1. Napa Mermaid

Napa Mermaid

****
Kryou Nerou45, 5343 Ayia Napa, Zypern Süd, Zypern
Bilder von FTI TouristikBild 1 / 288
Bilder von FTI TouristikBild 2 / 288
Bilder von FTI TouristikBild 3 / 288
Bilder von FTI TouristikBild 4 / 288
Bilder von FTI TouristikBild 5 / 288
Bilder von FTI TouristikBild 6 / 288
Bilder von FTI TouristikBild 7 / 288
Bilder von FTI TouristikBild 8 / 288
Bilder von FTI TouristikBild 9 / 288
Bilder von DERTOURBild 10 / 288
Bilder von DERTOURBild 11 / 288
Bilder von DERTOURBild 12 / 288
Bilder von DERTOURBild 13 / 288
Bilder von DERTOURBild 14 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 15 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 16 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 17 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 18 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 19 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 20 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 21 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 22 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 23 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 24 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 25 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 26 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 27 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 28 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 29 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 30 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 31 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 32 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 33 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 34 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 35 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 36 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 37 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 38 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 39 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 40 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 41 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 42 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 43 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 44 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 45 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 46 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 47 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 48 / 288
Bilder von Neckermann ReisenBild 49 / 288
Bilder von alltoursBild 50 / 288
Bilder von alltoursBild 51 / 288
Bilder von alltoursBild 52 / 288
Bilder von alltoursBild 53 / 288
Bilder von alltoursBild 54 / 288
Bilder von alltoursBild 55 / 288
Bilder von 5vorFlugBild 56 / 288
Bilder von 5vorFlugBild 57 / 288
Bilder von 5vorFlugBild 58 / 288
Bilder von 5vorFlugBild 59 / 288
Bilder von 5vorFlugBild 60 / 288
Bilder von BigXtra TouristikBild 61 / 288
Bilder von BigXtra TouristikBild 62 / 288
Bilder von ETIBild 63 / 288
Bilder von ETIBild 64 / 288
Bilder von ETIBild 65 / 288
Bilder von ETIBild 66 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 67 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 68 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 69 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 70 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 71 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 72 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 73 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 74 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 75 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 76 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 77 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 78 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 79 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 80 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 81 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 82 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 83 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 84 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 85 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 86 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 87 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 88 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 89 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 90 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 91 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 92 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 93 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 94 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 95 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 96 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 97 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 98 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 99 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 100 / 288
Bilder von TUI DeutschlandBild 101 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 102 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 103 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 104 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 105 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 106 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 107 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 108 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 109 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 110 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 111 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 112 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 113 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 114 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 115 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 116 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 117 / 288
Bilder von Schauinsland-ReisenBild 118 / 288
Bilder von TravelixBild 119 / 288
Bilder von TravelixBild 120 / 288
Bilder von TravelixBild 121 / 288
Bilder von TravelixBild 122 / 288
Bilder von TravelixBild 123 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 124 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 125 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 126 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 127 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 128 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 129 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 130 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 131 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 132 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 133 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 134 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 135 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 136 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 137 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 138 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 139 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 140 / 288
Bilder von airberlin Holidays/holidays.ch AGBild 141 / 288
Bilder von Bentour ReisenBild 142 / 288
Bilder von Bentour ReisenBild 143 / 288
Bilder von Bentour ReisenBild 144 / 288
Bilder von TravelNowBild 145 / 288
Bilder von TravelNowBild 146 / 288
Bilder von TravelNowBild 147 / 288
Bilder von TravelNowBild 148 / 288
Bilder von TravelNowBild 149 / 288
Bilder von TravelNowBild 150 / 288
Bilder von TravelNowBild 151 / 288
Bilder von TravelNowBild 152 / 288
Bilder von TravelNowBild 153 / 288
Bilder von TravelNowBild 154 / 288
Bilder von TravelNowBild 155 / 288
Bilder von TravelNowBild 156 / 288
Bilder von TravelNowBild 157 / 288
Bilder von TravelNowBild 158 / 288
Bilder von TravelNowBild 159 / 288
Bilder von TravelNowBild 160 / 288
Bilder von TravelNowBild 161 / 288
Bilder von TravelNowBild 162 / 288
Bilder von TravelNowBild 163 / 288
Bilder von TravelNowBild 164 / 288
Bilder von TravelNowBild 165 / 288
Bilder von TravelNowBild 166 / 288
Bilder von TravelNowBild 167 / 288
Bilder von TravelNowBild 168 / 288
Bilder von TravelNowBild 169 / 288
Bilder von TravelNowBild 170 / 288
Bilder von TravelNowBild 171 / 288
Bilder von TravelNowBild 172 / 288
Bilder von TravelNowBild 173 / 288
Bilder von TravelNowBild 174 / 288
Bilder von TravelNowBild 175 / 288
Bilder von TravelNowBild 176 / 288
Bilder von TravelNowBild 177 / 288
Bilder von TravelNowBild 178 / 288
Bilder von TravelNowBild 179 / 288
Bilder von TravelNowBild 180 / 288
Bilder von JT TouristikBild 181 / 288
Bilder von JT TouristikBild 182 / 288
Bilder von JT TouristikBild 183 / 288
Bilder von JT TouristikBild 184 / 288
Bilder von JT TouristikBild 185 / 288
Bilder von JT TouristikBild 186 / 288
Bilder von JT TouristikBild 187 / 288
Bilder von JT TouristikBild 188 / 288
Bilder von JT TouristikBild 189 / 288
Bilder von JT TouristikBild 190 / 288
Bilder von JT TouristikBild 191 / 288
Bilder von JT TouristikBild 192 / 288
Bilder von JT TouristikBild 193 / 288
Bilder von JT TouristikBild 194 / 288
Bilder von JT TouristikBild 195 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 196 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 197 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 198 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 199 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 200 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 201 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 202 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 203 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 204 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 205 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 206 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 207 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 208 / 288
Bilder von LTUR TourismusBild 209 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 210 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 211 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 212 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 213 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 214 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 215 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 216 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 217 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 218 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 219 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 220 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 221 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 222 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 223 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 224 / 288
Bilder von Neckermann Reisen IndividualBild 225 / 288
Bilder von Thomas CookBild 226 / 288
Bilder von Thomas CookBild 227 / 288
Bilder von Thomas CookBild 228 / 288
Bilder von Thomas CookBild 229 / 288
Bilder von Thomas CookBild 230 / 288
Bilder von VtoursBild 231 / 288
Bilder von VtoursBild 232 / 288
Bilder von VtoursBild 233 / 288
Bilder von VtoursBild 234 / 288
Bilder von VtoursBild 235 / 288
Bilder von VtoursBild 236 / 288
Bilder von VtoursBild 237 / 288
Bilder von VtoursBild 238 / 288
Bilder von VtoursBild 239 / 288
Bilder von VtoursBild 240 / 288
Bilder von ITSBild 241 / 288
Bilder von ITSBild 242 / 288
Bilder von ITSBild 243 / 288
Bilder von ITSBild 244 / 288
Bilder von ITSBild 245 / 288
Bilder von ITSBild 246 / 288
Bilder von LMX LiveBild 247 / 288
Bilder von LMX LiveBild 248 / 288
Bilder von LMX LiveBild 249 / 288
Bilder von LMX LiveBild 250 / 288
Bilder von LMX LiveBild 251 / 288
Bilder von JAHN ReisenBild 252 / 288
Bilder von JAHN ReisenBild 253 / 288
Bilder von TROPOBild 254 / 288
Bilder von TROPOBild 255 / 288
Bilder von TROPOBild 256 / 288
Bilder von TROPOBild 257 / 288
Bilder von TROPOBild 258 / 288
Bilder von TROPOBild 259 / 288
Bilder von TROPOBild 260 / 288
Bilder von TROPOBild 261 / 288
Bilder von TROPOBild 262 / 288
Bilder von TROPOBild 263 / 288
Bilder von TROPOBild 264 / 288
Bilder von Ferien TouristikBild 265 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 266 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 267 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 268 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 269 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 270 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 271 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 272 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 273 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 274 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 275 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 276 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 277 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 278 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 279 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 280 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 281 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 282 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 283 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 284 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 285 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 286 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 287 / 288
Bilder von HLX/holidays.chBild 288 / 288

351 Hotelbewertungen

  • 96% Weiterempfehlung
  • 5,2 von 6 Gesamtbewertung

Hotelinformation

Urlaub direkt am Strand im Napa Mermaid Hotel & Suites auf Zypern

Die Tatsache, dass Sie sich auf einer Insel befinden, können Sie im Pauschalurlaub im Napa Mermaid Hotel & Suites schnell mal aus den Augen verlieren – dass Sie sich am optimalen Ort für einen gelungen Badeurlaub mit hohem Erlebnisfaktor aufhalten, wird dagegen kaum in Vergessenheit geraten. Das von Grund auf renovierte Hotel in Südzypern empfängt Sie mit seinem zeitgemäßen, mediterranen Ambiente und insgesamt 144 Zimmern, die auf sonnenhungrige Urlauber warten. Neben dem WLAN-Anschluss gehören der Balkon oder die Räumlichkeiten mit Meerblick zu den Selbstverständlichkeiten Ihrer 4,5-Sterne-Unterkunft (in der Landeskategorie-Bewertung). Wählen Sie zwischen Halbpension mit Frühstück und Abendessen in Büffetform oder entscheiden Sie sich für Vollpension und genießen zusätzlich das Menüangebot in der Mittagszeit. Für den kleinen Hunger zwischendurch steht außerdem die Snackbar zur Verfügung. Während Sie als Eltern noch ein wenig die entspannte Atmosphäre genießen (wollen), drängen die Kinder bestimmt schon zur Erkundungstour – zu viele Attraktionen warten darauf, entdeckt zu werden.

Flott unterwegs im Familienurlaub

Sieg oder Niederlage liegen auf Reisen nie weit auseinander – genauer gesagt meist nur ein Spiel. Ob am Billardtisch oder auf dem Tennisplatz mit Flutlicht, in Ihrem Familienurlaub haben Sie viele Gelegenheiten, Ihr sportliches Talent zu messen. In Ihrem Domizil laden darüber hinaus ein Fitnessraum sowie der großzügige Swimmingpool zum sportlichen Vergnügen ein. Wer mit seinem Sommerurlaub vor allem das Meer in all seinen Facetten verbindet, kommt in nur 100 Metern Entfernung auf seine Kosten: Hier erstreckt sich der lang gezogene, sanft abfallende Sandstrand. Wenn Ihnen das Schwimmen und Sonnen auf die Dauer nicht abwechslungsreich genug erscheint, wenden Sie sich an die lokalen Wassersportanbieter. Vom Tauchen über Windsurfen bis hin zu einer Tour mit dem Motorboot sind verschiedene motorisierte und nicht-motorisierte neue Fortbewegungsmöglichkeiten im Wasser einen Versuch wert.

Kommen Sie im Pauschalurlaub zur Ruhe

Das Licht des Tages schwindet langsam, Sie tauchen ab in das blubbernde Nass – im Wellnessbereich Ihrer Unterkunft finden Sie das passende Erholungsprogramm nach einem aufregenden Tag. Neben dem Whirlpool steht auch ein Dampfbad zur Verfügung und Massagen sowie weitere Beauty-Anwendungen sind individuell buchbar. Im Hallenbad ziehen Sie Ihre Bahnen ganz unabhängig vom aktuellen Wetter und tun obendrein noch etwas für Ihre Fitness. Aya Napa, Ihr Urlaubsort, erwartet Sie mit weg.de zum günstigen Preis. Finden Sie Ihren Urlaub online.

Unsere Angebote für Sie

Unser Angebot:

1 Woche, Doppelzimmer mit seitl. Meerblick, Halbpension

p.P ab 781

Unser Angebot:

1 Tag, Doppelzimmer, Übernachtung mit Frühstück

p.P ab 70

354 Hotelbewertungen für Napa Mermaid

Orte in der Nähe
Hotels in der Nähe
TOP HotelsZypern Süd