen nie weit auseinander – genauer gesagt meist nur ein Spiel. Ob am Billardtisch oder auf dem Tennisplatz mit Flutlicht, in Ihrem Familienurlaub haben Sie viele Gelegenheiten, Ihr sportliches Talent zu messen. In Ihrem Domizil laden darüber hinaus ein Fitnessraum sowie der großzügige Swimmingpool zum sportlichen Vergnügen ein. Wer mit seinem Sommerurlaub vor allem das Meer in all seinen Facetten verbindet, kommt in nur 100 Metern Entfernung auf seine Kosten: Hier erstreckt sich der lang gezogene, sanft abfallende Sandstrand. Wenn Ihnen das Schwimmen und Sonnen auf die Dauer nicht abwechslungsreich genug erscheint, wenden Sie sich an die lokalen Wassersportanbieter. Vom Tauchen über Windsurfen bis hin zu einer Tour mit dem Motorboot sind verschiedene motorisierte und nicht-motorisierte neue Fortbewegungsmöglichkeiten im Wasser einen Versuch wert.

Kommen Sie im Pauschalurlaub zur Ruhe

Das Licht des Tages schwindet langsam, Sie tauchen ab in das blubbernde Nass – im Wellnessbereich Ihrer Unterkunft finden Sie das passende Erholungsprogramm nach einem aufregenden Tag. Neben dem Whirlpool steht auch ein Dampfbad zur Verfügung und Massagen sowie weitere Beauty-Anwendungen sind individuell buchbar. Im Hallenbad ziehen Sie Ihre Bahnen ganz unabhängig vom aktuellen Wetter und tun obendrein noch etwas für Ihre Fitness. Aya Napa, Ihr Urlaubsort, erwartet Sie mit weg.de zum günstigen Preis. Finden Sie Ihren Urlaub online.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 438

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 48

341 Hotelbewertungen für Napa Mermaid

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd