1. Napa Mermaid

Napa Mermaid

****
Kryou Nerou45, 5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 296
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 296
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 296
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 296
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 296
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 296
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 296
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 296
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 296
Bilder von DERTOURBild 10 / 296
Bilder von DERTOURBild 11 / 296
Bilder von DERTOURBild 12 / 296
Bilder von DERTOURBild 13 / 296
Bilder von DERTOURBild 14 / 296
Bilder von DERTOURBild 15 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 44 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 45 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 46 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 47 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 48 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 49 / 296
Bilder von Neckermann ReisenBild 50 / 296
Bilder von alltoursBild 51 / 296
Bilder von alltoursBild 52 / 296
Bilder von alltoursBild 53 / 296
Bilder von alltoursBild 54 / 296
Bilder von alltoursBild 55 / 296
Bilder von ITSBild 56 / 296
Bilder von ITSBild 57 / 296
Bilder von ITSBild 58 / 296
Bilder von ITSBild 59 / 296
Bilder von ITSBild 60 / 296
Bilder von ITSBild 61 / 296
Bilder von ETIBild 62 / 296
Bilder von ETIBild 63 / 296
Bilder von ETIBild 64 / 296
Bilder von ETIBild 65 / 296
Bilder von ETIBild 66 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 67 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 68 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 69 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 70 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 72 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 73 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 74 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 75 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 76 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 77 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 81 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 82 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 83 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 84 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 85 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 87 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 88 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 89 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 90 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 91 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 92 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 93 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 94 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 95 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 96 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 97 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 98 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 99 / 296
Bilder von TUI DeutschlandBild 100 / 296
Bilder von TUI XTUIBild 101 / 296
Bilder von TUI XTUIBild 102 / 296
Bilder von TUI XTUIBild 103 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 106 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 108 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 111 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 112 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 113 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 114 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 116 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 117 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 118 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 119 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 120 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 121 / 296
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 122 / 296
Bilder von TravelixBild 123 / 296
Bilder von TravelixBild 124 / 296
Bilder von TravelixBild 125 / 296
Bilder von TravelixBild 126 / 296
Bilder von TravelixBild 127 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 128 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 129 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 130 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 131 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 132 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 133 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 134 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 135 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 136 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 137 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 138 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 139 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 140 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 141 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 142 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 143 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 144 / 296
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 145 / 296
Bilder von Bentour ReisenBild 146 / 296
Bilder von Bentour ReisenBild 147 / 296
Bilder von Bentour ReisenBild 148 / 296
Bilder von TravelNowBild 149 / 296
Bilder von TravelNowBild 150 / 296
Bilder von TravelNowBild 151 / 296
Bilder von TravelNowBild 152 / 296
Bilder von TravelNowBild 153 / 296
Bilder von TravelNowBild 154 / 296
Bilder von TravelNowBild 155 / 296
Bilder von TravelNowBild 156 / 296
Bilder von TravelNowBild 157 / 296
Bilder von TravelNowBild 158 / 296
Bilder von TravelNowBild 159 / 296
Bilder von TravelNowBild 160 / 296
Bilder von TravelNowBild 161 / 296
Bilder von TravelNowBild 162 / 296
Bilder von TravelNowBild 163 / 296
Bilder von TravelNowBild 164 / 296
Bilder von TravelNowBild 165 / 296
Bilder von TravelNowBild 166 / 296
Bilder von TravelNowBild 167 / 296
Bilder von TravelNowBild 168 / 296
Bilder von TravelNowBild 169 / 296
Bilder von TravelNowBild 170 / 296
Bilder von TravelNowBild 171 / 296
Bilder von TravelNowBild 172 / 296
Bilder von TravelNowBild 173 / 296
Bilder von TravelNowBild 174 / 296
Bilder von TravelNowBild 175 / 296
Bilder von TravelNowBild 176 / 296
Bilder von TravelNowBild 177 / 296
Bilder von TravelNowBild 178 / 296
Bilder von TravelNowBild 179 / 296
Bilder von TravelNowBild 180 / 296
Bilder von TravelNowBild 181 / 296
Bilder von TravelNowBild 182 / 296
Bilder von TravelNowBild 183 / 296
Bilder von TravelNowBild 184 / 296
Bilder von TravelNowBild 185 / 296
Bilder von TravelNowBild 186 / 296
Bilder von TravelNowBild 187 / 296
Bilder von TravelNowBild 188 / 296
Bilder von JT TouristikBild 189 / 296
Bilder von JT TouristikBild 190 / 296
Bilder von JT TouristikBild 191 / 296
Bilder von JT TouristikBild 192 / 296
Bilder von JT TouristikBild 193 / 296
Bilder von JT TouristikBild 194 / 296
Bilder von JT TouristikBild 195 / 296
Bilder von JT TouristikBild 196 / 296
Bilder von JT TouristikBild 197 / 296
Bilder von JT TouristikBild 198 / 296
Bilder von JT TouristikBild 199 / 296
Bilder von JT TouristikBild 200 / 296
Bilder von JT TouristikBild 201 / 296
Bilder von JT TouristikBild 202 / 296
Bilder von JT TouristikBild 203 / 296
Bilder von JT TouristikBild 204 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 205 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 206 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 207 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 208 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 209 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 210 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 211 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 212 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 213 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 214 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 215 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 216 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 217 / 296
Bilder von LTUR TourismusBild 218 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 219 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 220 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 221 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 222 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 223 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 224 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 225 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 226 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 227 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 228 / 296
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 229 / 296
Bilder von Thomas CookBild 230 / 296
Bilder von Thomas CookBild 231 / 296
Bilder von Thomas CookBild 232 / 296
Bilder von Thomas CookBild 233 / 296
Bilder von Thomas CookBild 234 / 296
Bilder von VtoursBild 235 / 296
Bilder von VtoursBild 236 / 296
Bilder von VtoursBild 237 / 296
Bilder von VtoursBild 238 / 296
Bilder von VtoursBild 239 / 296
Bilder von VtoursBild 240 / 296
Bilder von VtoursBild 241 / 296
Bilder von VtoursBild 242 / 296
Bilder von VtoursBild 243 / 296
Bilder von VtoursBild 244 / 296
Bilder von BigXtra TouristikBild 245 / 296
Bilder von BigXtra TouristikBild 246 / 296
Bilder von bye byeBild 247 / 296
Bilder von bye byeBild 248 / 296
Bilder von LMX LiveBild 249 / 296
Bilder von LMX LiveBild 250 / 296
Bilder von LMX LiveBild 251 / 296
Bilder von LMX LiveBild 252 / 296
Bilder von LMX LiveBild 253 / 296
Bilder von TROPOBild 254 / 296
Bilder von TROPOBild 255 / 296
Bilder von TROPOBild 256 / 296
Bilder von TROPOBild 257 / 296
Bilder von TROPOBild 258 / 296
Bilder von TROPOBild 259 / 296
Bilder von TROPOBild 260 / 296
Bilder von TROPOBild 261 / 296
Bilder von TROPOBild 262 / 296
Bilder von TROPOBild 263 / 296
Bilder von TROPOBild 264 / 296
Bilder von Ferien TouristikBild 265 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 266 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 267 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 268 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 269 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 270 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 271 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 272 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 273 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 274 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 275 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 276 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 277 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 278 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 279 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 280 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 281 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 282 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 283 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 284 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 285 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 286 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 287 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 288 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 289 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 290 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 291 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 292 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 293 / 296
Bilder von HLX/holidays.chBild 294 / 296
Bilder von JAHN ReisenBild 295 / 296
Bilder von JAHN ReisenBild 296 / 296

341 Hotelbewertungen

  • 96% Weiterempfehlung
  • 5,2 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Urlaub direkt am Strand im Napa Mermaid Hotel & Suites auf Zypern

Die Tatsache, dass Sie sich auf einer Insel befinden, können Sie im Pauschalurlaub im Napa Mermaid Hotel & Suites schnell mal aus den Augen verlieren – dass Sie sich am optimalen Ort für einen gelungen Badeurlaub mit hohem Erlebnisfaktor aufhalten, wird dagegen kaum in Vergessenheit geraten. Das von Grund auf renovierte Hotel in Südzypern empfängt Sie mit seinem zeitgemäßen, mediterranen Ambiente und insgesamt 144 Zimmern, die auf sonnenhungrige Urlauber warten. Neben dem WLAN-Anschluss gehören der Balkon oder die Räumlichkeiten mit Meerblick zu den Selbstverständlichkeiten Ihrer 4,5-Sterne-Unterkunft (in der Landeskategorie-Bewertung). Wählen Sie zwischen Halbpension mit Frühstück und Abendessen in Büffetform oder entscheiden Sie sich für Vollpension und genießen zusätzlich das Menüangebot in der Mittagszeit. Für den kleinen Hunger zwischendurch steht außerdem die Snackbar zur Verfügung. Während Sie als Eltern noch ein wenig die entspannte Atmosphäre genießen (wollen), drängen die Kinder bestimmt schon zur Erkundungstour – zu viele Attraktionen warten darauf, entdeckt zu werden.

Flott unterwegs im Familienurlaub

Sieg oder Niederlage liegen auf Reisen nie weit auseinander – genauer gesagt meist nur ein Spiel. Ob am Billardtisch oder auf dem Tennisplatz mit Flutlicht, in Ihrem Familienurlaub haben Sie viele Gelegenheiten, Ihr sportliches Talent zu messen. In Ihrem Domizil laden darüber hinaus ein Fitnessraum sowie der großzügige Swimmingpool zum sportlichen Vergnügen ein. Wer mit seinem Sommerurlaub vor allem das Meer in all seinen Facetten verbindet, kommt in nur 100 Metern Entfernung auf seine Kosten: Hier erstreckt sich der lang gezogene, sanft abfallende Sandstrand. Wenn Ihnen das Schwimmen und Sonnen auf die Dauer nicht abwechslungsreich genug erscheint, wenden Sie sich an die lokalen Wassersportanbieter. Vom Tauchen über Windsurfen bis hin zu einer Tour mit dem Motorboot sind verschiedene motorisierte und nicht-motorisierte neue Fortbewegungsmöglichkeiten im Wasser einen Versuch wert.

Kommen Sie im Pauschalurlaub zur Ruhe

Das Licht des Tages schwindet langsam, Sie tauchen ab in das blubbernde Nass – im Wellnessbereich Ihrer Unterkunft finden Sie das passende Erholungsprogramm nach einem aufregenden Tag. Neben dem Whirlpool steht auch ein Dampfbad zur Verfügung und Massagen sowie weitere Beauty-Anwendungen sind individuell buchbar. Im Hallenbad ziehen Sie Ihre Bahnen ganz unabhängig vom aktuellen Wetter und tun obendrein noch etwas für Ihre Fitness. Aya Napa, Ihr Urlaubsort, erwartet Sie mit weg.de zum günstigen Preis. Finden Sie Ihren Urlaub online.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 470

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Halbpension

p.P ab 49

341 Hotelbewertungen für Napa Mermaid

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd