1. Napa Mermaid

Napa Mermaid

****
Kryou Nerou45, 5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 285
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 285
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 285
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 285
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 285
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 285
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 285
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 285
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 285
Bilder von DERTOURBild 10 / 285
Bilder von DERTOURBild 11 / 285
Bilder von DERTOURBild 12 / 285
Bilder von DERTOURBild 13 / 285
Bilder von DERTOURBild 14 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 15 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 44 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 45 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 46 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 47 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 48 / 285
Bilder von Neckermann ReisenBild 49 / 285
Bilder von alltoursBild 50 / 285
Bilder von alltoursBild 51 / 285
Bilder von alltoursBild 52 / 285
Bilder von alltoursBild 53 / 285
Bilder von alltoursBild 54 / 285
Bilder von alltoursBild 55 / 285
Bilder von 5vorFlugBild 56 / 285
Bilder von 5vorFlugBild 57 / 285
Bilder von 5vorFlugBild 58 / 285
Bilder von 5vorFlugBild 59 / 285
Bilder von 5vorFlugBild 60 / 285
Bilder von BigXtra TouristikBild 61 / 285
Bilder von BigXtra TouristikBild 62 / 285
Bilder von ETIBild 63 / 285
Bilder von ETIBild 64 / 285
Bilder von ETIBild 65 / 285
Bilder von ETIBild 66 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 67 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 68 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 69 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 70 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 72 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 73 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 74 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 75 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 76 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 77 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 81 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 82 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 83 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 84 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 85 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 87 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 88 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 89 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 90 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 91 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 92 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 93 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 94 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 95 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 96 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 97 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 98 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 99 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 100 / 285
Bilder von TUI DeutschlandBild 101 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 102 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 103 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 106 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 108 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 111 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 112 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 113 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 114 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 116 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 117 / 285
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 118 / 285
Bilder von TravelixBild 119 / 285
Bilder von TravelixBild 120 / 285
Bilder von TravelixBild 121 / 285
Bilder von TravelixBild 122 / 285
Bilder von TravelixBild 123 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 124 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 125 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 126 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 127 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 128 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 129 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 130 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 131 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 132 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 133 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 134 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 135 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 136 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 137 / 285
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 138 / 285
Bilder von Bentour ReisenBild 139 / 285
Bilder von Bentour ReisenBild 140 / 285
Bilder von Bentour ReisenBild 141 / 285
Bilder von TravelNowBild 142 / 285
Bilder von TravelNowBild 143 / 285
Bilder von TravelNowBild 144 / 285
Bilder von TravelNowBild 145 / 285
Bilder von TravelNowBild 146 / 285
Bilder von TravelNowBild 147 / 285
Bilder von TravelNowBild 148 / 285
Bilder von TravelNowBild 149 / 285
Bilder von TravelNowBild 150 / 285
Bilder von TravelNowBild 151 / 285
Bilder von TravelNowBild 152 / 285
Bilder von TravelNowBild 153 / 285
Bilder von TravelNowBild 154 / 285
Bilder von TravelNowBild 155 / 285
Bilder von TravelNowBild 156 / 285
Bilder von TravelNowBild 157 / 285
Bilder von TravelNowBild 158 / 285
Bilder von TravelNowBild 159 / 285
Bilder von TravelNowBild 160 / 285
Bilder von TravelNowBild 161 / 285
Bilder von TravelNowBild 162 / 285
Bilder von TravelNowBild 163 / 285
Bilder von TravelNowBild 164 / 285
Bilder von TravelNowBild 165 / 285
Bilder von TravelNowBild 166 / 285
Bilder von TravelNowBild 167 / 285
Bilder von TravelNowBild 168 / 285
Bilder von TravelNowBild 169 / 285
Bilder von TravelNowBild 170 / 285
Bilder von TravelNowBild 171 / 285
Bilder von TravelNowBild 172 / 285
Bilder von TravelNowBild 173 / 285
Bilder von TravelNowBild 174 / 285
Bilder von TravelNowBild 175 / 285
Bilder von TravelNowBild 176 / 285
Bilder von TravelNowBild 177 / 285
Bilder von JT TouristikBild 178 / 285
Bilder von JT TouristikBild 179 / 285
Bilder von JT TouristikBild 180 / 285
Bilder von JT TouristikBild 181 / 285
Bilder von JT TouristikBild 182 / 285
Bilder von JT TouristikBild 183 / 285
Bilder von JT TouristikBild 184 / 285
Bilder von JT TouristikBild 185 / 285
Bilder von JT TouristikBild 186 / 285
Bilder von JT TouristikBild 187 / 285
Bilder von JT TouristikBild 188 / 285
Bilder von JT TouristikBild 189 / 285
Bilder von JT TouristikBild 190 / 285
Bilder von JT TouristikBild 191 / 285
Bilder von JT TouristikBild 192 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 193 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 194 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 195 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 196 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 197 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 198 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 199 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 200 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 201 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 202 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 203 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 204 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 205 / 285
Bilder von LTUR TourismusBild 206 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 207 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 208 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 209 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 210 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 211 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 212 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 213 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 214 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 215 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 216 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 217 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 218 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 219 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 220 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 221 / 285
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 222 / 285
Bilder von Thomas CookBild 223 / 285
Bilder von Thomas CookBild 224 / 285
Bilder von Thomas CookBild 225 / 285
Bilder von Thomas CookBild 226 / 285
Bilder von Thomas CookBild 227 / 285
Bilder von VtoursBild 228 / 285
Bilder von VtoursBild 229 / 285
Bilder von VtoursBild 230 / 285
Bilder von VtoursBild 231 / 285
Bilder von VtoursBild 232 / 285
Bilder von VtoursBild 233 / 285
Bilder von VtoursBild 234 / 285
Bilder von VtoursBild 235 / 285
Bilder von VtoursBild 236 / 285
Bilder von VtoursBild 237 / 285
Bilder von ITS IndiBild 238 / 285
Bilder von ITS IndiBild 239 / 285
Bilder von ITS IndiBild 240 / 285
Bilder von ITS IndiBild 241 / 285
Bilder von ITS IndiBild 242 / 285
Bilder von ITS IndiBild 243 / 285
Bilder von LMX LiveBild 244 / 285
Bilder von LMX LiveBild 245 / 285
Bilder von LMX LiveBild 246 / 285
Bilder von LMX LiveBild 247 / 285
Bilder von LMX LiveBild 248 / 285
Bilder von JAHN ReisenBild 249 / 285
Bilder von JAHN ReisenBild 250 / 285
Bilder von TROPOBild 251 / 285
Bilder von TROPOBild 252 / 285
Bilder von TROPOBild 253 / 285
Bilder von TROPOBild 254 / 285
Bilder von TROPOBild 255 / 285
Bilder von TROPOBild 256 / 285
Bilder von TROPOBild 257 / 285
Bilder von TROPOBild 258 / 285
Bilder von TROPOBild 259 / 285
Bilder von TROPOBild 260 / 285
Bilder von TROPOBild 261 / 285
Bilder von Ferien TouristikBild 262 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 263 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 264 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 265 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 266 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 267 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 268 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 269 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 270 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 271 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 272 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 273 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 274 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 275 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 276 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 277 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 278 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 279 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 280 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 281 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 282 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 283 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 284 / 285
Bilder von HLX/holidays.chBild 285 / 285

341 Hotelbewertungen

  • 96% Weiterempfehlung
  • 5,2 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Urlaub direkt am Strand im Napa Mermaid Hotel & Suites auf Zypern

Die Tatsache, dass Sie sich auf einer Insel befinden, können Sie im Pauschalurlaub im Napa Mermaid Hotel & Suites schnell mal aus den Augen verlieren – dass Sie sich am optimalen Ort für einen gelungen Badeurlaub mit hohem Erlebnisfaktor aufhalten, wird dagegen kaum in Vergessenheit geraten. Das von Grund auf renovierte Hotel in Südzypern empfängt Sie mit seinem zeitgemäßen, mediterranen Ambiente und insgesamt 144 Zimmern, die auf sonnenhungrige Urlauber warten. Neben dem WLAN-Anschluss gehören der Balkon oder die Räumlichkeiten mit Meerblick zu den Selbstverständlichkeiten Ihrer 4,5-Sterne-Unterkunft (in der Landeskategorie-Bewertung). Wählen Sie zwischen Halbpension mit Frühstück und Abendessen in Büffetform oder entscheiden Sie sich für Vollpension und genießen zusätzlich das Menüangebot in der Mittagszeit. Für den kleinen Hunger zwischendurch steht außerdem die Snackbar zur Verfügung. Während Sie als Eltern noch ein wenig die entspannte Atmosphäre genießen (wollen), drängen die Kinder bestimmt schon zur Erkundungstour – zu viele Attraktionen warten darauf, entdeckt zu werden.

Flott unterwegs im Familienurlaub

Sieg oder Niederlage liegen auf Reisen nie weit auseinander – genauer gesagt meist nur ein Spiel. Ob am Billardtisch oder auf dem Tennisplatz mit Flutlicht, in Ihrem Familienurlaub haben Sie viele Gelegenheiten, Ihr sportliches Talent zu messen. In Ihrem Domizil laden darüber hinaus ein Fitnessraum sowie der großzügige Swimmingpool zum sportlichen Vergnügen ein. Wer mit seinem Sommerurlaub vor allem das Meer in all seinen Facetten verbindet, kommt in nur 100 Metern Entfernung auf seine Kosten: Hier erstreckt sich der lang gezogene, sanft abfallende Sandstrand. Wenn Ihnen das Schwimmen und Sonnen auf die Dauer nicht abwechslungsreich genug erscheint, wenden Sie sich an die lokalen Wassersportanbieter. Vom Tauchen über Windsurfen bis hin zu einer Tour mit dem Motorboot sind verschiedene motorisierte und nicht-motorisierte neue Fortbewegungsmöglichkeiten im Wasser einen Versuch wert.

Kommen Sie im Pauschalurlaub zur Ruhe

Das Licht des Tages schwindet langsam, Sie tauchen ab in das blubbernde Nass – im Wellnessbereich Ihrer Unterkunft finden Sie das passende Erholungsprogramm nach einem aufregenden Tag. Neben dem Whirlpool steht auch ein Dampfbad zur Verfügung und Massagen sowie weitere Beauty-Anwendungen sind individuell buchbar. Im Hallenbad ziehen Sie Ihre Bahnen ganz unabhängig vom aktuellen Wetter und tun obendrein noch etwas für Ihre Fitness. Aya Napa, Ihr Urlaubsort, erwartet Sie mit weg.de zum günstigen Preis. Finden Sie Ihren Urlaub online.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 537

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 71

347 Hotelbewertungen für Napa Mermaid

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd